Misjonsressurser

1bilde-bonnefoldere-nett-copy

Bønnefolder

Bønn er en bærebjelke i hele Frikirkens arbeid, og vi trenger at menigheter og enkeltpersoner står sammen om dette. Bønnefolderen legges ut digitalt, og sendes i papireksemplar per post til hver menighet.

Lenke til bønnefolder vår/sommer 2023 (pdf).

Familieandakt/gudstjeneste

Familieandakt/gudstjeneste

Familien Topland i Japan har laget film med et undervisningsopplegg basert på Johannes 1, 35–51 og Johannes 17, 20. Finn fram et ark til hver og noe å skrive med. Velsignelsessangen på slutten av filmen heter «Kirisuto no heiwa» (Kristi Fred).

Last ned film

Informasjon

For de som er på facebook, anbefaler vi en gruppe som heter: «Frikirken – med evangeliet til unådde». Der vil du finne jevnlige oppdateringer. 

Pastorer og ansatte får menighetsposten månedlig, med relevant misjonsinformasjon der. Det er pastor og eldsteråd som har ansvar for å sette misjon på agendaen i menigheten, men man kan velge å for eksempel ha en misjonskontakt som tar spesielt ansvar for å videreformidle informasjon. Menighetsposten, med relevant misjonsinformasjon, sendes månedlig til pastorer og ansatte.

Hovedkontoret eller FriBU arrangerer teamturer eller studieturer med ujevne mellomrom, men pga koronapandemien er slik planlegging på vent nå. 

Hvis du er interessert i å bli utsending for Frikirkens misjon, kontakt oss her

Misjonskontakt

Pastor og eldsteråd har ansvar for å sette misjon på agendaen i menigheten, og i handlingsplanen fastsettes målet om at hver menighet har et misjonsteam, som ledes av en oppnevnt misjonskontakt.

Misjonskontakten har, i samarbeid med misjonsteamet, et spesielt ansvar for å opprettholde misjonsengasjementet og videreformidle informasjon om Frikirkens misjonsarbeid.

Misjonsreiser

Det arrangeres misjonsreiser med ujevne mellomrom. Følg med i menighetsposten!

speidermerke-misjon-liten

Speidermerket

Frikirkens speiderkorps har i samarbeid med Frikirkens hovedkontor utarbeidet et misjonsmerke, som både småspeidere, stifinnere, vandrere og rovere kan ta. I listen nedenfor ligger oppgavesettet og noen av ressursene man trenger:

Last ned oppgavesettet "FSKs misjonsmerker". Filen har klikkbare lenker til ressurser (pdf).
Gå til kulturoppgave for vandrere (word-format). Se side 17 og 20 i oppgavesettet.
Gå til presentasjonen Det uferdige oppdraget (powerpoint), oppgave for roverne. Se side 23 og 27 i oppgavesettet.

jesus-til-nye-mennesker

Dokumenter

«Jesus til nye mennesker» er et av tre hovedpunkter i Frikirkens målplan for perioden 2018–2023. Temaet «Misjon» har disse kulepunktene:

  1. Samtlige menigheter har regelmessig kontakt med minst én av utsendingene våre.
  2. Vi har gjennomgått og fornyet misjonsstrategien og forankret den i menighetene våre.
  3. Vi har styrket misjonsarbeidet vårt blant muslimer i Norge.
  4. Vi har styrket misjonsinnsatsen i Midtøsten.
  5. Vi har økt misjonsgaven.

Se punktene om misjon i sammenheng med hele hovedpunktet om Jesus til nye mennesker.

I 2010 utga Frikirken en prinsipperklæring kalt «Misjon til Israel og folkeslagene». Den har et særlig perspektiv på situasjonen i Midtøsten, men inneholder også mer generelle føringer for Frikirkens misjonsvirksomhet.

Lenke til dokumentet «Misjon til Israel og folkeslagene».