Frikirkens kommunikasjonskanaler

Synodestyret har vedtatt ny kommunikasjonsstrategi. Nedenfor er en oversikt over Frikirkens ulike kanaler for kommunikasjon:

  • Frikirken.no er hovedkanalen for informasjon. Her kan man hente både informasjon og inspirasjon.  
  • Kirkesamfunnet har en egen Facebookside kalt Frikirken i Norge. Den er åpen og lett tilgjengelig for alle.
  • Debatt: Frikirkens egen mulighet til intern debatt er pt, på Budbærerens debattside.
  • Frikirkens misjonsarbeid har en lukket gruppe på Facebook for å kunne dele informasjon med sikkerhetsrestriksjoner. Medlemmer i kirkesamfunnet kan be om å bli tatt opp i gruppa Frikirken - med evangeliet til unådde
  • Ansatte i Frikirken har en egen gruppe på Facebook. Her deles gode ideer og nyttig informasjon. Alle ansatte kan bli med i gruppa Ansatte i Frikirken – tips og info
  • «Menighetsposten» er et månedlig nyhetsbrev fra daglig leder på hovedkontoret til ansatte og ledere i menighetene. De som ønsker å stå på mailinglista, kan sende meldingen «jatakk menighetsposten» til [email protected]. 
  • Fire ganger i året sender vi ut «Nytt fra Frikirken» til kirkesamfunnets medlemmer, primært per e-post, men i posten til dem som ønsker det. Nyhetsbrevet er tosidig og kan lett kopieres opp og deles ut i kirka. De som ønsker å motta nyhetsbrevet per e-post, sender meldingen «jatakk nyhetsbrev» til [email protected]. 
  • «Nytt fra Frikirkens misjonsarbeid er et tosidig informasjonsbrev fra vårt felles misjonsarbeid. Det inneholder informasjon som ikke kan deles på nett, siden Frikirken har arbeid som er stengt for utadrettet misjon. Brevet «Nytt fra Frikirkens misjonsarbeid» sendes per post, og man kan komme på utsendelseslista ved å sende «jatakk giverbrev» til [email protected].