Synodemøtet 2024

Neste synodemøte finner sted i Oslo 5. - 9. juni 2024. Denne siden oppdateres fortløpende frem mot synodemøtet.

Slik er sakenes vei fram mot vedtak på synodemøtet

Her er frister og gangen fram mot ferdigforberedte saker og endelige vedtak.

 • Fredag 23. juni 2023:

  Menighetenes frist for å melde inn saker som ønskes behandlet på synodemøtet.

 • Tirsdag 31. oktober 2023:

  Synodestyrets frist for å ferdigbehandle sakene som skal til menighetsbehandling. Oversendes hovedkontoret for klargjøring og utsending.

 • Fredag 24. november 2023:

  Hovedkontorets frist for å sende ut saker som skal til menighetsbehandling. Sakene sendes per e-post til eldsterådsledere og hovedpastorer/forstandere.

 • Mandag 22. januar 2024:

  Menighetenes frist for å sende inn resultater fra menighetsbehandlingen og melde inn navn og kontaktinformasjon til menighetens delegater og varadelegater til synodemøtet. Resultatene av menighetsbehandlingen/ oppnevningen sendes inn via eget skjema. Merk: Denne fristen innebærer at alle menighetene må ta sikte på et menighetsmøte enten i desember 2023 eller i første halvdel av januar 2024. Den oppgitte fristen er absolutt. 

 • Fredag 8. mars 2024:

  Synodestyrets frist for å ferdigbehandle sakene til synodemøtet. Oversendes hovedkontoret for klargjøring og publisering.

 • Mandag 11. mars 2024:

  Valgkomiteens frist for å ha innstilling klar. Oversendes hovedkontoret for klargjøring og publisering.

 • Fredag 5. april 2024:

  Hovedkontorets frist for publisering av innkalling, saksliste, saksfremlegg, valgkomiteens innstilling og praktisk informasjon. Delegatene har tilgang til all informasjon vedr. synodemøtet på egne synodenettsider.

 • Onsdag 5. - søndag 9. juni 2024:

  Synodemøtet finner sted på Quality Hotell 33 i Oslo. 

Saksdokumenter fra Synodemøtet 2022 (arkiv)

Gå til protokoll fra Synodemøtet 2022

Innkalling og saksdokumenter er tilgjengelig for delegatene på egne nettsider. Også andre medlemmer i Frikirken kan få tilgang til saksdokumentene ved å logge seg på nettsidene. Brukernavn og passord får man ved å henvende seg til menighetskontoret i egen menighet. 
Gå til innloggingen

Henvendelser fra media rettes til informasjonskonsulent Geir Arne Johansen. 
Gå til kontaktinformasjon