«Modig Lederskap»

Frikirkens lederkonferanse – VIDERE24 arrangeres 9. til 10. februar på Thon Hotel Arena Lillestrøm

Om temaet Modig Lederskap

 • Det er modig å være ærlig og sårbar, der man forteller de sanne og krevende historiene
 • Det er modig å legge ned ting som ikke funker og bevege seg videre fra det kjente og trygge
 • Det er modig å bygge relasjoner på tvers av generasjoner
 • Det er modig å gi plass uten å gi slipp
 • Det er modig å sette grenser

Fredag

Rom i parentes

10.00  Åpning fra hovedscenen
11.45  Seminarer  – Endringsledelse
    Ørjan Tinnen  – Strukturell og strategisk endringsledelse (Norgessalen)
    Lise Sagdahl – Hvordan motivere for endring? (Romerike)
    Håvard Haugland og Thea Frøystad – Barnearbeid som springbrett for endring (Oslo 1)
    Eirik Fjellestad – Kriseforståelse, en nøkkel for endring (Oslo 2)
13.00  Lunsj
13:00  Årsmøte FriMaf (Akershus 2. etg)
14.00  Teamtalk
15.00  Hovedscene
16.15  Seminarer – Lede frivillige/lede team
    
Oskar Hadland – lede frivillige unge voksne (Oslo 2)
    Øystein Gjerme – Vi vil - Jesu kall til frivillig deltakelse (Norgessalen)
    Anne Mari S. Topland og Mozhgan Krogh-Rad – lede flerkulturell frivillighet (Oslo 1)
    Anders Myklebust – Lede sammen med ungdom (Romerike)
17.30  Teamtalk
18.30  Middag
20.00  Kveldsmøte

Lørdag

Rom i parentes

09.00  Hovedscene
10.45  Seminarer – Selvledelse
    Sandra Iversen – Lede med dårlig mental helse (Romerike)
    Synnøve Gundersen – Egentlig er jeg redd (Oslo 2)
    Else Birgit Bergem Strand  – Grensesetting som forutsetning for selvledelse (Norgessalen)
    Anne-Linn Hynnekleiv – Selvledelse som ung (Oslo 1)
    Astrid Fjeldly Lande og Kathrine Stampe – Selvledelse som småbarnsforelder (Rogaland)
12.00  Teamtalk
13.00  Lunsj
14.00  Hovedscene
15.15  Seminarer – Ledelse med Den hellige ånd
    Marian Nygård  – Åndens gaver i menigheten (Romerike)
    Daniel Dahl – Lede lovsang med Den hellige ånd (Oslo 2)
    Øyvind Akselsen – Fra et profetisk ord til handling (Oslo 1)
    Jostein Ørum  – Stillhet, som forutsetning for å høre Åndens stemme (Norgessalen)
16.30  Teamtalk
17.30  Middag
19.00  Kveldsmøte

Torsdag 8.2 er du velkommen til pizza og fellesskap kl 17, samt Bønne- og lovsangskveld kl 1830 i forkant av lederkonferansen. Begge deler er ved Frikirkens HK/Oslo Vestre Frikirke.
Påmelding her til pizza og fellesskap her. 
Søndag oppfordres deltakerne på VIDERE til å bli med på en av flere gudstjenester i frikirkene i Oslo-området.

 • Ørjan Tinnen – Strukturell og strategisk endringsledelse
 • Lise Sagdahl – Endring krever motivasjon?
 • Håvard og Thea – Barnearbeid som springbrett for endring
 • Oskar Hadland – Lede frivillige unge voksne
 • Øystein Gjerme – Vi vil 
 • Anne Mari S. Topland og Mozhgan – Lede flerkulturell frivillighet Bekreftet 
 • Anders Myklebust – Lede sammen med ungdom
 • Sandra Iversen – Lede med dårlig mental helse Bekreftet 
 • Synnøve Gundersen – Egentlig er jeg redd
 • Else Birgit – Grensesetting som forutsetning for selvledelse
 • Anne-Linn Hynnekleiv – Selvledelse som ung
 • Astrid Fjeldly Lande og Katrine – Selvledelse som småbarnsforelder
 • Marian Nygård – Åndens gaver i menigheten 
 • Knut Amund Låstad – Lede lovsang  
 • Øyvind Akselsen – Fra et profetisk ord til handling  
 • Jostein Ørum – Stillhet, som forutsetning for å høre Åndens stemme  
 • Ingunn Magnus og Theodor Bråtane: familiegruppe endret familien vår
 • Oskar Hadland og Arnfinn Løyning – Endring i Østre de siste fem årene
 • Eirik Austeng – En mislykket endringsprosess
 • Kjetil Karlsen – Kallet til å lede i små kår.  
 • Øystein Gjerme – Historier med frivillige
 • Awin Holm – Ungdom som blomstrer i tjeneste 
 • Jarle Skullerud – En historie om depresjon og utbrenthet
 • Hanne Marie Moi og Astrid– En historie fra småbarnskaos
 • Anders Eek – Når det går galt med den hellige ånd. 
 • Knut Ola Topland – Historie fra misjonsfeltet
 • Marian Nygård – Bønnens kraft og Guds trofasthet

