Pressemeldinger

Pressemelding 19.03.2024: Synodekandidater til valg

Til sommeren skal Frikirken velge ny synodeleder. Kandidatene som står til valg, er Erhard Hermansen (50) og Tor Erling Fagermoen (51).

Den Evangelisk Lutherske Frikirke avholder sitt 115. ordinære synodemøte (generalforsamling) i Oslo 06.-09. juni. 

Erhard Hermansen er generalsekretær i Norges Kristne Råd (NKR), og har bakgrunn fra Frikirken, blant annet som pastor og tilsynsmann. Tor Erling Fagermoen er hovedpastor i Bergen Frikirke, og har bakgrunn fra blant annet IFES Europe og Laget. 

- Jeg vil prioritere å følge opp Frikirkens målplan med fokus på Jesus i hverdagen, Jesus til nye mennesker, og Jesus til nye generasjoner. Synoden har også et viktig dokument til behandling, knyttet til hva slags kultur vi ønsker å bygge i Frikirken. Det vil fremover være helt sentralt å ha et økt fokus på relasjon med Gud og hverandre, en tydelig generasjonskultur der vi er gjensidig avhengig av hverandre og en kirke som deler evangeliet med nye mennesker, utruster nye disipler, og planter nye fellesskap. En synlig og frimodig kirke, forvandler mennesker og forandrer samfunn. Vi må være enda mer fremoverlente som kirke, og våge mer, sier Erhard Hermansen. 

- Hvis jeg blir valgt vil jeg arbeide for at Frikirken fortsatt skal være en nådegavebevegelse, der menn og kvinner blir satt fri til å lede og tjene og inspirere hverandre med sine gaver i fellesskap. Jeg vil arbeide for at vi holder trykket oppe på evangelisering og menighetsplanting i Norge, Europa og blant de unådde. Jeg vil særlig trekke frem FriBU sitt arbeid med hjem-kirke og tweensarbeidet. Det er i hjemmet det meste av livet leves. Det er før fylte tjue år flest kommer til tro. Jeg vil også fremheve Frikirkens misjonsarbeid som med små ressurser når langt. Jeg ser flere muligheter for gode synergier her fremover, sier Tor Erling Fagermoen. 

Kontaktinfo: Geir Arne Johansen, informasjonskonsulent: [email protected]  

Les hva de to kandidatene svarer på spørsmålene som stilles alle kandidater til synodestyret.