Misjonsressurser

forside-bonnefolder-host-vinter-2022

Bønnefolder

Bønn er en bærebjelke i Frikirkens arbeid. Hvis vårt arbeid skal gi ønskede resultater trenger vi at menigheter og privatpersoner står sammen med oss i bønn. Bønnefolderen legges ut digitalt, og kommer i papireksemplarer i posten til hver menighet.

Lenke til bønnefolder høst/vinter 2022 (pdf).

Familieandakt/gudstjeneste

Familieandakt/gudstjeneste

Familien Topland i Japan har laget film med et undervisningsopplegg basert på Johannes 1, 35–51 og Johannes 17, 20. Finn fram et ark til hver og noe å skrive med. Velsignelsessangen på slutten av filmen heter «Kirisuto no heiwa» (Kristi Fred).

Last ned film

Informasjon

Alle Frikirkens utsendinger skriver nyhetsbrev. Kontakt dem direkte, eller kontakt oss – så formidler vi ønsket om å motta brev. For de som er på facebook, anbefaler vi en gruppe som heter: «Frikirken – med evangeliet til unådde». Der vil du finne jevnlige oppdateringer. 

Pastorer og ansatte får menighetsposten månedlig, med relevant misjonsinformasjon der. Det er pastor og eldsteråd som har ansvar for å sette misjon på agendaen i menigheten, men man kan velge å for eksempel ha en misjonskontakt som tar spesielt ansvar for å videreformidle informasjon. 

Hovedkontoret eller FriBU arrangerer teamturer eller studieturer med ujevne mellomrom, men pga koronapandemien er slik planlegging på vent nå. 

Hvis du er interessert i å bli utsending for Frikirkens misjon, kontakt oss her

speidermerke-misjon-liten

Speidermerket

Frikirkens speiderkorps har i samarbeid med Frikirkens hovedkontor utarbeidet et misjonsmerke, som både småspeidere, stifinnere, vandrere og rovere kan ta. I listen nedenfor ligger oppgavesettet og noen av ressursene man trenger

Last ned oppgavesettet "FSKs misjonsmerker". Filen har klikkbare lenker til ressurser (pdf).
Gå til kulturoppgave for vandrere (word-format). Se side 17 og 20 i oppgavesettet.
Gå til presentasjonen Det uferdige oppdraget (powerpoint), oppgave for roverne. Se side 23 og 27 i oppgavesettet.

jesus-til-nye-mennesker

Dokumenter

«Jesus til nye mennesker» er et av tre hovedpunkter i Frikirkens målplan for perioden 2018–2023. Temaet «Misjon» har disse kulepunktene:

  1. Samtlige menigheter har regelmessig kontakt med minst én av utsendingene våre.
  2. Vi har gjennomgått og fornyet misjonsstrategien og forankret den i menighetene våre.
  3. Vi har styrket misjonsarbeidet vårt blant muslimer i Norge.
  4. Vi har styrket misjonsinnsatsen i Midtøsten.
  5. Vi har økt misjonsgaven.

Se punktene om misjon i sammenheng med hele hovedpunktet om Jesus til nye mennesker.

I 2010 utga Frikirken en prinsipperklæring kalt «Misjon til Israel og folkeslagene». Den har et særlig perspektiv på situasjonen i Midtøsten, men inneholder også mer generelle føringer for Frikirkens misjonsvirksomhet.

Lenke til dokumentet «Misjon til Israel og folkeslagene».

ikon_innvandrer_web

Læringsnettverk for innvandrerarbeid

Frikirkens hovedkontor danner et læringsnettverk for menigheter som har eller ønsker å gå i gang med et arbeid blant innvandrere. Nettverket har kursform og 1. runde hadde oppstart i mars 2019. Nettverkssamlingene er forsinket i forhold til den opprinnelige planen p.g.a. koronapandemien.

Mer om Læringsnettverk for innvandrerarbeid.