Cornerstone

I 2019 tok Frikirken i bruk Cornerstone. Dette multiverktøyet gir en god løsning for medlemshåndtering, kalender, kommunikasjon med grupper i menigheten, gave­registrering og mer.

I den installasjonen menighetene får er det inkludert en giverside som kan lenkes til menighetens eksisterende nettside. Men menigheter i Frikirken som ønsker det, kan få hele nettsiden sin publisert gjennom Cornerstone. Se den lenkede siden nedenfor for dette tilbudet.

🔗​ Lenke til info og tilbud om nettsider gjennom Cornerstone.

Det er hjelp å få

Menighetenes Cornerstone har en egen hjelpemeny. Dette er første punkt å sjekke for brukere som lurer på hvordan en oppgave skal løses.

Brukergruppe for Frikirkens Cornerstone

Cornerstone-brukere i Frikirken bør være med i brukergruppen på Facebook. Dette er svært nyttig for å få svar på spørsmålene dine. Du kan også dele erfaringer og hjelpe andre. Ansatte i Kommunion og på Frikirkens hovedkontor er aktive i gruppa. Du må bli lagt til av en administrator. Følg lenken under.

🔗​ Lenke til Frikirkens brukergruppe for Cornerstone.