Materiell for ansatte og arbeidsgivere

Her finner du som ansatt eller arbeidsgiver i Frikirken skjemaer, avtaler og annet du kan trenge. Ytterligere materiell finnes i personalhåndbok for Frikirken (se nedenfor).

Frikirken som arbeidsplass

Det er over 200 ansatte i Frikirken – i menighetene, på Frikirkens hovedkontor og i misjonsarbeidet. Det finnes mange slags stillinger både med hensyn til geografisk plassering, innhold, oppgaver og arbeidstid. Arbeidsområdet kan spenne fra menighetsledelse, gudstjenester, kor og konserter, bibelundervisning, samlivskurs, søndagsskoler, konfirmanter og ungdomsforeninger til administrativt arbeid, diakoni og misjonsarbeid, for å nevne noe.

I Frikirken står hver menighet selvstendig som arbeidsgiver, og rekrutterer egne medarbeidere. Samtidig har vi gode fellesordninger for alle ansatte gjennom egen lønnsavtale og felles ressurser både på arbeidsgiver- og arbeidstakersiden.

🔗 Last ned lønnsavtale for ansatte i Den Evangelisk Lutherske Frikirke
🔗 Last ned gjeldende lønnstabell

Skjemaer

(NB: noen sliter med at det kreves pålogging for å åpne filene, vi tror dette kun gjelder internett explorer, vi anbefaler derfor å benytte en annen nettlser)

🔗 Last ned reiseregning (Excel)
🔗 Last ned refusjonsskjema (Excel)
🔗 Last ned skjema for diettgodtgjørelse (Excel)
🔗 Last ned skjema for honorar (Word)
🔗 Last ned skjema for egenmelding ved sykdom (Word)

🔗 ​Last ned bekreftelse på formål med politiattest 

🔗 Last ned skjema ved ansettelse (Word)
🔗 Last ned skjema ved endring (Word)
🔗 Last ned skjema ved opphør av stilling (Word)
🔗 Last ned lønnsplasseringsskjema (Excel). Beregn 1-2 ukers behandlingstid.

🔗 Lenke til skjemaer ved pastoransettelse og endringer og oppsigelse av pastorstilling på Statens skjemaside (åpner i eget vindu).

🔗 Last ned prosjektmal (Word