Hjemmekirke

Koronaepidemien utfordrer oss til å leve menighetsliv på en annen måte. En kirke som ikke kan samles, kan fortsatt være kirke. Vi deler ressurser og tips fra FriBU og ulike lokalmenigheter.

🔗 Lenke til Hjemmekirke.

Fokus

Frikirken og koronaviruset

Frikirken og koronaviruset

24. mars 2020

Frikirkens hovedkontor gir råd om hvordan håndtere menighetsliv og arbeidsgiveransvar. Det viktigste rådet, er at alle følger de regler og retningslinjer som...

Horisont 2020

Horisont 2020

5. mars 2020

Frikirken ønsker flere kompetente og dedikerte ledere. Horisont er et lederprogram for å videreutvikle og skape et nettverk av unge ledere i Frikirken. Neste...

Ny bønnefolder

Ny bønnefolder

28. februar 2020

Misjonsarbeidet er avhengig av mennesker som ber. Bønnefolderen er et godt redskap til å for konkrete og aktuelle saker som utendinger og samarbeidspartnere er...

Fra synodestyret

Fra synodestyret

10. februar 2020

Synodestyret (Frikirkens hovedstyre) møtes jevnlig for å ta avgjørelser etter sitt mandat. Protokollene fra styremøtene er åpne for alle.

Kalender

Fra budbareren.no

- Lev kirke hjemme

26. mars 2020

Geir Øystein Andersen er tilsynsmann og har vært ansvarlig pastor i huskirkenettverket i Kongsberg Frikirke i en årrekke. Nå deler han av sine erfaringer og gir gode råd for hvordan å leve kirke hjemme.

Anbefaler nattverd hjemme

24. mars 2020

Tilsynsmennene har laget en veiledning og forslag til liturgi, hvor de oppmuntrer par, familier og enslige til å feire nattverd hjemme.

Kirke på en annen måte

20. mars 2020

Koronaepidemien utfordrer oss til å tenke kirke på en annen måte, og på Frikirkens hjemmeside deles tips fra lokalmenighetene.

Vil dele hverdagstro

18. mars 2020

Gjennom SnapChat-kontoen "Hjertetro2020" ønsker Astrid Fjeldly Lande, Inger-Marie Syverstad Hagen og Kathrine Stampe å nå ut til flest mulig, nå som kirkene og aktivitetene er stengt.