Misjonslandene

Frikirken fokuserer på å nå de unådde gjennom relasjonsbygging og disippelgjøring. Sammen med våre partnere bidrar vi også til å forbedre levevilkår gjennom diakonalt arbeid og bistandsprosjekter.

Ønsker du å bli utsending for Frikirken? Kontakt misjonsteamet her.

Japan

Frikirken startet sitt misjonsarbeid i Japan i 1950, og samarbeidet i mange år med Kinki-kirken. Utsendingene våre er Ruth Kari og Knut Ola Topland og Helga Irene og Andreas. De bor i storbyen Nagoya, der de fokuserer på evangelisering gjennom relasjonsbygging i tillegg til gatemøter og utdeling av bibler og traktater på japansk. De utruster også nye kristne gjennom blant annet husfellesskap. Frikirken og Frikirkens barn og unge (FriBU) samler inn penger til ulike prosjekter i Japan, som mat til hjemløse og bønnesenteret.

midtosten-1-kopi.

Et land i Midtøsten

Frikirken har drevet misjonsarbeid her siden 2012. Landene i regionen har en lang, kristen historie og i hvert land er det en kristen minoritet. Midtøsten er generelt ikke åpen for kristen misjon, men fokuset på å nå de unådde gjelder også her. Frikirken er tilknyttet en barnehage for fattige, lokale barn samt syriske flyktningbarn. Barna blir gitt en mulighet til læring gjennom lek i tillegg til at de får et varmt måltid og positiv kontakt med trygge voksne. 

img_8648

Et land i Sentral-Asia

Sentral – Asia er et område med mange unådde folkeslag og land med til tider sterke restriksjoner på religionsfrihet. Frikirken har to utsendinger i regionen, som har etablert seg i en by der det bare er registrert en troende. De er fortsatt i etableringsfasen og fokuserer på språk, kultur og relasjonsbygging. Frikirken gir også økonomisk støtte til Sat-7, en kristen satellitt TV-kanal, som formidler evangeliet til mennesker i over 22 land. Gjennom programmene sine tar de også opp viktige temaer knyttet til moral og etikk. Frikirken støtter også organisasjonen Tree of life, som jobber med kirkeplanting i tillegg til leirarbeid for barn og unge.

illustrasjon-palestina

Palestina

Frikirken har siden 2002 hatt en samarbeidsavtale med Det Palestinske Bibelselskapet (PBS). PBS ønsker å styrke den marginale kristne minoriteten i Palestina, og bygge broer mellom dem og den muslimske majoriteten. Det gjør de blant annet gjennom bistandsprosjektet som Frikirken og den kristne paraplyorganisasjonen Digni støtter, i tillegg til andre humanitære og sosiale prosjekter. PBS er genuint engasjert i sitt samfunn og ønsker å bety en positiv forskjell der de er.

Israel

Allerede i 1910 startet Frikirken et arbeid blant jøder i Norge, og har siden 2.verdenskrig vært engasjert i Israel. I dag fokuserer Frikirken på å støtte lokale organisasjoner, slik at de kan nå sitt eget folk med evangeliet. Våre partnere er Bibelselskapet i Israel, Tel Aviv Outreach Center og Netivah, en organisasjon som driver ungdomsarbeid for den messianske (Jesustroende) bevegelsen. I tillegg samarbeider vi med organisasjonen Musalaha. De jobber med dialog og forsoning blant israelere og palestinere, både mellom troende og mellom mennesker med ulik religiøs tilhørighet. 

Les mer om arbeidet til Musalaha i Frikirkens magasin VEIEN. Her kan du også lese om en jøde som misjonsteamet møtte, som ønsket å få bli kjent med Bibelen!

Norge

Folk fra hele verden kommer til Norge, og stadig flere menigheter ønsker å inkludere innvandrere i menighetslivet. Dette skjer enten uformelt gjennom relasjonsbygging, eller ved organiserte aktiviteter rettet mot flyktninger og innvandrere. I Frikirken har vi et innvandrerteam, som bistår disse menighetene ved å tilby ressurser, rådgivning og opplæring. Innvandrerteamet er også med på å bygge et utvidet nettverk blant menigheter, som jobber innenfor dette feltet, i Norge.

CroppedImage

Mali

Frikirken har drevet arbeid blant det muslimske fulanifolket i Mali siden 1989. Det er 1,5 – 2 milioner fulanier i Mali, et nomadefolk med en lang og stolt historie. Landet er i en svært ustabil politisk situasjon og har vært utsatt for flere terrorangrep de siste årene. Vi har for tiden ingen norske utsendinger der, men bidrar med lønnsmidler til utsendinger fra våre afrikanske partnere i MELM.