Fokus

Frikirkens kriseteam informerer

Frikirkens kriseteam informerer

Norges Kristne Råd har oppdatert informasjon og veiledning som er aktuell for Frikirkens menigheter ved inngangen til sommer og ferietid.

Takk for gavene!

Takk for gavene!

Vårens misjonsaksjon innbragte over 510.000 kroner. Det betyr mye for Frikirkens misjonsarbeid, som snart sender ut nye utsendinger.

Opphavsrett i koronatiden

Opphavsrett i koronatiden

Mange menigheter i Frikirken strømmer nå gudstjenester, siden det ikke er mulig med normale samlinger. TONO har laget egne bestemmelser knyttet til...

Visjon 2020 avlyst

Visjon 2020 avlyst

Synodestyret gjorde 28. mars vedtak om å avlyse årets Visjon i Stavern grunnet koronapandemien.

Kalender

Fra budbareren.no

Startet innsamlingsaksjon

1. juli 2020

Da bokhandelen Frikvarteret som eies og drives av Pål Dæhlen i Toten Frikirke ble rammet av koronakrisen, startet menigheten en innsamlingsaksjon.