Fokus

Gå til Midtøsten

Gå til Midtøsten

Årets misjonsaksjon ble sunget i gang Kristi Himmelfartsdag av Hans Petter Hammersmark. Aksjonen, som er støttet av Knif Trygghet, avsluttes 2. pinsedag.

Frikirkens kriseteam informerer

Frikirkens kriseteam informerer

Norges Kristne Råd har utarbeidet smittevernveiledere. 12. mai ble veilederen for gudstjenester og kirkelige handlinger oppdatert.

Frikirken og koronaviruset

Frikirken og koronaviruset

Norge er i ferd med å åpnes igjen, men som statsministeren og statsrådene gjentar daglig, det skal skje «sammen, kontrollert og gradvis».

Opphavsrett i koronatiden

Opphavsrett i koronatiden

Mange menigheter i Frikirken strømmer nå gudstjenester, siden det ikke er mulig med normale samlinger. TONO har laget egne bestemmelser knyttet til...

Kalender

Fra budbareren.no

Nye utsendinger til Midtøsten

18. mai 2020

Neste høst drar Tine og Morten ut som Frikirkens nye utsendinger til Midtøsten. Men først skal kirkesamfunnet gå sammen med dem et stykke på veien, og turen starter allerede Kristi Himmelfartsdag.

Klart for misjonsaksjon

15. mai 2020

Kristi Himmelfartsdag går startskuddet for vårens misjonsaksjon. Hele Frikirken oppfordres til å gå sammen med de nye utsendingene til Midtøsten, og Hans Petter Hammersmark starter aksjonen med en strømmekonsert samme kveld.

Må få nye rutiner

11. mai 2020

Norges Kristne Råd (NKR) har utarbeidet en veileder med råd og anbefalinger om hvordan kirkene kan gjennomføre aktiviteter med barn og unge på en forsvarlig måte , ut fra smittevernhensyn.

Vedtok varslingsrutiner

8. mai 2020

Synodestyret har vedtatt varslingsrutiner for Frikirken, som alle arbeidsgivere og arbeidstakere i kirkesamfunnet plikter å sette seg inn i.