Frikirkens mål

I Frikirken ønsker vi at barn, unge og voksne følger Jesus – sammen i hverdagen. Vi vil ha et spesielt fokus på flyktninger og innvandrere nasjonalt, og muslimer og unådde folkegrupper internasjonalt.

Synodemøtet i 2017 vedtok Frikirkens målplan. Den gjelder for 2018–2024. Planen skal hjelpe oss å fokusere på de viktigste tingene de neste årene. 

Målplanen har tre overskrifter: Jesus i hverdagen, Jesus til nye generasjoner og Jesus til nye mennesker 

Klikk gjennom til overskriftene under for å se videoer fra menighetene om hvordan frivillige og ansatte jobber etter målplanen

 
 • Vi vil være et fellesskap der vi hjelper hverandre til å vokse i troen på Jesus og følge ham.
 • Vi vil være en ressurs for barnefamilier og hjelpe mennesker til å leve godt sammen. 
 • Bibellesning og bønn er en naturlig del av hverdagen, og i fellesskapet tjener vi med de gavene vi har fått. 
 • Vi er medvandrere som åpent og ærlig deler liv og tro. Sammen vil vi hjelpe hverandre til å leve ut troen i hverdagen.
   
 • Vi vil være en inkluderende kirke.
 • Vi trenger alle generasjoner, men vil ha et særlig fokus på dem under 40 år. Hos oss er alle ledere mentor for yngre ledere. 
 • Vi ser etter det beste i hverandre og sier det gode vi ser.
 • Vi gir rom for å prøve og feile, og verdsetter forsøkene.
 • Vi rekrutterer og utruster unge ledere, slik at vi kan lede sammen på tvers av generasjoner og sikre både kontinuitet og fornyelse. 
   
 • Vi vil være til for andre.
 • Vi ønsker å velsigne alle vi møter i hverdagen vår. Oppdraget vårt er å bringe budskapet om Guds tilgivelse og nåde til alle mennesker.
 • Vi vil ha et spesielt fokus på flyktninger og innvandrere nasjonalt, og muslimer og unådde folkegrupper internasjonalt.
 • Vi engasjerer oss i frivillig arbeid for sårbare grupper i nærmiljøet, og for undertrykte og nødlidende i verden.