Menighetsplanting i frikirken

Menighetsplanting

Frikirken satser sterkt på menighetsplanting og har som mål i perioden 2018-2023 at alle menigheter har startet minst ett nytt fellesskap, smågruppe eller større fellesskap, som når nye mennesker. Kirken ønsker å starte åtte nye menighetsfellesskap i denne perioden.

I videoen oppsummerer Øivind Augland ulike faser i menighetsplanting og hva som er viktig å gjøre i de ulike fasene.

Lenke til Frikirkens målplan for 2018-23, overskriften "Jesus til nye mennesker".

Prosessverktøy

M4 er et prosessverktøy som ansvarliggjør medarbeidere som ønsker å starte nye fellesskap til handling. Med tydelig utgangspunkt i Guds ord og personlige erfaringer, gis det hjelp til refleksjon og handling på områder som er viktige for alle som starter et nytt fellesskap. Videoen presenterer M4 (engelskspråklig).

Lenke til informasjon på M4 Norge sitt nettsted.

Hvorfor stopper det opp?

I mange menigheter stopper veksten i antall når man er mellom 120 - 200 på gudstjenestene. Hva gjør at veksten stopper opp?

I videoen gjennomgår Øivind Augland vekstfaser og hindringer for å vokse videre. Han vektlegger fokus på å multiplisere eller plante nye fellesskap.

Studietur

Fribu og MMU (medarbeider og menighetsutvikling), inviterer årlig til studietur. Formålet er å skape et miljø der folk som er interessert i menighetsplanting i Frikirken lærer hverandre å kjenne, drømmer sammen og ser på nye muligheter. I april 2018 går turen til Berlin.

Last ned brosjyre med program og praktisk info for studietur til Berlin.