«Modig Lederskap»

Frikirkens lederkonferanse – VIDERE24 arrangeres 9. til 10. februar på Thon Hotel Arena Lillestrøm

Om temaet Modig Lederskap

  • Det er modig å være ærlig og sårbar, der man forteller de sanne og krevende historiene
  • Det er modig å legge ned ting som ikke funker og bevege seg videre fra det kjente og trygge
  • Det er modig å bygge relasjoner på tvers av generasjoner
  • Det er modig å gi plass uten å gi slipp
  • Det er modig å sette grenser

Fredag

10.00  Åpning fra hovedscenen
11.45  Seminarer - Endringsledelse
13.00  Lunsj
14.00  Teamtalk
15.00  Hovedscene
16.15  Seminarer – Lede frivillige/lede team
17.30  Teamtalk
18.30  Middag
20.00  Kveldsmøte

Lørdag

09.00  Hovedscene
10.45  Seminarer – Selvledelse
12.00  Lunsj
13.00  Teamtalk
14.00  Hovedscene
15.15  Seminarer – Ledelse med Den Hellige Ånd
16.30  Teamtalk
17.30  Middag
19.00  Kveldsmøte

Instagram

Besøk gjerne vår Instagrambruker! Følg, for å få de siste oppdateringene om konferansen, program, talere og annet gøy!

Facebook

Følg Frikirken i Norge på facebook for oppdateringer under VIDERE-konferansen

Om Videre

Frikirkens lederkonferanse og sommerfestival heter nå VIDERE. Det er en dobbelthet i «Videre». Det handler om å gi troen videre, men det handler også om å bli et videre og bredere fellesskap som favner flere.

VIDERE er en felles satsning for Frikirken og FriBU! 

«Vår visjon er å formidle et levende engasjement for Jesus, menigheten, kommende generasjoner og våre nærmiljøer, som setter oss i stand til å lede og gi Jesus videre.»

Temaet for konferansen er «modig lederskap». 

  • Det er modig å være ærlig og sårbar, der man forteller de sanne og krevende historiene
  • Det er modig å legge ned ting som ikke funker og bevege seg videre fra det kjente og trygge
  • Det er modig å bygge relasjoner på tvers av generasjoner
  • Det er modig å gi plass uten å gi slipp
  • Det er modig å sette grenser

Videre vil være en viktig arena for å bygge nettverk, stå sammen i fellesskap og sette en felles retning for Frikirken ut fra de mål synoden er blitt enige om. Konferansen ønsker å skape ringvirkninger inn i den lokale kirken. Her vil du bli inspirert og utrustet til et liv i etterfølgelse.

Hvem er konferansen for? 
Alle som har lyst til å være med er hjertelig velkomne til å delta på konferansen! Om du er tjenesteleder, administrasjons-ansatt, søndagsskolelærer, lydtekniker, forbeder, pastor, ungdomsleder, ungdom i tjeneste, potet eller har et hjerte for Frikirken er denne konferansen helt klart for DEG!
Lokalt ansatte i over 50% stilling forventes å være med, da denne konferansen erstatter tidligere arbeidermøter.

Avslutningsgudstjenesten fra VIDERE23 ble streamet. Den kan du se her.

Til ledelsen i lokale kirker

Denne konferansen er en skreddersydd arena for å støtte og utfordre hverandre til videre tjeneste på tvers av lokale kirker. VIDERE24 sikter på å formidle relevant innhold og gode verktøy som medarbeidere kan ta med seg tilbake til sin kirke. Dette er virkelig en arena der dine medarbeidere kan bli inspirert og utrustet til sin tjeneste!

Derfor oppfordrer vi alle Frikirkene i Norge til å sende sine ledere og medarbeidere. Den lokale kirken må gjerne støtte deltakere økonomisk, bidra med fellesreise, barnevakt eller andre behov. Se til at dere sender deltakere på tvers av kjønn, alder og tjenester slik at hele Frikirken kan stå sammen om veien videre!

Sponsing av deltakere under 26 år og andre som har behov for økonomisk kompensasjon.

Synodestyret har avsatt 200.000,- til sponsing av deltakere og midlene disponeres av tilsynsmennene. Det er derfor mulig å søke om sponsing av deltakere under 26 år og andre som har behov for økonomisk kompensasjon til tilsynsmannen i ditt presbyterium. Pastor sender inn felles søknad på vegne av deltakerne.

Kontakt oss

Dersom du ikke finner svar på det du lurer på her på nettsiden, kan du gjerne sende oss en e-post til [email protected].

Hovedsponsor for VIDERE24