Fokus

Ny bønnefolder

Ny bønnefolder

15. mars 2019

Misjonsarbeidet er avhengig av mennesker som ber. Bønnefolderen er et godt redskap til å for konkrete og aktuelle saker som utendinger og samarbeidspartnere er...

Læringsnettverk

Læringsnettverk

6. desember 2018

Misjonsavdelingen på Frikirkens hovedkontor danner et læringsnettverk for menigheter som har eller ønsker å gå i gang med et arbeid blant innvandrere.

Opphavsrett

Opphavsrett

12. november 2018

Frikirkens hovedkontor har utarbeidet en veiledning til hvordan vi bruker innhold som har opphavsrett knyttet til seg.

Fra synodestyret

Fra synodestyret

5. november 2018

Synodestyret (Frikirkens hovedstyre) møtes jevnlig for å ta avgjørelser etter sitt mandat. Protokollene fra styremøtene er åpne for alle.

Kalender

Fra budbareren.no

Ny giverside til misjonsarbeidet

22. mai 2019

På Frikirkens hjemmesider er det opprettet en ny giverside til misjonsarbeidet, samt informasjon om land og ulike prosjekter det samles inn penger til.

Programmet for pastorsamlingen er klart

13. mai 2019

Temaet for pastorsamlingen som finner sted på Stavern folkehøyskole 4.-6. juni er "Jesus i hverdagen", og Egil Elling Ellingsen blir med som hovedtaler.

Ny menighetsarbeider i Meløy Søndre

29. april 2019

- Ingenting er mer meningsfullt enn å være del av noe som er større enn meg selv og å leve i Guds plan, sier Ida Nordvoll Hagen(23), som er ny menighetsarbeider i Meløy Søndre Frikirke.

30 dagers bønn for muslimer

26. april 2019

Muslimenes fastemåned Ramadan er i år fra 6. mai – 4. juni, og det er utarbeidet en tverrkirkelig, internasjonal bønneguide med et bønnetema for hver dag i løpet av fastemåneden.