Søsterkirker

Etiopia

Frikirken hadde egne utsendinger i Etiopia fra 1974 til 2007. Vårt felt var i Didessadalen, vest for hovedstaden Addis Abeba, omtrent halvveis til Sudan. Evangelisering og helsearbeid var vårt viktigste fokus. De to siste årene arbeidet utsendingene våre i Dire Dawa, i øst mot Somalia, med et HIV-Aids-prosjekt.
Frikirken har de siste årene bidratt med budsjettstøtte til arbeidet med evangelisering og menighetsplanting i Didessadalen og til utdanning av prester og andre arbeidere i kirken. En væpnet konflikt i 2008 mellom oromoer og gumuzer, har skapt store vanskeligheter for folket i Didessadalen. Et freds- og forsoningsarbeid ble igangsatt i 2010 med støtte fra Frikirken. Prosjektet ble avsluttet i 2014. Frikirken er en viktig partner, både økonomisk og strategisk, for den nyetablerte misjonsavdeling i Mekane Yesus, bl.a ved at vi bidrar med lønnsmidler.

kart-kina-web-med-flagg-iau

Kina

Ankang, i Shaanxi provins i Kina var Frikirkens første misjonsfelt. Fra 1916 til 1949 hadde Frikirken utsendinger i der. I 1949 forlot de en liten kirke. På 1990-tallet tok Johan Tidemann Johansen opp kontakten med kirken i Ankang. Dette førte til en fornyet relasjon med Frikirken. Etter Synoden 2014 har Frikirken avsluttet sin støtte til menigheten i Ankang.

kart-taiwan-web-med-flagg-iau

Taiwan

Frikirken startet misjonsvirksomhet på Taiwan i 1953. Barnehagedrift og helsearbeid stod sentralt ved siden av menighetsbygging. I 1973 ble det dannet en synode med tre menigheter. Den vokste til sju menigheter rundt 1980. Fram til slutten av 1980-årene var det mange utsendinger på øya. Siden 2002 har Frikirken holdt kontakt med kirken uten å ha egne utsendinger. Hovedkontakten i dag er med Det lutherske aldershjemmet, et fruktbart diakonalt arbeid som drives i Dongshi.