Materiell for ansatte og arbeidsgivere

Her finner du som ansatt eller arbeidsgiver i Frikirken skjemaer, avtaler og annet du kan trenge. Ytterligere materiell finnes i personalhåndbok for Frikirken (se nedenfor).

Frikirken som arbeidsplass

Det er over 200 ansatte i Frikirken – i menighetene, på Frikirkens hovedkontor og i misjonsarbeidet. Det finnes mange slags stillinger både med hensyn til geografisk plassering, innhold, oppgaver og arbeidstid. Arbeidsområdet kan spenne fra menighetsledelse, gudstjenester, kor og konserter, bibelundervisning, samlivskurs, søndagsskoler, konfirmanter og ungdomsforeninger til administrativt arbeid, diakoni og misjonsarbeid, for å nevne noe.

I Frikirken står hver menighet selvstendig som arbeidsgiver, og rekrutterer egne medarbeidere. Samtidig har vi gode fellesordninger for alle ansatte gjennom egen lønnsavtale og felles ressurser både på arbeidsgiver- og arbeidstakersiden.

Last ned lønnsavtale for ansatte i Den Evangelisk Lutherske Frikirke
Last ned gjeldende lønnstabell
 

Kursstøtte

Synodestyret vedtok i januar 2021 nye retningslinjer for kursstøtte:

Kursstøtten disponeres i fortsettelsen av tilsynsmennene. Pengene fordeles forholdsmessig mellom presbyteriene ut fra antall menigheter. Midlene benyttes til støtte etter søknad fra menigheter, enkeltmedlemmer og presbyteriet selv iht. målplanen og avgrenset mot kurs som man kan søke støtte om andre steder.