Fokus

Læringsnettverk

Læringsnettverk

6. desember 2018

Misjonsavdelingen på Frikirkens hovedkontor danner et læringsnettverk for menigheter som har eller ønsker å gå i gang med et arbeid blant innvandrere.

Opphavsrett

Opphavsrett

12. november 2018

Frikirkens hovedkontor har utarbeidet en veiledning til hvordan vi bruker innhold som har opphavsrett knyttet til seg.

Fra synodestyret

Fra synodestyret

5. november 2018

Synodestyret (Frikirkens hovedstyre) møtes jevnlig for å ta avgjørelser etter sitt mandat. Protokollene fra styremøtene er åpne for alle.

Ny bønnefolder

Ny bønnefolder

4. september 2018

Misjonsarbeidet er avhengig av mennesker som ber. Bønnefolderen er et godt redskap til å for konkrete og aktuelle saker som utendinger og samarbeidspartnere er...

Kalender

Fra budbareren.no

Økumeniske samlinger landet rundt

19. mars 2019

Norges Kristne Råd arrangerer i mars, i samarbeid med Naturlig Menighetsutvikling, ni regionaløkumeniske samlinger med tittelen «Kirke i en ny tid». Frikirkemenigheter står som vertskap for to av samlingene.

Ny bønnefolder

13. mars 2019

Oppdatert bønnefolder for våren og sommeren 2019 er klar og ligger på Frikirkens hjemmeside.

Ny barne- og familieleder i Sula Frikirke

8. mars 2019

Barne- og familieleder i Sula Frikirke Rannveig Hammer (38), kjenner seg utfordret av Guds hjerte som banker for menneskene på Sula og ønsker å "brette" kirkeveggene ned.