Bønn under synoden

Det inviteres til bønnetjeneste under hele synodemøtet, både på møtet og rundt i landet. Menighetsledere bes om å promotere dette rundt om i menighetene.

Meld inn her når du kan be.

Program

Torsdag 6.juni 

10.00 Registreringen åpner 
11.30 Lunsj 
12.30 Åpningsgudstjeneste. Thomas Neteland: «Søke Gud sammen».
Konstituering og leders tale. 
15.00 Komitémøter, kaffe og snacks tilgjengelig for komiteene
18.00 Middag 
19.00 Komitémøter 
20.30 Forhandlingsmøte.
22.00-22.30 Kveldssamling / Komitemøter. Disippelgjøre neste generasjon. Paulus og Timoteus: «Gi det videre, så de kan gi det videre»   

Fredag 7. juni  

07.00 Frokost 
08.30  Morgensamling. Anne Lene Otterøen: «Gjøre disipler».
09.30 Forhandlingsmøte
11.00 Kaffe og snacks 
11.15 Forhandlingsmøte
13.00 Lunsj 
14.30 Forhandlingsmøte
16.00 Kaffe og snacks 
16.30 Forhandlingsmøte
19.00 Middag 
20.00 Mulighet for forbønn i bønnerommet
21.00-21.30 Kveldssamling. Disippelgjøre neste generasjon. Eli og Samuel: «Lær dem å lytte».  

Lørdag 8. juni

07.00 Frokost 
08.30 Morgensamling. Erling Aasen: «Lede mennesker til Jesus». 
09.30 Forhandlingsmøte
11.00 Kaffe og snacks 
11.15 Forhandlingsmøte
13.00 Lunsj 
14.30 Forhandlingsmøte
16.00 Kaffe og snacks 
16.30 Forhandlingsmøte
19.00 Middag 
20.00 Mulighet for forbønn i bønnerommet
20.30 Forhandlingsmøte fortsetter ved behov 
21.00 Kveldssamling. Disippelgjøre neste generasjon. Rut og Noomi: «Min Gud er deres Gud».  

Søndag 9. juni

07.00 Frokost 
08.45 Forhandlingsmøte
11.30 Utsjekk, kaffe og snacks  
12.00 Avslutningsgudstjeneste. Jarle Skullerud: «Treffe blink». 
13.30 Lunsj 
14.30 Avreise 

Det blir bibelmeditasjon på kveldene: «Disippelgjøre neste generasjon» - Bibelmeditasjon over tverrgenerasjonelle disippelrelasjoner. Tekster av Jostein Ørum. 

Slik er sakenes vei fram mot vedtak på synodemøtet

Her er frister og gangen fram mot ferdigforberedte saker og endelige vedtak.

 • Fredag 23. juni 2023:

  Menighetenes frist for å melde inn saker som ønskes behandlet på synodemøtet.

 • Tirsdag 31. oktober 2023:

  Synodestyrets frist for å ferdigbehandle sakene som skal til menighetsbehandling. Oversendes hovedkontoret for klargjøring og utsending.

 • Fredag 24. november 2023:

  Hovedkontorets frist for å sende ut saker som skal til menighetsbehandling. Sakene sendes per e-post til eldsterådsledere og hovedpastorer/forstandere.

 • Mandag 22. januar/ mandag 4.mars 2024:

  Menighetenes frist for å sende inn resultater fra menighetsbehandlingen og melde inn navn og kontaktinformasjon til menighetens delegater og varadelegater til synodemøtet. Resultatene av menighetsbehandlingen/ oppnevningen sendes inn via eget skjema. Merk: Denne fristen innebærer at alle menighetene må ta sikte på et menighetsmøte enten i desember 2023 eller i første halvdel av januar 2024. Den oppgitte fristen er absolutt.
   
