Fokus

Læringsnettverk

Læringsnettverk

6. desember 2018

Misjonsavdelingen på Frikirkens hovedkontor danner et læringsnettverk for menigheter som har eller ønsker å gå i gang med et arbeid blant innvandrere.

Opphavsrett

Opphavsrett

12. november 2018

Frikirkens hovedkontor har utarbeidet en veiledning til hvordan vi bruker innhold som har opphavsrett knyttet til seg.

Fra synodestyret

Fra synodestyret

5. november 2018

Synodestyret (Frikirkens hovedstyre) møtes jevnlig for å ta avgjørelser etter sitt mandat. Protokollene fra styremøtene er åpne for alle.

Ny bønnefolder

Ny bønnefolder

4. september 2018

Misjonsarbeidet er avhengig av mennesker som ber. Bønnefolderen er et godt redskap til å for konkrete og aktuelle saker som utendinger og samarbeidspartnere er...

Kalender

Fra budbareren.no

Ny på Frikirkens hovedkontor

18. januar 2019

Tedros Afeworki (40) er nyansatt økonomi -og administrasjonsmedarbeider på Frikirkens hovedkontor fra januar i år.

Nye misjonsprosjekter i FriBU

7. januar 2019

Frikirkens barn og unge (FriBU) har lansert ti innsamlingsprosjekter til Frikirkens misjonsarbeid på sin hjemmeside.

Ber om misjonskollekt julaften

10. desember 2018

Frikirkens ledelse oppfordrer alle Frikirkens menigheter om å gi kollekten på julaften til misjonens julegaveaksjon.