paske

Hjemmekirke

Koronaepidemien utfordrer oss til å leve kirke på en annen måte. Som kristne er vi vant til å samles. Samlingen om Jesus og Guds ord er noe av det mest sentrale for oss. Hvordan er vi kirke når vi ikke kan gjøre dette? På denne siden legger vi ressurser og tips til måter å gjøre det på. Del dine tips med oss.

🔗 Send oss e-post med tips

12020-03-20-hjemmekirke-fokus

Menigheter med nettsendinger

En rekke av Frikirkens menigheter har ulike sendinger i koronatiden, gudstjenester og samlinger for barn og ungdom. Disse ligger på Facebook eller Youtube, eller blir lagt ut som video eller lydfiler. Se liste i den lenkede artikkelen.

🔗 Se gudstjenesteliste.

nattverd-i-hjemmet---photo-by-james-coleman-on-unsplash

Nattverd

Tilsynsmennene har laget en veiledning om nattverd i hjemmene.
Kjersti Petersen, pastor i Ørsta Frikyrkje, har omsette rettleiinga til nynorsk.
Her er også et forslag fra Stavern og Oslo Østre frikirker til nattverd Skjærtorsdag.

🔗 Last ned veiledningen på bokmål (pdf).
🔗 Last ned rettleiinga på nynorsk (pdf).
🔗 Last ned forslag til nattverdfeiring Skjærtorsdag (pdf).

Stue til stue

Stue til stue

Synodeformann Jarle Skullerud preker, fra stue til stue, om at ikke alt kan fikses. Tekstene står i Matt 11 og Joh 5.

Prosjekt 'Hjemmekirke'

Prosjekt "Hjemmekirke"

FriBU har laget en ressurs som en inspirasjon og hjelp i den situasjonen koronaepidemien setter oss i som kirke.

Hjelp, vi må på nett

Hjelp, vi må på nett

Korona har gjort at de menighetene som ikke hadde nettsider, YouTube-kanal eller Facebook-side, plutselig har svingt seg rundt. Man bør helst velge en kanal,...

Bilrebus

Bilrebus

I Kragerø frikirke arrangerer Ingun Buen Andresen "bilrebus" i påsken. Hun deler gjerne opplegget med ansatte i Frikirkens menigheter.

Ring på hos noen

Ring på hos noen

Det er viktig å bry seg. Trine Syvertsen går kveldstur i nabolaget i Randesund. Ringer på dører og stryker kattene litt. (video)

Påskegave til barna

Påskegave til barna

Flere menigheter gir barna en oppmerksomhet til påske, i form av bøker, påskeegg eller et hyggelig brev. Fredrikstad er en av dem.

Møte behovene

Møte behovene

Stian Hansen, pastor i Hånes frikirke, forteller om hva menigheten gjør for å møte behov i koronatiden. (video)