  NB. Synodeleder vil gi mer tid til menighetsbehandling av de tre dokumentene fra synoderådet:

  Fristen for tilbakemelding på alle saker, bortsett fra protokollen til synoderådet, fastholdes. Ny frist for tilbakemelding på dokumentene fra synoderådet og for å melde inn delegater blir mandag 4.mars.

 • Mandag 4. mars 2024:

  Synodestyrets frist for å ferdigbehandle sakene til synodemøtet. Oversendes hovedkontoret for klargjøring og publisering.

 • Mandag 4. mars 2024:

  Valgkomiteens frist for å ha innstilling klar. Oversendes hovedkontoret for klargjøring og publisering.

 • Fredag 5. april 2024:

  Hovedkontorets frist for publisering av innkalling, saksliste, saksfremlegg, valgkomiteens innstilling og praktisk informasjon. Delegatene har tilgang til all informasjon vedr. synodemøtet på egne synodenettsider.

 • Torsdag 6. - søndag 9. juni 2024:

  Synodemøtet finner sted på Quality Hotell 33 i Oslo. 

Saksdokumenter og info om synodemøtet

Oversikt over delegater, komiteer, program samt saksdokumentene er tilgjengelig for medlemmer i Frikirken. Brukernavn og passord til innlogging får man ved å henvende seg til menighetskontoret i egen menighet. 
Gå til innloggingen

Saksdokumenter fra Synodemøtet 2022 (arkiv)

Gå til protokoll fra Synodemøtet 2022

Henvendelser fra media rettes til informasjonskonsulent Geir Arne Johansen. 
Gå til kontaktinformasjon

Synode-basics

Synoden er kirkesamfunnets høyeste myndighet. Den samles til synodemøte hvert tredje år og består av representanter for samtlige menigheter. Synoden har ansvar for fellesarbeidet og vedtar lover og regler for kirkesamfunnet.

Synodemøtet avvikles etter prosedyrer beskrevet i forretningsordenen.

Prosedyre dersom vedtak medfører endring i forfatningen

Saker som ønskes fremmet for synodemøtet, og som medfører endringer i Frikirkens forfatning, skal følge denne prosedyre:

 1. Saken fremmes synodestyret innen den fristen de har satt.
 2. Saken ferdigstilles av synodestyret og sendes forfatningsutvalget for kommentar.
 3. Saken sendes, med eventuelle kommentarer, til menighetsbehandling med fastsatt frist for tilbakemelding til synodestyret.
 4. Saken behandles av en komité på synodemøtet før den behandles i plenum. Komiteen (og resten av synodemøtet) har tilgang til alle relevante dokumenter.

Vedtakskrav for saker som medfører endringer i forfatningen

Dersom forslaget oppnår minst fire femtedels flertall, er saken vedtatt. Hvis forslaget oppnår minst halvparten av stemmene, kan saken gå videre til neste ordinære synodemøte. Saken må da oppnå minst to tredjedels flertall for å bli vedtatt.

Organer knyttet til synoden

Synodestyret

Mellom synodemøtene leder synodestyret kirkens arbeid og opptrer på vegne av synoden. Synodestyret forbereder sakene for neste synode.

Synodeleder og nestleder er kirkens fremste tilsynsmenn. I tillegg til å lede styrets arbeid, har de et særlig ansvar for kirkens lære og kirkens enhet.

Presbyteriene

Et presbyterium er menighetene innenfor et bestemt geografisk område. Det er ordinerte medlemmer som kan representere menigheten i presbyteriet. Presbyteriet har tilsyn med menighetene i Frikirken.

Forfatningsutvalget

Deres oppgave er å påse at ikke styrer og råd – eller synoden selv – bryter med forfatningen gjennom vedtak de fatter. Forfatningsutvalget er valgt av synodemøtet.

Synoderådet

Synoderådet er omtalt i forfatningens § 16. Rådet fatter avgjørelser i læresaker, det vil si i alle saker som omhandler Frikirkens teologiske standpunkter.