Fokus

Ny bønnefolder

Ny bønnefolder

15. mars 2019

Misjonsarbeidet er avhengig av mennesker som ber. Bønnefolderen er et godt redskap til å for konkrete og aktuelle saker som utendinger og samarbeidspartnere er...

Læringsnettverk

Læringsnettverk

6. desember 2018

Misjonsavdelingen på Frikirkens hovedkontor danner et læringsnettverk for menigheter som har eller ønsker å gå i gang med et arbeid blant innvandrere.

Opphavsrett

Opphavsrett

12. november 2018

Frikirkens hovedkontor har utarbeidet en veiledning til hvordan vi bruker innhold som har opphavsrett knyttet til seg.

Fra synodestyret

Fra synodestyret

5. november 2018

Synodestyret (Frikirkens hovedstyre) møtes jevnlig for å ta avgjørelser etter sitt mandat. Protokollene fra styremøtene er åpne for alle.

Kalender

Fra budbareren.no

Nysgjerrigper på Visjon

15. april 2019

Små og store kan vente seg et spektakulært show når «nysgjerrigper» Frode Skjold inntar scenen i Tunet fredag 19. juli på Visjon.

Håper på Gud

5. april 2019

Frikirken stiller seg bak fasteaksjonen, som i år går fra 7.-9. april. Årets aksjon har som mål å gi rent vann til tobarnsmor og enke Ikran (bildet), hennes barn og tusener av andre.