«En vei Videre»

Frikirkens nye lederkonferanse – VIDERE23 – går endelig av stabelen februar neste år. Dette er en helt ny satsning for Frikirken og FriBU, og vil være en viktig arena for å samle hele kirkesamfunnet årlig. Gjennom solid og retningsgivende undervisning vil tematikken «En vei videre» gi konkrete og praktiske tips for veien videre i din lokale kirke.

Konferansen vil være en viktig arena for å bygge nettverk, stå sammen i fellesskap og sette en felles retning for Frikirken. Her er alle ledere og medarbeidere i Frikirken hjertelig velkommen! Om du er frivillig lydtekniker, pastor, søndagsskolelærer eller ungdomsleder er denne konferansen noe for deg! VIDERE Lederkonferanse erstatter dessuten tidligere arbeidermøter, og er dermed et viktig møtested for alle ansatte. 
Vi håper derfor at alle menighetene får med seg en god gjeng til VIDERE23 på Scandic Fornebu 9.-12. februar 2023. 

Meld deg på her!

Program

Torsdag

1600: Registrering
1800: Gudstjeneste med nattverd – Se Jesus, med Lise Trondsen Sagdahl
1930: Pause
2000: Tale 1 – En vei videre - blant mange veier, med Jarle Skullerud
2020: Bønn
2035: Panel – Ned fra plattformen
2055: Avslutning og info
2110: Ferdig


Fredag

0900: Start hovedscene
0920: Lovsang
0940: Tale 1 – Et paradigmeskifte, med Anne Mari Schiager Topland
1010: Overgang, inspo og historier
1020: Tale 2 – Sunt lederskap – lede gjennom noen få, med Tor Erling Fagermoen
1040: Gruppesamtale
1100: Pause
1120: Overgang, inspo og historier
1130: Tale 3 – Jesus som disippelgjører, med Fredrik Ree
1150: Info og avslutning
1200: LUNSJ
1330: Seminarbolk 1

          Pastor-seminar (obligatorisk for pastorer over 50% stilling), med Jostein Ørum og Geir Langen
          Fasetenkning/Faseverktøy for menigheten, med Håvard Haugland
1430: Teamtalk
1500: Seminarbolk 2
     
    Kirkens forvalteransvar
          Menighetsplanting – presentere strategi, med Kjetil Spilde
          Hvordan rekruttere og ta vare på frivillige og ledere, med Eirik Fjellestad og Hanne Marie Moi
          Fase 0-12 år i praksis, med Thea Frøystad
          Fase 13-18 år i praksis, med Knut Amund Låstad
1600: Registrering
1630: MIDDAG

1800: KICK OFF
1820: Møte – Bli i Jesus, han er nok, med Awin Khalili Holm
2000: Pause
2015: Tale 1 – Videre, en kirke i bevegelse, med Hanne Marie Moi

2035: Overgang, inspo og historier
2045: Tale 2 – Bunnlinjen, disipler som gjør disipler, med Eirik Austeng
2100: Info og avslutning
2115: Ferdig


Lørdag

0900: Start hovedscene
0920: Lovsang
0935: Tale 1 – Åndelige besteforeldre, med Torbjørg Oline Nyli
0955: Overgang, inspo og historier
1000: Panel – Et språk for å dele evangeliet, med Martin Lilleberg og Sara L. Emmerhoff
1030: Teamtalk
1050: Pause
1110: Lovsang
1120: Tale 2 – Vekst over lange linjer
1145: Informasjon
1200: LUNSJ
1330: Seminarbolk 1

          Psykisk helse blant ungdom, med Janne Hauger fra Blåkors
          Hvordan dele evangeliet som ung, med Sara L. Emmerhoff
          Hvordan dele evangeliet i nabolaget, med Stian Hansen
          Hvordan dele evangeliet med nye landsmenn, med Per Kristian Rønning
          Relasjonell disippelgjøring
          Tro i hjemmet, med Linda Kvavik
1430: Teamtalk
1500: Seminarbolk 2

          Tro i hjemmet, med Linda Kvavik
          Mentoring, med Anders Myklebust
          Familiegrupper, med Ingunn Magnus
          Hva med de single? Med Unni Westli
          Kristen på sosiale medier
          Kirken som diakonal Kirke, med Rune Tobiassen og Renate Orre
1630: MIDDAG
1800: Start
1820: Møte – Lær av Jesus og hans blikk, med Jens Petter Jørgensen
1945: Pause
2000: Tale 1 – Relasjonelt lederskap
2020: Overgang, Inspo og historier
2030: Intervju – Kirken er familie – elsk hverandre
2050: Overgang, inspo, info, avslutning.
2100: Tale 2 – Videre – hva nå, med Jarle Skullerud
2110: Lovsang/Lovprisning/Halleluja
2115: Ferdig


Søndag

1100: Gudstjeneste og avslutning – Del Jesus
         
Gudstjenesten streames
1230: Ferdig

Litt om tematikken på konferansen

Hva er en ideell kirke? Når vi stiller det spørsmålet får de fleste av oss et bilde, eller noen tanker i hodet, om hvordan den ideelle kirken ser ut. Dette bildet formes blant annet av hva vi leser i bibelen. Den ideelle kirke vil se forskjellig ut, alt etter som hvordan vår kontekst er, og hvem vi er sendt til og er kirke for. Uavhengig av alt dette tror vi at bildene de fleste av oss har av den ideelle kirke, inneholder en balanse mellom relasjoner og aktivitet, mellom samling og hverdag, mellom hjemmet og gudstjenesten.

