Fra synodestyret

Synodestyret (Frikirkens hovedstyre) møtes jevnlig for å ta avgjørelser etter sitt mandat. Protokollene fra styremøtene er åpne for alle.

Protokoller for sittende synodestyre

2019

🔗 Lenke til synodestyreprotokoll 2019 01 23-24 (pdf)

2018

2017

🔗 Lenke til synodestyreprotokoll 2017 12 7-8 (pdf)