Skjemabank

Skjema til bruk for Frikirkens menigheter og andre organer.

      I lenketeksten hit fra menighetsposten for februar er et "ikke" falt ut av teksten. Det anbefales ikke å bruke Internet Explorer. IE er erstattet av Microsoft Edge.

Kirkelige handlinger

Frikirkens skjemaer:

🔗 Dåpsattest BM
🔗 Dåpsattest NN

Offentlige skjemaer:

🔗 Lenke til skjemaet Melding om barns kirketilhørighet (åpner i egen fane).
🔗 Lenke til Statlig blankettarkiv for skjema ved ekteskapsinngåelse og gravferd.

Pastor og eldste

​🔗 Kallsbrev for eldste og pastortjeneste i menighetene
🔗 Lenke til ordinasjonsbevis på bokmål (pdf)
🔗 Lenke til stadfesting av ordinasjon på nynorsk (pdf)
🔗 Taushetserklæring (pdf

For meldinger som det offentlige trenger, se Statens skjemaside. Dette gjelder:

  • Tilsetting/fratreden/forflytting av forstander BM
  • Tilsetting/fråtreden/forflytting av forstandar NN
  • Erklæring fra prest/forstander BM
  • Lovnad frå prest/forstandar NN

🔗 Lenke til skjemaer på Statens skjemaside (åpner i eget vindu).

Personal

        Dersom det kommer en melding om at det kreves pålogging for å åpne disse filene, anbefaler vi å bytte til en annen nettleser. Internet Explorer (IE) støtter ikke direktenedlasting via lenkene. Et alternativ er å høyreklikke lenken og velge "Lagre mål som". Andre nettlesere har en lignende funksjon. IE er for øvrig erstattet av Microsoft Edge.

For ansatte

🔗 Last ned reiseregning (Excel)
🔗 Last ned refusjonsskjema (Excel)
🔗 Last ned skjema for diettgodtgjørelse (Excel)
🔗 Last ned skjema for honorar (Word)
🔗 Last ned skjema for egenmelding ved sykdom (Word)
🔗 Søknad om politiattest (åpner i eget vindu) Bekreftelse på formål, se nedenfor.

Ved ansettelse

🔗 Last ned skjema ved ansettelse (Word)
🔗 Last ned lønnsplasseringsskjema (Excel). Beregn 1-2 ukers behandlingstid.
🔗 ​Last ned bekreftelse på formål med politiattest (pdf)
🔗 Last ned skjema for taushetserklæring (pdf)
🔗 Lenke til skjemaer ved pastoransettelse - på Statens skjemaside (åpner i eget vindu).
🔗 Last ned arbeidsavtale (Word)
🔗 Last ned arbeidsavtale for misjonærer (Word)

I arbeidsforholdet

🔗 Last ned skjema ved endring (Word)

Avslutning av arbeidsforholdet

🔗 Last ned skjema ved opphør av stilling (Word)
🔗 Lenke til skjemaer ved oppsigelse av pastorstilling - på Statens skjemaside (åpner i eget vindu).
🔗 Last ned mal for avskjed (Word).