Fokus

Ny bønnefolder

Ny bønnefolder

4. september 2018

Misjonsarbeidet er avhengig av mennesker som ber. Bønnefolderen er et godt redskap til å for konkrete og aktuelle saker som utendinger og samarbeidspartnere er...

Fra synodestyret

Fra synodestyret

4. juni 2018

Synodestyret (Frikirkens hovedstyre) møtes jevnlig for å ta avgjørelser etter sitt mandat. Protokollene fra styremøtene er åpne for alle.

Horisont lederprogram

Horisont lederprogram

14. mars 2018

Frikirken ønsker flere kompetente og dedikerte ledere. Horisontprogrammet er et verktøy for å videreutvikle og skape et nettverk av unge ledere i Frikirken.

Nye regler for personvern

Nye regler for personvern

14. februar 2018

Alle arbeidsgivere må forholde seg til nye personvernregler fra mai 2018. Da stilles det enda strengere krav til oversikt, og oppbevaring av...

Kalender

Fra budbareren.no

Misjonsmarkering i Moss Frikirke

15. oktober 2018

Søndag 14.oktober inviterte Moss Frikirke til misjonssøndag og jubileumsfeiring, hundre år etter at mossingen Ole Anton Sommernes reiste til Ankang i Kina som Frikirkens første misjonær.

Fest i Treungen Frikyrkje

12. oktober 2018

Rut Stokstad Nielsen vart ordinert til pastor, og Solveig Jermansen og Lena Haugsjå til nye eldste, i Treungen Frikyrkje 19. august.

Målplanen som bønnekalender

9. oktober 2018

La oss bruke Frikirkens målplan som bønnekalender. Jeg oppfordrer oss som enkeltpersoner og felleskap til å be sammen og samtidig for de 24 punktene. Den 1. i hver måned ber vi for punkt 1, den 2. i hver måned ber vi for punkt 2. På denne måten kan vi få en dypere erfaring av å stå sammen og dessuten svarer Gud bønn, skriver Budbærerens redaktør på lederplass i oktoberutgaven.