Instagram

Besøk gjerne vår Instagrambruker! Følg, for å få de siste oppdateringene om konferansen, program, talere og annet gøy!

Facebook

Følg Frikirken i Norge på facebook for oppdateringer under VIDERE-konferansen

Om Videre

Frikirkens lederkonferanse og sommerfestival heter nå VIDERE. Det er en dobbelthet i «Videre». Det handler om å gi troen videre, men det handler også om å bli et videre og bredere fellesskap som favner flere.

VIDERE er en felles satsning for Frikirken og FriBU! 

«Vår visjon er å formidle et levende engasjement for Jesus, menigheten, kommende generasjoner og våre nærmiljøer, som setter oss i stand til å lede og gi Jesus videre.»

Temaet for konferansen er «modig lederskap». 

 • Det er modig å være ærlig og sårbar, der man forteller de sanne og krevende historiene
 • Det er modig å legge ned ting som ikke funker og bevege seg videre fra det kjente og trygge
 • Det er modig å bygge relasjoner på tvers av generasjoner
 • Det er modig å gi plass uten å gi slipp
 • Det er modig å sette grenser

Videre vil være en viktig arena for å bygge nettverk, stå sammen i fellesskap og sette en felles retning for Frikirken ut fra de mål synoden er blitt enige om. Konferansen ønsker å skape ringvirkninger inn i den lokale kirken. Her vil du bli inspirert og utrustet til et liv i etterfølgelse.

Hvem er konferansen for? 
Alle som har lyst til å være med er hjertelig velkomne til å delta på konferansen! Om du er tjenesteleder, administrasjons-ansatt, søndagsskolelærer, lydtekniker, forbeder, pastor, ungdomsleder, ungdom i tjeneste, potet eller har et hjerte for Frikirken er denne konferansen helt klart for DEG!
Lokalt ansatte i over 50% stilling forventes å være med, da denne konferansen erstatter tidligere arbeidermøter.

 

Til ledelsen i lokale kirker

Denne konferansen er en skreddersydd arena for å støtte og utfordre hverandre til videre tjeneste på tvers av lokale kirker. VIDERE24 sikter på å formidle relevant innhold og gode verktøy som medarbeidere kan ta med seg tilbake til sin kirke. Dette er virkelig en arena der dine medarbeidere kan bli inspirert og utrustet til sin tjeneste!

Derfor oppfordrer vi alle Frikirkene i Norge til å sende sine ledere og medarbeidere. Den lokale kirken må gjerne støtte deltakere økonomisk, bidra med fellesreise, barnevakt eller andre behov. Se til at dere sender deltakere på tvers av kjønn, alder og tjenester slik at hele Frikirken kan stå sammen om veien videre!

Sponsing av deltakere under 26 år og andre som har behov for økonomisk kompensasjon.

Synodestyret har avsatt 200.000,- til sponsing av deltakere og midlene disponeres av tilsynsmennene. Det er derfor mulig å søke om sponsing av deltakere under 26 år og andre som har behov for økonomisk kompensasjon til tilsynsmannen i ditt presbyterium. Pastor sender inn felles søknad på vegne av deltakerne.

Kontakt oss

Dersom du ikke finner svar på det du lurer på her på nettsiden, kan du gjerne sende oss en e-post til [email protected].

Hovedsponsor for VIDERE24

Samarbeidspartnere

samarbeidspartner-bla-kors
samarbeidspartner-kirkens-nodhjelp