Pastor og eldste

Kallsbrev for eldste og pastortjeneste i menighetene (bokmål)
Kallsbrev for eldste og pastortjeneste i kyrkjelydene (nynorsk)
Lenke til ordinasjonsbevis på bokmål (pdf)
Lenke til stadfesting av ordinasjon på nynorsk (pdf)
Taushetserklæring (pdf)

For meldinger som det offentlige trenger, se Statens skjemaside. Dette gjelder:

  • Tilsetting/fratreden/forflytting av forstander BM
  • Tilsetting/fråtreden/forflytting av forstandar NN
  • Erklæring fra prest/forstander BM
  • Lovnad frå prest/forstandar NN

Lenke til skjemaer på Statens skjemaside (åpner i eget vindu).

Retningslinjer for vigselsrett (pdf)