Misjonsressurser

ikon_innvandrer_web

Læringsnettverk for innvandrerarbeid

Frikirkens hovedkontor danner et læringsnettverk for menigheter som har eller ønsker å gå i gang med et arbeid blant innvandrere. Nettverket har kursform og har oppstart i mars 2019.

🔗 Mer om Læringsnettverk for innvandrerarbeid.

illustrasjon-misjonsbrosjyre-2018-small

Giverbrosjyre

I Frikirkens målplan for tiden 2018-2023 er to av målene ´vi har styrket misjonsinnsatsen i Midtøsten´ og ´vi har økt misjonsgaven´. Disse punktene hører sammen. Vi ønsker å sende en ny utsending til Midtøsten.

Vi har utarbeidet et brosjyre som presenterer noen av prosjektene i Frikirkens misjonsarbeid, og som informerer om ulike muligheter for givertjeneste. Brosjyren er fra september 2018.

🔗 Se brosjyre som presenterer prosjekter og givertjeneste (pdf).

bonnefolder-vaar2018-tekst

Nyheter

Fordi Frikirken arbeider i sensitive områder, er informasjonen på nettsidene begrenset, og nyheter spres på en rekke alternative måter:

  • Pastor/menighetskontor får info gjennom menighetsposten i begynnelsen av hver måned.
  • Inntrykk fra arbeidet postes i facebookgruppa "Frikirken – med evangeliet til unådde". Du må søke om medlemsskap.
  • Vi bruker e-post. Du kan be om informasjon fra Frikirkens hovedkontor og motta nyhetsbrev fra utsendingene i bestemte land.
  • Aktuelle bønneemner finner du i bønnefolderen.

📧 Send e-post til Frikirkens misjonsavdeling (åpner ny e-post i ditt e-postprogram)
🔗 Se bønnefolder vår/sommer 2020 (pdf).

Aktuelt: Misjonærene forteller fra arbeidet sitt.

Her er lenker til korte videoer der Frikirkens utsendinger gir et ett minutts overblikk over arbeidet sitt.

speidermerke-misjon-liten

Speidermerket

Frikirkens speiderkorps har i samarbeid med Frikirkens hovedkontor utarbeidet et misjonsmerke, som både småspeidere, stifinnere, vandrere og rovere kan ta. I listen nedenfor ligger oppgavesettet og noen av ressursene man trenger

🔗 Last ned oppgavesettet "FSKs misjonsmerker". Filen har klikkbare lenker til ressurser (pdf).
🔗 Gå til kulturoppgave for vandrere (word-format). Se side 17 og 20 i oppgavesettet.
🔗 Gå til presentasjonen Det uferdige oppdraget (powerpoint), oppgave for roverne. Se side 23 og 27 i oppgavesettet.

jesus-til-nye-mennesker

Dokumenter

"Jesus til nye mennesker" er et av tre hovedpunkter i Frikirkens målplan for perioden 2018-2023. Temaet "Misjon" har disse kulepunktene:

  1. Samtlige menigheter har regelmessig kontakt med minst én av utsendingene våre.
  2. Vi har gjennomgått og fornyet misjonsstrategien og forankret den i menighetene våre.
  3. Vi har styrket misjonsarbeidet vårt blant muslimer i Norge.
  4. Vi har styrket misjonsinnsatsen i Midtøsten.
  5. Vi har økt misjonsgaven.

🔗 Se punktene om misjon i sammenheng med hele hovedpunktet om Jesus til nye mennesker.

I 2010 utga Frikirken en prinsipperklæring kalt "Misjon til Israel og folkeslagene". Den har et særlig perspektiv på situasjonen i Midtøsten, men inneholder også mer generelle føringer for Frikirkens misjonsvirksomhet.

🔗 Lenke til dokumentet "Misjon til Israel og folkeslagene".