Fokus

Fra synodestyret

Fra synodestyret

24. oktober 2019

Synodestyret (Frikirkens hovedstyre) møtes jevnlig for å ta avgjørelser etter sitt mandat. Protokollene fra styremøtene er åpne for alle.

Ny bønnefolder

Ny bønnefolder

17. september 2019

Misjonsarbeidet er avhengig av mennesker som ber. Bønnefolderen er et godt redskap til å for konkrete og aktuelle saker som utendinger og samarbeidspartnere er...

Nettsider i Cornerstone

Nettsider i Cornerstone

2. september 2019

Frikirkens menigheter kan få svært rimelige nettsider gjennom Cornerstone,  medlemsverktøyet som ble rullet ut i august.

Kalender

Fra budbareren.no

Ny pastor i Randaberg

6. desember 2019

Øyvind Døvik er ny pastor i Randaberg Frikirke, og blir inspirert av det frivillige engasjementet i menigheten og dens brennende ønske om å se vekst.

Vikarierende tilsynsmann

2. desember 2019

Arvid Hunemo er ansatt som vikar for Arnfinn Østerberg i stillingen som tilsynsmann i Søndre presbyterium fra 1. januar 2020.

Synodestyret vil legge ned Budbæreren

26. november 2019

I sitt oktobermøte vedtok synodestyret å avvikle Budbæreren i løpet av første halvår 2020. - Jeg ville anbefalt å utvikle og ikke avvikle bladet, sier ansvarlig redaktør Anne-Kristine Bjørgsvik Wiecek.

– Rettferdighet er ikke bare etikk, men også teologi

15. november 2019

Konservative kristne har en tendens til å være mer opptatt av å frelse sjeler enn å delta i samfunnet, mener Ken Wytsma, grunnleggeren av Rettferdskonferansen. Konferansen ble arrangert i Norge for andre gang den 8. november, som en del av Global Uke.