Allikevel erfarer mange av oss en ubalanse. Vi bruker tid og krefter på aktivitet og samling, samtidig som vi erfarer at relasjoner og hjemmet pasifiseres. Vi tror tiden er inne for å snakke om dette. Vi trenger å snakke om balansen mellom aktivitet og relasjon, balansen mellom plattformene våre og hjemmene våre. Vi tror at den ideelle kirken har aktiviteter som forsterker og bygger videre på det som skjer i relasjoner. Vi tror den ideelle kirkens forkynnelse fra plattformen forsterker det som foregår i hjemmene, i samtaler mellom venner og i smågrupper. Vi tror vi må snakke om en ny bunnlinje – der relasjoner og hjemmet er det som er fundamentet vårt, som aktiviteter og plattformen bygger videre på. Av alle veier vi som kirke kan velge, tror vi dette er en god vei for oss å vandre på. Derfor inviterer vi til VIDERE23 med temaet EN VEI VIDERE. 

Om Videre

VIDERE23 er en felles satsning for Frikirken og FriBU! 

«Vår visjon er å formidle et levende engasjement for Jesus, menigheten, kommende generasjoner og våre nærmiljøer, som setter oss i stand til å lede og gi Jesus videre.»

Temaet for den første konferansen er «En vei videre». 

Gjennom solid og retningsgivende undervisning vil tematikken gi deg konkrete og praktiske tips for veien videre i din lokale kirke. Samtale i team og fellesskap i tilbedelse vil sette retning for Frikirken, hjelpe oss på veien ut av koronakrisen og inn i årene som ligger foran. 

Videre vil være en viktig arena for å bygge nettverk, stå sammen i fellesskap og sette en felles retning for Frikirken ut fra de mål synoden er blitt enige om. Konferansen ønsker å skape ringvirkninger inn i den lokale kirken. Her vil du bli inspirert og utrustet til et liv i etterfølgelse.

Hvem er konferansen for? 
Alle som har lyst til å være med er hjertelig velkomne til å delta på konferansen! Om du er tjenesteleder, administrasjons-ansatt, søndagsskolelærer, lydtekniker, forbeder, pastor, ungdomsleder, ungdom i tjeneste, potet eller har et hjerte for Frikirken er denne konferansen helt klart for DEG!
Lokalt ansatte i over 50% stilling forventes å være med, da denne konferansen erstatter tidligere arbeidermøter.

Til ledelsen i lokale kirker

Denne konferansen er en skreddersydd arena for å støtte og utfordre hverandre til videre tjeneste på tvers av lokale kirker. VIDERE23 sikter på å formidle relevant innhold og gode verktøy som medarbeidere kan ta med seg tilbake til sin kirke. Dette er virkelig en arena der dine medarbeidere kan bli inspirert og utrustet til sin tjeneste!

Derfor oppfordrer vi alle Frikirkene i Norge til å sende sine ledere og medarbeidere. Den lokale kirken må gjerne støtte deltakere økonomisk, bidra med fellesreise, barnevakt eller andre behov. Se til at dere sender deltakere på tvers av kjønn, alder og tjenester slik at hele Frikirken kan stå sammen om veien videre!

Støtte til deltakelse på konferansen

Synodestyrets vedtak fra desember 2021 om reisestøtte til ansatte fra menighetene som deltar på lederkonferansen, gjaldt i utgangspunktet konferansen som skulle vært i februar i år, men ble avlyst p.g.a. koronapandemien. Vedtaket gjelder imidlertid nå også for VIDERE23: Fellesarbeidet bidrar med reisestøtte for ansatte fra menighetene i 50 % stilling eller mer som deltar på VIDERE23. Disse får dekket reiseutgifter utover 1.000 kroner per person under forutsetning av at man reiser på billigste måte. Tog-/flybilletter må bestilles minst fire uker før lederkonferansen starter, dvs. senest 12. januar 2023. Bruk av bil forutsetter samkjøring. Refusjonskrav sendes via menigheten. Menigheten sender kravene samlet til Frikirkens hovedkontor senest fire uker etter at lederkonferansen er slutt, dvs. senest 9. mars 2023. Kontaktperson: Tedros Afeworki.

Minner samtidig om kurspotten som tilsynsmennene disponerer, både den generelle og en særskilt pott satt av til deltakere under 30 år. Østre presbyteriums del av midlene er videreført til de menighetene som fikk utbetalt penger til lederkonferansen som ble avlyst, med oppfordring om å melde på like mange eller flere, så her er det kun noe midler i den generelle kurspotten igjen. Hos de andre presbyteriene finnes det midler fra særskilt pott til under 30 år å søke på. Kontaktperson: Tilsynsmann i aktuelt presbyterium.

Kontakt oss

Dersom du ikke finner svar på det du lurer på her på nettsiden, kan du gjerne sende oss en e-post til [email protected].

Instagram

Besøk gjerne vår Instagrambruker! Følg, for å få de siste oppdateringene om konferansen, program, talere og annet gøy!

Facebook

Se hvilke andre venner og bekjente som skal til Videre23 på vårt Facebookarrangement! Trykk gjerne «skal»/«attending» dersom vi kan glede oss til å se deg på konferansen.

Vår samarbeidspartner