Misjonsressurser

1bilde-bonnefoldere-nett-copy

Familieandakt/gudstjeneste

Familieandakt/gudstjeneste

Familien Topland i Japan har laget film med et undervisningsopplegg basert på Johannes 1, 35–51 og Johannes 17, 20. Finn fram et ark til hver og noe å skrive med. Velsignelsessangen på slutten av filmen heter «Kirisuto no heiwa» (Kristi Fred).

Last ned film

Informasjon

Facebook: Følg gruppen «Frikirken – med evangeliet til unådde». Der vil du finne jevnlige oppdateringer.

Menighetsposten: Denne sendes på e-post til pastorer og ansatte hver måned.

Misjonskontakt

Pastor og eldsteråd har ansvar for å sette misjon på agendaen i menigheten, og i handlingsplanen fastsettes målet om at hver menighet har et misjonsteam, som ledes av en oppnevnt misjonskontakt.

Misjonskontakten har, i samarbeid med misjonsteamet, et spesielt ansvar for å opprettholde misjonsengasjementet og videreformidle informasjon om Frikirkens misjonsarbeid.

Misjonsreiser

Det arrangeres misjonsreiser med ujevne mellomrom. Følg med i menighetsposten!

speidermerke-misjon-liten

Speidermerket

Frikirkens speiderkorps har i samarbeid med Frikirkens hovedkontor utarbeidet et misjonsmerke, som både småspeidere, stifinnere, vandrere og rovere kan ta. I listen nedenfor ligger oppgavesettet og noen av ressursene man trenger:

Last ned oppgavesettet "FSKs misjonsmerker". Filen har klikkbare lenker til ressurser (pdf).
Gå til kulturoppgave for vandrere (word-format). Se side 17 og 20 i oppgavesettet.
Gå til presentasjonen Det uferdige oppdraget (powerpoint), oppgave for roverne. Se side 23 og 27 i oppgavesettet.

jesus-til-nye-mennesker

Dokumenter

«Jesus til nye mennesker» er et av tre hovedpunkter i Frikirkens målplan for perioden 2018–2023. Temaet «Misjon» har disse kulepunktene:

  1. Samtlige menigheter har regelmessig kontakt med minst én av utsendingene våre.
  2. Vi har gjennomgått og fornyet misjonsstrategien og forankret den i menighetene våre.
  3. Vi har styrket misjonsarbeidet vårt blant muslimer i Norge.
  4. Vi har styrket misjonsinnsatsen i Midtøsten.
  5. Vi har økt misjonsgaven.

Se punktene om misjon i sammenheng med hele hovedpunktet om Jesus til nye mennesker.

I 2010 utga Frikirken en prinsipperklæring kalt «Misjon til Israel og folkeslagene». Den har et særlig perspektiv på situasjonen i Midtøsten, men inneholder også mer generelle føringer for Frikirkens misjonsvirksomhet.

Lenke til dokumentet «Misjon til Israel og folkeslagene».