Fokus

Misjonskonferanse

Misjonskonferanse

19. januar 2020

Fredag 17. - lørdag 18. januar var representanter fra presbyterier, synodestyret, FriBU-styret og tilsynsmennene i Frikirken samlet til misjonskonferanse.

Fra synodestyret

Fra synodestyret

12. desember 2019

Synodestyret (Frikirkens hovedstyre) møtes jevnlig for å ta avgjørelser etter sitt mandat. Protokollene fra styremøtene er åpne for alle.

Kalender

Fra budbareren.no

Strategisamling for framtidas misjon

21. februar 2020

Misjon må ikke være et prosjekt, det er noe som starter i vår hverdag. For å holde misjonsengasjementet oppe må vi bli enda bedre på å dele erfaringer og historier fra misjonsarbeidet vårt, mener misjonsutvalget.

Synodeformannen blir deltidspastor

12. februar 2020

Menighetsmøtet i Oslo Østre Frikirke vedtok søndag 2. februar å kalle Jarle Skullerud som pastor. Han starter i tjue prosent pastorstilling 1. april.