Misjonsressurser

forside-bonnefolder-host-vinter-2022

Bønnefolder

Bønn er en bærebjelke i Frikirkens arbeid. Hvis vårt arbeid skal gi ønskede resultater trenger vi at menigheter og privatpersoner står sammen med oss i bønn. Bønnefolderen legges ut digitalt, og kommer i papireksemplarer i posten til hver menighet.

Lenke til bønnefolder høst/vinter 2022 (pdf).

Familieandakt/gudstjeneste

FriBU har laget en tipsliste for misjonsinnsamling i hjemmene.

Se tipsliste på fribu.no

Familieandakt/gudstjeneste

Familien Topland i Japan har laget film med et undervisningsopplegg basert på Johannes 1, 35–51 og Johannes 17, 20. Finn fram et ark til hver og noe å skrive med. Velsignelsessangen på slutten av filmen heter «Kirisuto no heiwa» (Kristi Fred).

Last ned film

Misjonsgudstjeneste for hele familien

Ressurser til en misjonsgudstjeneste for hele familien, med fokus på Midtøsten finnes på fribu.no. Se eksempelfilm nedenfor. Flere filmer i FriBU-lenken.

Gå til misjonsgudstjeneste på fribu.no

Senere i høst vil det bli lagt ut ressurser til en julegaveaksjon på denne siden.

Informasjon

Alle Frikirkens utsendinger skriver nyhetsbrev. Kontakt dem direkte, eller kontakt oss – så formidler vi ønsket om å motta brev. For de som er på facebook, anbefaler vi en gruppe som heter: «Frikirken – med evangeliet til unådde». Der vil du finne jevnlige oppdateringer. 

Pastorer og ansatte får menighetsposten månedlig, med relevant misjonsinformasjon der. Det er pastor og eldsteråd som har ansvar for å sette misjon på agendaen i menigheten, men man kan velge å for eksempel ha en misjonskontakt som tar spesielt ansvar for å videreformidle informasjon. 

Hovedkontoret eller FriBU arrangerer teamturer eller studieturer med ujevne mellomrom, men pga koronapandemien er slik planlegging på vent nå. 

Hvis du er interessert i å bli utsending for Frikirkens misjon, kontakt oss.

📧 E-post til Frikirkens misjonsavdeling

speidermerke-misjon-liten

Speidermerket

Frikirkens speiderkorps har i samarbeid med Frikirkens hovedkontor utarbeidet et misjonsmerke, som både småspeidere, stifinnere, vandrere og rovere kan ta. I listen nedenfor ligger oppgavesettet og noen av ressursene man trenger

Last ned oppgavesettet "FSKs misjonsmerker". Filen har klikkbare lenker til ressurser (pdf).
Gå til kulturoppgave for vandrere (word-format). Se side 17 og 20 i oppgavesettet.
Gå til presentasjonen Det uferdige oppdraget (powerpoint), oppgave for roverne. Se side 23 og 27 i oppgavesettet.

jesus-til-nye-mennesker

Dokumenter

«Jesus til nye mennesker» er et av tre hovedpunkter i Frikirkens målplan for perioden 2018–2023. Temaet «Misjon» har disse kulepunktene:

  1. Samtlige menigheter har regelmessig kontakt med minst én av utsendingene våre.
  2. Vi har gjennomgått og fornyet misjonsstrategien og forankret den i menighetene våre.
  3. Vi har styrket misjonsarbeidet vårt blant muslimer i Norge.
  4. Vi har styrket misjonsinnsatsen i Midtøsten.
  5. Vi har økt misjonsgaven.

Se punktene om misjon i sammenheng med hele hovedpunktet om Jesus til nye mennesker.

I 2010 utga Frikirken en prinsipperklæring kalt «Misjon til Israel og folkeslagene». Den har et særlig perspektiv på situasjonen i Midtøsten, men inneholder også mer generelle føringer for Frikirkens misjonsvirksomhet.

Lenke til dokumentet «Misjon til Israel og folkeslagene».

ikon_innvandrer_web

Læringsnettverk for innvandrerarbeid

Frikirkens hovedkontor danner et læringsnettverk for menigheter som har eller ønsker å gå i gang med et arbeid blant innvandrere. Nettverket har kursform og 1. runde hadde oppstart i mars 2019. Nettverkssamlingene er forsinket i forhold til den opprinnelige planen p.g.a. koronapandemien.

Mer om Læringsnettverk for innvandrerarbeid.

illustrasjon-misjonsbrosjyre-2018-small

Giverbrosjyre

I Frikirkens mål for 2018-2023 står det at vi ønsker å styrke misjonsinnsatsen i Midtøsten. I tillegg opprettholder vi arbeidet i våre andre misjonsland. Vi håper mange i Frikirken vil være med på å gi til dette – enten som enkeltgave, jubileumsgave eller som fast givertjeneste. Se også gi.frikirken.no for presentasjon av prosjekter, og for å gi en gave.

Se brosjyre som presenterer prosjekter og givertjeneste (pdf).
Se prosjekter på gi.frikirken.no.