Styre og råd

Frikirkens menigheter er ledet av eldste, diakoner og menighetsmøte. Synodestyret har utarbeidet en veiledning omkring mulighetene denne modellen gir, kalt "Styring i lokalmenigheten". 

🔗 Lenke til dokumentet "Styring i lokalmenigheten (pdf).

Grunndokumenter og veiledninger

Frikirken har tre grunndokumenter: bekjennelsesskriftene, forfatningen og reglementene. Pdf-er med disse dokumentene finner du på siden "Frikirkens grunndokumenter". Der finner du også veiledninger omkring en rekke teologiske emner behandlet av synoden og synodestyret.

🔗 Gå til siden "Frikirkens grunndokumenter".