Fra synodestyret

Synodestyret (Frikirkens hovedstyre) møtes jevnlig for å ta avgjørelser etter sitt mandat. Protokollene fra styremøtene er åpne for alle.

Protokoller for sittende synodestyre

2024

2023

2022

2021

🔗 Gå til synodestyreprotokoll 2021 12 6-7 (pdf)
🔗 Gå til synodestyreprotokoll 2021 10 22 (pdf)
🔗 Gå til synodestyreprotokoll 2021 09 03-04 (pdf)
🔗 Gå til synodestyreprotokoll 2021 06 28-29 (pdf)
🔗 Gå til synodestyreprotokoll 2021 05 06-07 (pdf)
🔗 Gå til synodestyreprotokoll 2021 03 12-13 (pdf)
🔗 Gå til synodestyreprotokoll 2021 02 10 (pdf)
🔗 Gå til synodestyreprotokoll 2021 01 29 (pdf)

2020

2019