Ressurser

Under denne fanen finner du dokumenter og ressurser til bruk for Frikirkens menigheter og styringsorganer. Ressursene er gruppert slik lenkelisten nedenfor viser. Overlappinger finnes, og det kan være du må se gjennom flere av gruppene for å finne det du trenger. Eksempelvis vil emner knyttet til "dåp" ligge både under Gudstjeneste og møter i menypunktet Liturgier og under Pastor og administrasjon i menypunktet Dåp og medlemskap for barn.

🔗 Gå til ressurser for hjemmekirke
🔗 Gå til ressurser for menighetsplantere
🔗 Gå til ressurser for gudstjeneste og møter
🔗 Gå til ressurser for barne- og ungdomsarbeidet
🔗 Gå til ressurser for arbeid og ansettelse
🔗 Gå til ressurser for administrasjon
🔗 Gå til ressurser for styrer og råd
🔗 Gå til oversikt over skjemaer

Se også misjonsressursene på misjonssiden.

🔗 Gå til misjonsressurser