Frikirkens hovedkontor

Hovedkontoret tar seg av en rekke oppgaver på vegne av menighetene og kirkens ledelse. Arbeidet er organisert rundt fire hovedområder:

  • misjon
  • medarbeider- og menighetsutvikling
  • barn og unge
  • administrasjon, kommunikasjon og service

På denne siden finner du korte presentasjoner av arbeidsområdene og kontaktinformasjon for de ansatte. FriBUhar et særskilt ansvar for barne-, ungdoms- og unge voksne-arbeid i Frikirken. FriBUs arbeid og de ansatte presenteres på deres nettside.

Hovedkontorets adresse og kontaktinformasjon ligger nederst på alle sider på frikirken.no.

🔗 Gå til FriBU sin nettside for informasjon om deres ansatte.
🔗 Gå til kontaktinformasjon for presbyterier og tilsynsmenn.
🔗 Gå til kontaktinformasjon for Frikirkens utvalg.

Lederteam

AKS

Administrasjons-, kommunikasjons- og serviceteamet (AKS) bistår arbeidsområdene, presbyteriene og menighetene i Frikirken i deres arbeid.

Teamets oppgaver spenner over et stort område: personalspørsmål, offentlige støtteordninger og kirkerettsspørsmål, økonomi, nettside og Budbæreren. Ring sentralbordet for generelle spørsmål og hvis du trenger hjelp til å finne riktig person å snakke med!

 

Misjonsteam

I 2020 har Frikirken ti egne utsendinger. Det er bare utsendingene i Japan som listes her. Kontakt med de andre utsendingene går via misjonskontoret.

Menighetsteamet

Menighetsteamet arbeider med medarbeiderutvikling, kompetansebygging og oppfølging av ansatte og frivillige i Frikirken og bistår i menighetsplanting og menighetsutvikling, i samhandling med tilsynsorganene. Konkrete oppgaver:

  • misjonale menigheter
  • pastorkurs og eldstekurs
  • veiledningsprogram for ansatte
  • veiledning ved menighetsplantinger (se "for Menighetsplantere" under Ressurser)

Barn og unge

Satsingsområdet barn og unge har FriBU hånd om. FriBU er Frikirkens selvstendige barne- og ungdomsorganisasjon

FriBU er organisert med et nasjonalt team av medarbeidere som også har ansettelse i lokalmenigheter rundt omkring i Frikirken. Der har de lederansvar for en del av arbeidet blant barn, ungdom og frivillige og leder nettverk av lokalt ansatte barne- og ungdomsarbeidere i sitt område. Les mer på FriBUs egen nettside.

🔗 Gå til FriBUs nettside (lenke åpner i nytt vindu).