Fokus

Fra synodestyret

Fra synodestyret

8. mai 2019

Synodestyret (Frikirkens hovedstyre) møtes jevnlig for å ta avgjørelser etter sitt mandat. Protokollene fra styremøtene er åpne for alle.

Ny bønnefolder

Ny bønnefolder

15. mars 2019

Misjonsarbeidet er avhengig av mennesker som ber. Bønnefolderen er et godt redskap til å for konkrete og aktuelle saker som utendinger og samarbeidspartnere er...

Læringsnettverk

Læringsnettverk

6. desember 2018

Misjonsavdelingen på Frikirkens hovedkontor danner et læringsnettverk for menigheter som har eller ønsker å gå i gang med et arbeid blant innvandrere.

Opphavsrett

Opphavsrett

12. november 2018

Frikirkens hovedkontor har utarbeidet en veiledning til hvordan vi bruker innhold som har opphavsrett knyttet til seg.

Kalender

Fra budbareren.no

Spiller på Visjon

7. juni 2019

Martin Wikstøl gleder seg til å innta scenen i Tunet lørdag 20. juli på Visjon.

- Hent barn av IS-krigere hjem!

4. juni 2019

Norges Kristne Råd forventer at norske myndigheter gjør alt som er mulig for å hente barna til norske statsborgere hjem så raskt som mulig.

Ny giverside til misjonsarbeidet

22. mai 2019

På Frikirkens hjemmesider er det opprettet en ny giverside til misjonsarbeidet, samt informasjon om land og ulike prosjekter det samles inn penger til.