Om Frikirken

Frikirken er en evangelisk-luthersk kirke, med menigheter fra Alta i nord til Lyngdal i sør.

Frikirken og FriBU har denne visjonen felles:
«Vi bygger åpne fellesskap der barn og unge blir sett, møter Jesus og utrustes til å leve som hans etterfølgere».

«Sammen om oppdraget» er hele Frikirkens slagord, og menighetene, synoden, tilsynsområdene, FriBU og hovedkontoret står sammen om oppdraget vi har fått: å dele evangeliet i vårt eget nabolag og ute i verden. I 2017 vedtok Frikirken en målplan for perioden 2018–2023. Den har tre punkter:

  • Jesus i hverdagen
  • Jesus til nye generasjoner
  • Jesus til nye mennesker

🔗 Gå til Frikirkens målplan.

 

Lokale menigheter

Kirkesamfunnet består i 2021 av til sammen 82 menigheter (pluss en menighet som er assosiert) spredt rundt om i Norge. Det er gjennom den lokale menigheten man har den daglige kontakten med Frikirken. Der møter man utfordringer og oppgaver av forskjellig art, og grupper og foreninger som uttrykker forskjellige sider av oppdraget.

Du er hjertelig velkommen til Frikirkens fellesskap! Finn din lokale menighet i søkefeltet på forsiden, eller se oversikten over menigheter.

🔗 Gå til oversikt over Frikirkens menigheter.

 

En fri kirke

Frikirken ble dannet i 1877. De som dannet kirken mente at det er de som bekjenner den kristne tro som skal styre i kirken. De dannet en synode (kirkesamfunn) med menigheter styrt av eldste (presbytere), og frikirkens kirkeordning kalles derfor presbyterialsynodal.

Frikirkens lære bygger på Guds ord (Bibelen) og den evangelisk lutherske kirkes bekjennelse. Det vil si at Frikirken tror, lærer og bekjenner at Bibelen er den eneste regel og rettesnor for tro, lære og liv.

🔗 Mer om Frikirkens kirkeordning.
🔗 Bekjennelsesskriftene som Frikirken bygger sin lære på.
🔗 Kirke nedenfra – om årsakene til at Frikirken ble stiftet. Av Birger Løvlie, 2020 (pdf).

Synodens formenn

logo2015

Skoler

Stavern folkehøyskole

Stavern folkehøyskole, Fredtun er heleid av Frikirken og ble startet i 1921 som Fredtun Frikirkens ungdomsskole. En lang stund het den også Fredtun folkehøyskole. Skolen er kjent og elsket i Frikirken. Mange medlemmer og aktive i Frikirkens menigheter har gått der, og det årlige sommerstevnet Visjon arrangeres på skolens område.

🔗 Gå til Stavern folkehøyskoles nettside.

NLA Høgskolen

Luthersk Bibel og Menighetsseminar (LBM) ble etablert i 1965 og videreført i Frikirkens Teologisk Høyskole (FTH). I 2004 fusjonerte FTH med Bibelskolen i Oslo (Normisjon) til Høgskolen i Staffeldts gate (HiS). Fra januar 2013 er HiS en del av NLA Høgskolen og heter NLA Høgskolen Staffeldtsgate. Frikirken har en eierprosent i NLA Høgskolen.

🔗 Gå til NLA Høgskolens nettside.
 

Tønsberg Bibelskole

Tønsberg Bibelskole fikk i 2016 godkjenning for 100 studenter, og første skoleår startet opp i august 2018. Skolen er eid av Tønsberg Frikirke, og har som en av sine målsettinger å være en ressurs for menighetene i Frikirken. Tønsberg Bibelskole har et felleskirkelig læregrunnlag, og starter høsten 2021 opp med et nytt linjetilbud kalt «Lær & Led» som gir et år med bibeldykk og profesjonskurs. 

🔗 Gå til Tønsberg Bibelskole sin nettside .

logo-budbereren-2017-lang

Budbæreren

Budbæreren var Frikirkens avis, som ble lagt ned i 2020. Budbæreren har fortsatt eget nettsted der løpende nyheter fra Frikirkens menigheter og organer legges ut. Dette er i endring.

🔗 Gå til Budbærerens nettsted.

Offisielt navn

Frikirkens offisielle navn er «Den Evangelisk Lutherske Frikirke», på nynorsk «Den Evangelisk Lutherske Frikyrkja», på engelsk «The Evangelical Lutheran Free Church of Norway» (ELFCN). I Norge bruker vi oftest kortformen «Frikirken». Forkortelsen DELF er i bruk i noen grad.