Om Frikirken

Frikirkens offisielle navn er "Den Evangelisk Lutherske Frikirke", på nynorsk "Den Evangelisk Lutherske Frikyrkja", på engelsk "The Evangelical Lutheran Free Church of Norway".

Sammen om oppdraget

"Sammen om oppdraget" er hele Frikirkens slagord, og menighetene, synoden, tilsynsområdene og hovedkontoret står sammen om oppdraget vi har fått: å vinne mennesker i vårt eget nabolag og til jordens ender. På synodemøtet 2017 vedtok Frikirken en målplan for perioden 2018-2023. Den har tre punkter:

  • Jesus i hverdagen
  • Jesus til nye generasjoner
  • Jesus til nye mennesker

🔗 Lenke til Frikirkens målplan.

Lokale menigheter

Kirkesamfunnet består i 2018 av til sammen 82 menigheter (pluss en menighet som er assosiert) spredt rundt om i Norge. Det er gjennom den lokale menigheten man har den daglige kontakten med Frikirken. Der møter man utfordringer og oppgaver av forskjellig art, og grupper og foreninger som uttrykker forskjellige sider av oppdraget.

Du er hjertelig velkommen til Frikirkens fellesskap! Finn din lokale menighet i søkefeltet på forsiden.

En fri kirke

Frikirken ble dannet i 1877. De som dannet kirken mente at det er de som bekjenner den kristne tro som skal styre i kirken. De dannet en synode (kirkesamfunn) med menigheter styrt av eldste (presbytere), og frikirkens kirkeordning kalles derfor presbyterialsynodal.

🔗 Lenke til mer om Frikirkens kirkeordning.

Frikirkens lære bygger på Guds ord (Bibelen) og den evangelisk lutherske kirkes bekjennelse. Det vil si at Frikirken tror, lærer og bekjenner at Bibelen er den eneste regel og rettesnor for tro, lære og liv.

🔗 Lenke til bekjennelsesskriftene som Frikirken bygger sin lære på.

Skoler

Stavern folkehøyskole

Stavern folkehøyskole, Fredtun er heleid av Frikirken og ble startet i 1917 som Fredtun folkehøyskole. Skolen er kjent og elsket i Frikirken. Mange Frikirke-folk har gått der, og det årlige sommerstevnet Visjon arrangeres på skolens område.

🔗 Gå til Stavern folkehøyskoles nettside.

NLA Høgskolen

Luthersk Bibel og Menighetsseminar (LBM) ble etablert i 1965 og videreført i Frikirkens Teologisk Høyskole (FTH). I 2004 fusjonerte FTH med Bibelskolen i Oslo (Normisjon) til Høgskolen i Staffeldts gate (HiS). Fra januar 2013 er HiS en del av NLA Høgskolen og heter NLA Høgskolen Staffeldtsgate. Frikirken har en eierprosent i NLA Høgskolen.

🔗 Gå til NLA Høgskolens nettside.