Fokus

Utviklingsfondet

Utviklingsfondet

30. august 2019

Frikirkens menigheter, presbyterier og institusjoner kan søke om støtte fra utviklingsfondet.
Søknadsfristen er 2. september.

Fra synodestyret

Fra synodestyret

1. juli 2019

Synodestyret (Frikirkens hovedstyre) møtes jevnlig for å ta avgjørelser etter sitt mandat. Protokollene fra styremøtene er åpne for alle.

Ny bønnefolder

Ny bønnefolder

15. mars 2019

Misjonsarbeidet er avhengig av mennesker som ber. Bønnefolderen er et godt redskap til å for konkrete og aktuelle saker som utendinger og samarbeidspartnere er...

Opphavsrett

Opphavsrett

12. november 2018

Frikirkens hovedkontor har utarbeidet en veiledning til hvordan vi bruker innhold som har opphavsrett knyttet til seg.

Kalender

Fra budbareren.no

Ny ungdomspastor i Østsida

13. september 2019

Frederik Notevik (25) er ny ungdomspastor i Østsida Frikirke, og føler seg heldig som får lov til å være Guds utstrakte hender inn i ungdommers liv.

Skapt til fellesskap

30. august 2019

Temaet for Nordre presbyterium sitt sommerstevne på Bakketun folkehøgskole var «Skapt til fellesskap». Og med godt over 30 grader hver dag i flotte omgivelser ble det både varmt og sommerlig fellesskap for de ca. 80 store og små stevnedeltagere, på stevnet som varte fra onsdag til søndag, siste uka i juli.

Tjeneste med evighetsperspektiv

23. august 2019

Birgitte Bugaard Ørnes er ny som 2. pastor i Porsgrunn Frikirke, og er glad, takknemlig og ydmyk for å stå i en tjeneste med evighetsperspektiv.