Menighetsplanting i frikirken

Menighetsplanting

Frikirken satser sterkt på menighetsplanting og har som mål i perioden 2018-2023 at alle menigheter har startet minst ett nytt fellesskap, smågruppe eller større fellesskap, som når nye mennesker. Kirken ønsker å starte åtte nye menighetsfellesskap i denne perioden.

I videoen oppsummerer Øivind Augland ulike faser i menighetsplanting og hva som er viktig å gjøre i de ulike fasene.

🔗 Lenke til Frikirkens målplan for 2018-23, overskriften "Jesus til nye mennesker".

Prosessverktøy

M4 er et prosessverktøy som ansvarliggjør medarbeidere som ønsker å starte nye fellesskap til handling. Med tydelig utgangspunkt i Guds ord og personlige erfaringer, gis det hjelp til refleksjon og handling på områder som er viktige for alle som starter et nytt fellesskap. Videoen presenterer M4 (engelskspråklig).

🔗 Lenke til informasjon på M4 Norge sitt nettsted.

Hvorfor stopper det opp?

I mange menigheter stopper veksten i antall når man er mellom 120 - 200 på gudstjenestene. Hva gjør at veksten stopper opp?

I videoen gjennomgår Øivind Augland vekstfaser og hindringer for å vokse videre. Han vektlegger fokus på å multiplisere eller plante nye fellesskap.

Studietur

Fribu og MMU (medarbeider og menighetsutvikling), inviterer årlig til studietur. Formålet er å skape et miljø der folk som er interessert i menighetsplanting i Frikirken lærer hverandre å kjenne, drømmer sammen og ser på nye muligheter. I april 2018 gikk turen til Berlin.