Påmelding til VIDERE24 er åpnet!

VIDERE24, Frikirkens lederkonferanse, arrangeres 9. til 10. februar, meld deg på nå!

Se programmet her

Vi vil nå de unådde

Les mer om våre misjonsprosjekter

Presbyteriene

Frikirken er delt inn i fire presbyterier: Nordre, Vestre, Søndre og Østre. I løpet av sommeren og høsten møtes hvert presbyterie til presbyteriemøter

Les mer om presbyteriene her

Mål for Frikirken

Jesus i hverdagen
Jesus til nye generasjoner
Jesus til nye mennesker

Se og les mer om Frikirkens mål

Endringer i ledelsen ved Frikirkens hovedkontor

Marit Ecklo Brevik slutter som daglig leder ved Frikirkens hovedkontor, og har sin siste arbeidsdag 31. oktober. Fra samme dato trer Terje Bjørkås inn som konstituert daglig leder ved hovedkontoret.