Frikirkens mål

I Frikirken ønsker vi at barn, unge og voksne følger Jesus – sammen i hverdagen. Vi vil ha et spesielt fokus på flyktninger og innvandrere nasjonalt, og muslimer og unådde folkegrupper internasjonalt.

Synodemøtet i 2017 vedtok Frikirkens målplan. Den gjelder for 2018–2024. Planen skal hjelpe oss å fokusere på de viktigste tingene de neste årene. 

Målplanen har tre overskrifter: Jesus i hverdagen, Jesus til nye generasjoner og Jesus til nye mennesker 

Klikk gjennom til overskriftene under for å se videoer fra menighetene om hvordan frivillige og ansatte jobber etter målplanen