Nettsider i Cornerstone

Frikirkens menigheter kan få svært rimelige nettsider gjennom Cornerstone,  medlemsverktøyet som ble rullet ut i august.

Cornerstone er ypperlig til  å publisere nettsider i, siden det er et verktøy kirkeledelse eller menighetskontor allerede bruker.

Nettsider trenger en etableringsfase i samarbeid med Kommunion, som leverer Cornerstone. Vi har satt sammen tre "pakker" som menighetene kan velge mellom. Disse pakkene har en etableringskostnad, men ingen driftskostnad.

Du kan lese alt om nettsider i artikkelen "Nettsider i Cornerstone".

🔗​ Lenke til artikkelen "Nettsider i Cornerstone".