Fokus

Ny bønnefolder

Ny bønnefolder

17. september 2019

Misjonsarbeidet er avhengig av mennesker som ber. Bønnefolderen er et godt redskap til å for konkrete og aktuelle saker som utendinger og samarbeidspartnere er...

Nettsider i Cornerstone

Nettsider i Cornerstone

2. september 2019

Frikirkens menigheter kan få svært rimelige nettsider gjennom Cornerstone,  medlemsverktøyet som ble rullet ut i august.

Opphavsrett

Opphavsrett

12. november 2018

Frikirkens hovedkontor har utarbeidet en veiledning til hvordan vi bruker innhold som har opphavsrett knyttet til seg.

Kalender

Fra budbareren.no

Ny ungdomsarbeider i Østsida

13. september 2019

Frederik Notevik (25) er ny ungdomsarbeider i Østsida Frikirke, og føler seg heldig som får lov til å være Guds utstrakte hender inn i ungdommers liv.

Skapt til fellesskap

30. august 2019

Temaet for Nordre presbyterium sitt sommerstevne på Bakketun folkehøgskole var «Skapt til fellesskap». Og med godt over 30 grader hver dag i flotte omgivelser ble det både varmt og sommerlig fellesskap for de ca. 80 store og små stevnedeltagere, på stevnet som varte fra onsdag til søndag, siste uka i juli.

Tjeneste med evighetsperspektiv

23. august 2019

Birgitte Bugaard Ørnes er ny som 2. pastor i Porsgrunn Frikirke, og er glad, takknemlig og ydmyk for å stå i en tjeneste med evighetsperspektiv.