Medlemskap

Inn- og utmelding

Innmelding i Frikirken skjer via e-post eller brev uten skjema. Frikirkens ordning for medlemsopptak kan brukes for å markere opptak i menigheten.

🔗 Se Frikirkens ordning for medlemsopptak.

Utmelding i Frikirken skjer via e-post eller brev med følgende skjema

🔗 Skjema for utmelding

Overføring

Overføring mellom menigheter i Frikirken skjer ved hjelp av overføringsskjema.

🔗 Gå til overføringsskjema på bokmål.
🔗 Gå til overføringsskjema på nynorsk.

Flytting uten overføring. Om ønskelig kan flyttemelding sendes når et medlem flytter til en annen menighets naturlige geografiske område uten å melde overføring.

🔗 Gå til flyttemelding på bokmål.
🔗 Gå til flyttemelding på nynorsk.

Overføring kirkebokføres som utmelding av den ene menigheten og medlemsopptak i den andre.

Loven

🔗 Lov om tros- og livssynssamfunn (åpner i egen fane).

For ledere i menigheten

🔗 ​Last ned bekreftelse på formål med politiattest
🔗 Last ned skjema for taushetserklæring (pdf)

Kirkelige handlinger

Dåp

Dåp kirkebokføres i del C og attest utleveres samtidig med dåpshandlingen. Materiell for dåpsdagen og oppfølging etter dåp kan bestilles fra Frikirkens hovedkontor. Dette er gratis for Frikirkens menigheter.

📧 Bestill dåpsmateriell fra Frikirkens hovedkontor.

🔗 Last ned dåpsattest på bokmål (pdf).
🔗 Last ned dåpsattest på nynorsk (pdf).

OBS! Kirkelovens §3.2 fastslår automatisk tilhørighet til Den norske kirke for barn der en av foreldrene tilhører Den norske kirke. Når dette er situasjonen og foreldrene ønsker medlemskap i Frikirken for sitt barn, må skjemaet nedenfor fylles ut og sendes Den norske kirke.

🔗 Gå til skjemaet "Melding om barns kirketilhørighet".
🔗 Les kirkeloven §3.2.

Ekteskap

Vielser føres i kirkeboka del E. De som skal gifte seg får ekteskapsvilkårene prøvd gjennom Folkeregisteret. Gyldig attest legges fram for vigsleren. Skjemaer og attester finnes på Skatteetatens nettside "Ekteskap i Norge".

🔗 Gå til "Ekteskap i Norge" på Skatteetatens nettsider.
🔗 Les "Ekteskapsloven".

Gravferd

Dødsfall og forrettet gravferd føres i kirkeboka del F. Statens blankettarkiv har ​meldinger og skjema som trengs i forbindelse med dødsfall og gravferd.

🔗 Gå til Statlig blankettarkiv.
🔗 Les om gravferd på regjeringens nettside.
🔗 Les gravferdsloven.

For liturgier, se menypunktet Gudstjeneste og møter.