Misjonsressurser

bonnefolder_hosten2021-1

Bønnefolder

Bønn er en bærebjelke i Frikirkens arbeid. Hvis vårt arbeid skal gi ønskede resultater trenger vi at menigheter og privatpersoner står sammen med oss i bønn. Bønnefolderen legges ut digitalt, og kommer i papireksemplarer i posten til hver menighet.

🔗 Lenke til bønnefolder HØST/VINTER 2021 (pdf).

Familieandakt/ gudstjeneste

FriBU har laget en tipsliste for misjonsinnsamling i hjemmene.

🔗 Se tipsliste på fribu.no

Familieandakt/gudstjeneste

Familien Topland i Japan har laget film med et undervisningsopplegg basert på Johannes 1, 35 – 51 og Johannes 17, 20. Finn fram et ark til hver og noe å skrive med. Velsignelsessangen på slutten av filmen heter «Kirisuto no heiwa» (Kristi Fred).

🔗 Last ned film

Misjonsgudstjeneste for hele familien

Ressurser til en misjonsgudstjeneste for hele familien, med fokus på Midtøsten finnes på fribu.no. Se eksempelfilm nedenfor. Flere filmer i FriBU-lenken.

🔗 Gå til misjonsgudstjeneste på fribu.no

Senere i høst vil det bli lagt ut ressurser til en julegaveaksjon på denne siden.

Informasjon

Alle Frikirkens utsendinger skriver nyhetsbrev. Kontakt dem direkte, eller kontakt oss – så formidler vi ønsket om å motta brev. For de som er på facebook, anbefaler vi en gruppe som heter: «Frikirken – med evangeliet til unådde». Der vil du finne jevnlige oppdateringer. 

Pastorer og ansatte får menighetsposten månedlig, med relevant misjonsinformasjon der. Det er pastor og eldsteråd som har ansvar for å sette misjon på agendaen i menigheten, men man kan velge å for eksempel ha en misjonskontakt som tar spesielt ansvar for å videreformidle informasjon. 

Hovedkontoret eller FriBU arrangerer teamturer eller studieturer med ujevne mellomrom, men pga koronapandemien er slik planlegging på vent nå. 

Hvis du er interessert i å bli utsending for Frikirkens misjon, kontakt oss.

📧 E-post til Frikirkens misjonsavdeling

speidermerke-misjon-liten

Speidermerket

Frikirkens speiderkorps har i samarbeid med Frikirkens hovedkontor utarbeidet et misjonsmerke, som både småspeidere, stifinnere, vandrere og rovere kan ta. I listen nedenfor ligger oppgavesettet og noen av ressursene man trenger

🔗 Last ned oppgavesettet "FSKs misjonsmerker". Filen har klikkbare lenker til ressurser (pdf).
🔗 Gå til kulturoppgave for vandrere (word-format). Se side 17 og 20 i oppgavesettet.
🔗 Gå til presentasjonen Det uferdige oppdraget (powerpoint), oppgave for roverne. Se side 23 og 27 i oppgavesettet.

jesus-til-nye-mennesker

Dokumenter

"Jesus til nye mennesker" er et av tre hovedpunkter i Frikirkens målplan for perioden 2018-2023. Temaet "Misjon" har disse kulepunktene:

  1. Samtlige menigheter har regelmessig kontakt med minst én av utsendingene våre.
  2. Vi har gjennomgått og fornyet misjonsstrategien og forankret den i menighetene våre.
  3. Vi har styrket misjonsarbeidet vårt blant muslimer i Norge.
  4. Vi har styrket misjonsinnsatsen i Midtøsten.
  5. Vi har økt misjonsgaven.

🔗 Se punktene om misjon i sammenheng med hele hovedpunktet om Jesus til nye mennesker.

I 2010 utga Frikirken en prinsipperklæring kalt "Misjon til Israel og folkeslagene". Den har et særlig perspektiv på situasjonen i Midtøsten, men inneholder også mer generelle føringer for Frikirkens misjonsvirksomhet.

🔗 Lenke til dokumentet "Misjon til Israel og folkeslagene".

ikon_innvandrer_web

Læringsnettverk for innvandrerarbeid

Frikirkens hovedkontor danner et læringsnettverk for menigheter som har eller ønsker å gå i gang med et arbeid blant innvandrere. Nettverket har kursform og 1. runde hadde oppstart i mars 2019. Nettverkssamlingene er forsinket i forhold til den opprinnelige planen p.g.a. koronapandemien.

🔗 Mer om Læringsnettverk for innvandrerarbeid.

illustrasjon-misjonsbrosjyre-2018-small

Giverbrosjyre

I Frikirkens mål for 2018-2023 står det at vi ønsker å styrke misjonsinnsatsen i Midtøsten. I tillegg opprettholder vi arbeidet i våre andre misjonsland. Vi håper mange i Frikirken vil være med på å gi til dette – enten som enkeltgave, jubileumsgave eller som fast givertjeneste. Se også gi.frikirken.no for presentasjon av prosjekter, og for å gi en gave.

🔗 Se brosjyre som presenterer prosjekter og givertjeneste (pdf).
🔗 Se prosjekter på gi.frikirken.no.