Pastor og eldste

​🔗 Kallsbrev for eldste og pastortjeneste i menighetene (bokmål)
​🔗 Kallsbrev for eldste og pastortjeneste i kyrkjelydene (nynorsk)
🔗 Lenke til ordinasjonsbevis på bokmål (pdf)
🔗 Lenke til stadfesting av ordinasjon på nynorsk (pdf)
🔗 Taushetserklæring (pdf)

For meldinger som det offentlige trenger, se Statens skjemaside. Dette gjelder:

  • Tilsetting/fratreden/forflytting av forstander BM
  • Tilsetting/fråtreden/forflytting av forstandar NN
  • Erklæring fra prest/forstander BM
  • Lovnad frå prest/forstandar NN

🔗 Lenke til skjemaer på Statens skjemaside (åpner i eget vindu).

🔗 Retningslinjer for vigselsrett (pdf)