Del 3 Arbeidsgiveransvaret

Introduksjon til temaet «Eldsterådet som arbeidsgiver»  

Kurs 3 handler om eldsterådet som ansvarlig for de ansatte i menigheten. Kurset består av i alt fem moduler. Etter denne introduksjonsmodulen følger en modul som beskriver arbeidsgiveransvaret og peker på nyttige ressurser. Modulene 3-5 tar for seg konkrete temaer knyttet til personaloppfølging.  I her modul kan du også laste ned en PP som du kan følge mens du hører på undervisningen. Nedenfor finner du viktige linker og resurser.

Linker og resurser:

Nyttige ressurser for arbeidsgivere og ansatte

Ansatte på Frikirkens hovedkontor

Frikirkens lønnsavtale

Frikirkens personalhåndbok (NB: Innlogging på VIRKE: brukernavn: pv og passord: Frikirkens)

FriMaf (Frikirkens medarbeiderforening)

Lover og forskrifter

Arbeidstilsynet

Virke

Eldsterådet har arbeidsgiveransvaret for de ansatte. Det er her vi starter.

 

Å være arbeidsgiver i Frikirken

Denne modulen handler om hva det innebærer å være arbeidsgiver, generelt og i Frikirken spesielt. Arbeidsgiveransvaret plasseres tydelig hos eldsterådet, samtidig som vi peker på viktigheten av at utøvelsen av ansvaret plasseres hos enkeltpersoner. I modulen går vi gjennom viktige ressurser for alle med arbeidsgiverroller. 

Oppgaver:

Nedenfor finner du mulige oppgaver som vi ønsker du skal reflektere over i forhold til det du hører. 

  1. Eldsterådet har arbeidsgiveransvaret for alle menighetens ansatte. Hvem utøver arbeidsgiveransvaret overfor forstanderen i menigheten deres? Pek på én i eldsterådet. Hvordan utøves dette ansvaret gjennom et kalenderår? Sett opp aktuelle punkter til et årshjul og bli enige om når og hvordan dere skal jobbe videre med dette.   
  2. Dersom menigheten har flere ansatte: Er det forstanderen som utøver arbeidsgiveransvaret overfor den/de andre ansatte? Hvis ja: Er det avklart hva utøvelsen innebærer – og ikke? Snakk om og skriftliggjør forventningene. 

 

Rekruttering og ansettelse

Denne modulen handler om praksis, reglement og formaliteter ved rekruttering og ansettelser i Frikirken. Ting som vil være grunnleggende og retnings-ledende for hele ansettelsesløpet, og dermed relevant for alle arbeidsgivere. 

Oppgaver:

Nedenfor finner du mulige oppgaver som vi ønsker du skal reflektere over i forhold til det du hører.

  1. Hva bør ansettelses-samtalen i det minste inneholde, generelt og spesielt i deres menighet? 
  2. Hvilke av Frikirkens dokumenter må den som ansettes få kjennskap til som arbeidstaker?

Ordninger og goder Del 1

Denne modulen handler om praksis, reglement og formaliteter ved rekruttering og ansettelser i Frikirken. Ting som vil være grunnleggende og retnings-ledende for hele ansettelsesløpet, og dermed relevant for alle arbeidsgivere. 

Under en overskrift som høres formell ut, vil da også denne modulen dreie seg om de viktigste styrende og lovpålagte avtaler og dokumentasjoner i arbeidsforholdet. Hva disse avtalene skal inneholde, og hvordan de skal ajuour-holdes. Det blir blant annet en gjennomgang av lønnsplassering og –regulering, selve arbeidsavtalen og avtale om taushetsplikt.

Filmer

Du finner den første filmen nedenfor som har tema: Ordninger og goder. Dette er del 1 av tema: Ordninger og goder. Når du har sett denne filmen går du videre til del 2 med tema: Arbeidsmiljø og HMS. I forbindelse med siste film, vil du også finne noen oppgaver som du og eldsterådet kan reflektere over og til samtale om.

 

Arbeidsmiljø og HMS Del 2

Neste tema som vi vil du skal arbeide med er: Arbeidsmiljø og HMS. Undervisningen finner du nedenfor. Når du har sett filmen, reflekter over oppgavene.

Oppgaver

Nedenfor finner du mulige oppgaver som vi ønsker du skal reflektere over i forhold til det du hører. 

  1. Har alle ansatte arbeidsavtaler i henhold til kravene som stilles i arbeidsmiljøloven? Er disse oppdaterte og relevante?
  2. Hvilke personarkiv-forhold, både fysiske og elektroniske, kan forbedres i henhold til vern av personopplysninger og særlig sensitive personopplysninger? 

 

Tilbakemelding på kursdel 3.

Vi er svært glad for at du nå har fullført den andre kursdel med tema: Arbeidsgiveransvar. Vi håper du har mulighet til å gi oss en kort tilbakemelding på denne kursdelen. Det vil ta deg 2-3 minutter og du finnner link til tilbakemelding skjema her. Min tilbakemelding.

 

Gå til Del 4: Frikirkens visjon og oppdrag