Fokus

Fra synodestyret

Fra synodestyret

8. mai 2019

Synodestyret (Frikirkens hovedstyre) møtes jevnlig for å ta avgjørelser etter sitt mandat. Protokollene fra styremøtene er åpne for alle.

Ny bønnefolder

Ny bønnefolder

15. mars 2019

Misjonsarbeidet er avhengig av mennesker som ber. Bønnefolderen er et godt redskap til å for konkrete og aktuelle saker som utendinger og samarbeidspartnere er...

Læringsnettverk

Læringsnettverk

6. desember 2018

Misjonsavdelingen på Frikirkens hovedkontor danner et læringsnettverk for menigheter som har eller ønsker å gå i gang med et arbeid blant innvandrere.

Opphavsrett

Opphavsrett

12. november 2018

Frikirkens hovedkontor har utarbeidet en veiledning til hvordan vi bruker innhold som har opphavsrett knyttet til seg.

Kalender

Fra budbareren.no

Disse blir tilsynsmenn i fast stilling

13. august 2019

Frikirken har for første gang ansatt tilsynsmenn i faste stillinger, og det er nå bekreftet at Lars Øystein Folkedal blir tilsynsmann i Vestre, John Arne Gladsø i Nordre og Geir Øystein Andersen i Østre presbyterium. Ansettelsesprosessen i Søndre er foreløpig ikke avsluttet.

Misjon på Visjon

28. juni 2019

Frikirkens egen misjon blir også i år sterkt til stede på Visjon. Nytt i år er innsamling av brukte barneklær til inntekt for Frikirkens arbeid ute på feltene, blant annet blant barn og unge.

Trer av etter 33 års tjeneste

24. juni 2019

Her er det ikke snakk om å forlate en synkende skute. Tvert imot. Lisbeth og Arvid Reindal har holdt stø kurs gjennom både motvind, brått og smult farvann. Selv om de to nå går over i pensjonistenes rekker etter 33 års tjeneste på helseinstitusjonen, seiler Nordtun-skuta videre med flagget til topps.