Frikirkens hovedkontor

På denne siden finner du korte presentasjoner av arbeidsområdene til hovedkontoret og kontaktinformasjon for de ansatte. Hovedkontoret tar seg av en rekke oppgaver på vegne av menighetene og kirkens ledelse, og jobber for å støtte menighetene i deres arbeid. Arbeidet er organisert rundt tre hovedområder:

  • Misjon
  • Menighetsutvikling
  • Administrasjon, kommunikasjon og service

Frikirkens barn- og unge (FriBU) er en selvstendig organisasjon, som samarbeider tett med Frikirken. De har et særskilt ansvar for barne-, ungdoms- og unge voksne-arbeidet i Frikirken. Mer om FriBUs arbeid og de ansatte presenteres på deres nettside.

Gå til FriBU sin nettside for informasjon om deres ansatte.
Gå til kontaktinformasjon for presbyterier og tilsynsmenn.
Gå til kontaktinformasjon for Frikirkens utvalg.

Hovedkontorets adresse og kontaktinformasjon ligger nederst på alle sider på frikirken.no.

Lederteam

anne-kristine-1x1

Anne-Kristine B. Wiecek

Kommunikasjonsleder / AKS-leder*
996 43 438

*Administrasjon, kommunikasjon og service

Menighetsteam

Menighetsteamet arbeider med ressursutvikling, kompetansebygging og oppfølging av ansatte og frivillige i Frikirken og bistår i menighetsplanting og menighetsutvikling, i samhandling med FriBU og tilsynsorganene. Konkrete oppgaver:

  • Lederkonferanse og sommerfestival
  • Pastorkurs og eldstekurs
  • Veiledningsprogram for ansatte
  • Veiledning ved menighetsplantinger

Misjonsteam

I 2021 har Frikirken ti egne utsendinger. Av sikkerhetshensyn er det er bare utsendingene i Japan som listes her. Kontakt med de andre utsendingene går via misjonskontoret.

AKS

Administrasjons-, kommunikasjons- og serviceteamet (AKS) bistår presbyteriene og menighetene i Frikirken i deres arbeid.

Teamets oppgaver spenner over et stort område: personalspørsmål, offentlige støtteordninger og kirkerettsspørsmål, økonomi, nettside og Budbæreren. Ring sentralbordet for generelle spørsmål og hvis du trenger hjelp til å finne riktig person å snakke med!