Fokus

Ny bønnefolder

Ny bønnefolder

17. september 2019

Misjonsarbeidet er avhengig av mennesker som ber. Bønnefolderen er et godt redskap til å for konkrete og aktuelle saker som utendinger og samarbeidspartnere er...

Nettsider i Cornerstone

Nettsider i Cornerstone

2. september 2019

Frikirkens menigheter kan få svært rimelige nettsider gjennom Cornerstone,  medlemsverktøyet som ble rullet ut i august.

Fra synodestyret

Fra synodestyret

1. juli 2019

Synodestyret (Frikirkens hovedstyre) møtes jevnlig for å ta avgjørelser etter sitt mandat. Protokollene fra styremøtene er åpne for alle.

Kalender

Fra budbareren.no

Stor åpningsfest i Steinkjer

21. oktober 2019

Søndag 15. september var Steinkjer Frikirke fylt til randen for å feire festgudstjeneste. Alle frikirkene i Trøndelag var representert med hilsener og gaver, og alle kristne menigheter og forsamlinger i Steinkjer, samt ordfører, var tilstede og feiret menigheten.

Jubileum og pastorinnsettelse i Rognan

17. oktober 2019

"Jubelgudstjeneste" sto det på plakaten for gudstjenesten i Rognan Frikirke søndag 6. oktober. Og det ble virkelig en jubelgudstjeneste, der menigheten feiret 25- årsjubileum, fikk innsatt ny pastor, eldste og diakon.

Ny pastor i Alta Frikirke

14. oktober 2019

Tidligere eldste Yngve Andersen, er nå innsatt som pastor i fast stilling i Alta Frikirke.