Menighetsplanting i Frikirken

Menighetsplanting er en strategi og metode for misjon i et bestemt geografisk område eller mot en bestemt målgruppe. Gjennom planting av nye misjonale fellesskap vil Frikirken nå flere mennesker med evangeliet og engasjere flere kristne som i dag ikke er en del av et fellesskap.

Sendtrapporten fra 2021 er tydelig på at dette skjer gjennom menighetsplanting. I Frikirkens målplan under «Jesus til nye mennesker» har vi har satt oss som mål at alle menigheter har startet minst ett nytt fellesskap, smågruppe eller større fellesskap, som når nye mennesker. Hovedmålet for menighetsplanting er åtte nye menighetsfellesskap i denne perioden.

 

 

Menighetsteamet veileder ved menighetsplantinger

Menighetsteamet ved Frikirkens hovedkontor fasiliterer for, og bistår i, menighetsplanting og menighetsutvikling i samhandling med FriBU og tilsynsorganene. Frikirken har i tillegg gode økonomiske støtteordninger for både menighetsplantingen og sendemenigheter.

Leder for menighetsplanting er Eirik Austeng

Frikirken er også med i SENDT, et tverrkirkelig nettverk som arbeider med menighetsplanting. Frikirken deltar også på den årlige kirkeplantingskonferansen Exponential Europe.

Strategi for nye fellesskap

Synodestyret vedtok i mai 2021 en ny strategi for menighetsplanting. Frikirkens hovedkontor prioriterer sitt arbeid basert på denne strategien. Et av målene i den nye strategien er 30 nye gudstjenestefellesskap innen 2030.

Fellesskapene som plantes kan se veldig forskjellige ut. Det kan være en huskirke, selvstendig menigheter, gudstjenestefellesskap underlagt en eksisterende menighet eller andre uttrykk. Hovedpoenget er det misjonale fokuset fellesskapet skal ha. For at menighetsplanting skal fungere som misjon bør bønn, diakoni, evangelisering og disippelgjøring være helt sentrale elementer av arbeidet.

De aller fleste plantinger vil rette seg enten mot unge voksne eller småbarnsfamilier. Derfor er samarbeidet med FriBU helt sentralt og FriBU har masse ressurser tilgjengelig for deg som planter. Se hjemmesiden til FriBU for mer info

logo-m4

Prosessverktøy

Gjennom samarbeidet med M4 har Frikirken en tre-trinns vei for deg som leder av en menighetsplanting. Vi tror at dersom man går denne veien vil det sørge for en større bærekraft og fremgang i plantingen:

 1. Som første trinn på veien anbefaler vi M4ready. Dette er et introduksjonskurs til menighetsplanting og lederskap. Programmet er lagt opp som en prosess som går over 9 måneder med undervisning på nett, mentoring, regionale samlinger og studietur + en helgesamling. M4ready arrangeres nå i flere regioner i Norge.  Hvis du er nysgjerrig på menighetsplanting og vil lære mer, vil vi anbefale M4ready!
  For mer informasjon og påmelding se m4norge.no/m4ready.

  Se informasjon om M4ready på M4 Norge sitt nettsted.
   
 2. Som andre trinn på veien må alle potensielle menighetsplantere gjennom en avklaringsprosess. Dette innebærer en spørreundersøkelse samt en samtale med enn nøytral tredjepart. Avklaringsprosessen er ment å være en speiling av planterens karakter, visjon og kall, slik at både menighetsplanter og sendemenighet kan gå videre i prosessen med trygghet. Dersom avklaringsprosessen gir grønt lys kan planteren gå videre på tredje trinn.
   
 3. Tredje trinn er er prosessen med å samle et team som skal lede menighetsplantingen og delta i et toårigs læringsnettverk. M4 sitt toårige læringsfellesskap er skreddersydd for menighetsplanting.

Les mer om M4 teamprosess her.