Ressurser

Under denne fanen finner du dokumenter og ressurser til bruk for Frikirkens menigheter og styringsorganer. Ressursene er gruppert slik lenkelisten nedenfor viser. Overlappinger finnes, og det kan være du må se gjennom flere av gruppene for å finne det du trenger. Eksempelvis vil emner knyttet til "dåp" ligge både under Gudstjeneste og møter i menypunktet Liturgier og under Pastor og administrasjon i menypunktet Dåp og medlemskap for barn.

Gå til ressurser for hjemmekirke
Gå til ressurser for menighetsplantere
Gå til ressurser for gudstjeneste og møter
Gå til ressurser for barne- og ungdomsarbeidet
Gå til ressurser for pastorprogrammet
Gå til ressurser for arbeid og ansettelse
Gå til ressurser for administrasjon
Gå til ressurser for styrer og råd
Gå til oversikt over skjemaer

Se også misjonsressursene på misjonssiden.

Gå til misjonsressurser