Menighetsplanting i frikirken

Menighetsplanting

Frikirken satser sterkt på menighetsplanting og har som mål i perioden 2018-2023 at alle menigheter har startet minst ett nytt fellesskap, smågruppe eller større fellesskap, som når nye mennesker. Kirken ønsker å starte åtte nye menighetsfellesskap i denne perioden.

I videoen oppsummerer Øivind Augland ulike faser i menighetsplanting og hva som er viktig å gjøre i de ulike fasene.

🔗 Se Frikirkens målplan for 2018-23, overskriften "Jesus til nye mennesker".

logo-m4

Prosessverktøy

For deg som ønsker å lede, bygge, pionere og multiplisere menigheter og forsamlinger i Norge, anbefaler vi M4ready. Programmet er lagt opp som en prosess som går over 9 måneder. Fra høsten 2019 starter M4ready fire steder: Oslo, Bergen, Kristiansand og Songdal. 
 
For mer informasjon og påmelding se m4norge.no/m4ready.

🔗 Se informasjon om M4ready på M4 Norge sitt nettsted.

Hvorfor stopper det opp?

I mange menigheter stopper veksten i antall når man er mellom 120 - 200 på gudstjenestene. Hva gjør at veksten stopper opp?

I videoen gjennomgår Øivind Augland vekstfaser og hindringer for å vokse videre. Han vektlegger fokus på å multiplisere eller plante nye fellesskap.