Økonomi

🔗 Last ned reiseregning (Excel)
🔗 Last ned refusjonsskjema (Excel)
🔗 Last ned skjema for diettgodtgjørelse (Excel)
🔗 Last ned Word-skjema for søknad om mva-kompensasjon (ved driftskostnad under 5 mill. kr)
🔗 Last ned Excel-skjema for søknad om mva-kompensasjon (ved driftskostnad over 5 mill kr)
Årsoppgave skattefrie gaver
Følgeskriv til samlet oppgave over gaver med skattefradrag
Statistikkskjemaer. Disse legges ikke ut her, men sendes menighetene i desember hvert år.
For søknad om støtte til kjøp av varmepumpe i kirkelokalet, se informasjon på denne siden.

Pastor og eldste

​🔗 Kallsbrev for eldste og pastortjeneste i menighetene
Kallsbrev for annen tjeneste som forutsetter kall
🔗 Lenke til ordinasjonsbevis på bokmål (pdf)
🔗 Lenke til stadfesting av ordinasjon på nynorsk (pdf)
Taushetserklæring
Innsettelsesbekreftelse

For meldinger som det offentlige trenger, se Statens skjemaside. Dette gjelder:

  • Tilsetting/fratreden/forflytting av forstander BM
  • Tilsetting/fråtreden/forflytting av forstandar NN
  • Erklæring fra prest/forstander BM
  • Lovnad frå prest/forstandar NN

🔗 Lenke til skjemaer på Statens skjemaside (åpner i eget vindu).

Personal

(PS: noen sliter med at det kreves pålogging for å åpne filene, vi tror dette kun gjelder internett explorer, vi anbefaler derfor å benytte en annen nettlser)

🔗 Last ned skjema for egenmelding ved sykdom (Word)
🔗 Last ned skjema ved ansettelse (Word)
🔗 Last ned skjema ved endring (Word)
🔗 Last ned skjema ved opphør av stilling (Word)
🔗 Last ned lønnsplasseringsskjema (Excel) Beregn 1-2 ukers behandlingstid.
Arbeidsavtale ved ansettelser i Frikirken kommer

Søknad om overføring av ferie
Avtale om overføring av ferie
Skjema for medarbeidersamtaler
Søknads- og rapportskjema for permisjoner
Honorar for enkeltoppdrag