Bli med VIDERE

Frikirkens nye lederkonferanse VIDERE
går av stabelen 10.–13. februar 2022.

Les mer og meld deg på!

Gi til julegaveaksjon

I år gir vi til arbeidet Bibelselskapet i Israel gjør med barnebøker med messiansk innhold, og vi gir til ungdomsleir for messianske jøder i regi av Netivah.

Se mer her
Bilde av en gutt og en lærer.

Til nye generasjoner

Vi jobber for å nå flere generasjoner.
Les målplanen vår for å finne ut mer

Se mer her

- Jeg forsto ikke hvor ille det er

Søndag 21. november kl. 11 er Hamar Frikirke med i en radiogudstjeneste som sendes i NRK P1, under temaet moderne slaveri. - Jeg har en veldig sterk følelse av at jeg ikke bidrar nok, sier Jamie Kamara, en av deltakerne fra Hamar Frikirke.

- Tiden renner ut!

Styret i Norges Kristne Råd (NKR) kommer med en uttalelse til lederne på klimatoppmøtet i Glasgow, om klimarettferdighet og bærekraft. - Jeg opplever at klimautfordringene er en tydelig påminnelse om at en mer rettferdig fordeling av godene, er det eneste bærekraftige, og dessuten Jesu klare tale til sine disipler, sier synodeformann Jarle Skullerud.

Forbønn for klimatoppmøtet 2021

31. oktober – 12. november samles verdens ledere til klimatoppmøte i Glasgow. Norges Kristne Råd oppfordrer menigheter landet rundt til forbønn.