Frikirkens grunndokumenter

Bekjennelsesskriftene

Disse historiske dokumentene uttrykker den evangelisk-lutherske tro og lære som Frikirken er bygget på og endres ikke.
🔗 Gå til bekjennelsesskriftene (pdf).

Forfatningen

Dette er Frikirkens vedtekter som forvaltes av Synoden. §§ 1-3 beskriver kirkens basis og endres ikke. §§ 4-19 beskriver hvordan kirken er ordnet. Disse paragrafene kan endres av Synoden, som beskrevet i § 18. Endringer har skjedd en rekke ganger (senest i 2017) og hver paragraf er merket med årstallet for siste endring.

🔗 Gå til Frikirkens forfatning (pdf).

Reglementer

Denne delen inneholder prosedyrer og oppgavebeskrivelser for Frikirkens organer (f.eks. eldsteråd, presbyterium, Synodestyre, m.m.) og noen viktige hendelser i kirkens liv (f.eks. menighetsdannelse, menighetsmøte, dåp). Reglementene kan endres av Synoden med alminnelig flertall.

🔗 Gå til Frikirkens reglementer (pdf).

Veiledninger

Skrifter og veiledninger om teologiske emner vedtatt av Synoden, tilsynsmennene eller Synodestyret.

Lære og liv

🔗 Gå til dokumentet "Ordet og kirken" (pdf). 8 sider, utgitt 1992.
🔗 Gå til dokumentet "Skriften og kirken" (pdf). 12 sider, utgitt 2008.
🔗 Gå til dokumentet "Vern om lære og liv" (pdf). 10 sider, utgitt 1996.

Misjon

🔗 Gå til "Misjon til Israel og folkeslagene". Prinsipputtalelse om Frikirkens misjonsarbeid. 25 sider utgitt 2010.

Seksualetikk

🔗 Gå til uttalelse fra tilsynsmennene om ekteskapet (pdf). 2 sider, utgitt 2017.
🔗 Gå til veiledning omkring skilsmisse og gjengifte. 7 sider, utgitt 2004.
🔗 Gå til dokumentet "Etiske utfordringer - Homofilt samliv". 4 sider, utgitt 2000.

Ordinasjon

🔗 Gå til anbefaling til eldsterådet der rådet er delt. 2 sider, utgitt 2015.