Frikirkens grunndokumenter

Bekjennelsesskriftene

Disse historiske dokumentene uttrykker den evangelisk-lutherske tro og lære som Frikirken er bygget på og endres ikke.
Gå til bekjennelsesskriftene (pdf).

Forfatningen

Dette er Frikirkens vedtekter som forvaltes av synoden. §§ 1-3 beskriver kirkens basis og endres ikke. §§ 4-19 beskriver hvordan kirken er ordnet. Disse paragrafene kan endres av synoden, som beskrevet i § 18. Endringer har skjedd en rekke ganger (senest i 2022) og hver paragraf er merket med årstallet for siste endring.

Gå til Frikirkens forfatning
Pdf-versjon av Frikirkens forfatning

Reglementer

Denne delen inneholder prosedyrer og oppgavebeskrivelser for Frikirkens organer (f.eks. eldsteråd, presbyterium, synodestyre, m.m.) og noen viktige hendelser i kirkens liv (f.eks. menighetsdannelse, menighetsmøte, dåp). Reglementene kan endres av synoden med alminnelig flertall.

Gå til Frikirkens reglementer
Pdf-versjon av Frikirkens reglementer

Veiledninger

Skrifter og veiledninger om teologiske emner vedtatt av synoden, tilsynsmennene eller synodestyret.

Lære og liv

Gå til dokumentet Ordet og kirken (pdf). 8 sider, utgitt 1992.
Gå til dokumentet Skriften og kirken (pdf). 12 sider, utgitt 2008.
Gå til dokumentet Omsorg for liv og lære (pdf). 10 sider, utgitt 2022.

Misjon

Gå til «Misjon til Israel og folkeslagene». Prinsipputtalelse om Frikirkens misjonsarbeid. 25 sider utgitt 2010.

Seksualetikk

Gå til uttalelse fra tilsynsmennene om ekteskapet (pdf). 2 sider, utgitt 2017.
Gå til veiledning omkring skilsmisse og gjengifte. 7 sider, utgitt 2004.
Gå til dokumentet Etiske utfordringer – Homofilt samliv. 4 sider, utgitt 2000.

Ordinasjon

Gå til anbefaling til eldsterådet der rådet er delt. 2 sider, utgitt 2015.