Frikirkens Eldstekurs

Introduksjon

 

Velkommen til Frikirkens eldstekurs

Velkommen til kurs med fokus på tjenesten som eldste i Frikirken. Kurset består av fire deler. Målet er å gi en grunnleggende forståelse av hva eldstetjenesten i Frikirken innebærer. Kurset er utviklet på bakgrunn av vedtak i Frikirkens Synode og behov i våre lokale menigheter for en opplæring for våre ordinerte eldste i Frikirken. Kurset kan gjerne brukes til å rekruttere nye eldste. De vil da få en god forståelse for hva tjenesten som eldste innebærer.

De fire kursdelene er:

Del 1: Lederskap
Del 2: Frikirkens forfatning og reglement
Del 3: Arbeidsgiveransvaret
Del 4: Frikirkens visjon og oppdrag.

Hvert kurs har tydelige læringsmål og inneholder:

Filmer: Det er fire filmer på 8-12 minutter i hvert kurs. I noen av kursene får du møte andre eldste i frikriken som deler fra deres tjeneste som eldste.

Oppgaver: Til de ulike kursdelene finner du refleksjonsoppgaver som vi oppfordere dere å arbeide med sammen i eldsterådet, men de kan også gjøres individuelt.

Materiell: I kurset kan du laste materiell som er relevante til temaet i de ulike delene. Du vil også finne linker til frikirkens nettside og steder der du kan finne mer informasjon og resurser.

Har du spørsmål om innhold og gjennomføring, kontakt den som er tilsynsansvarlig i ditt presbyterium.

Da er det bare å begynne med den første del av kurset som har fokus på: LEDERSKAP.

Lykke til.

Gå til Del 1: Lederskap