Misjonslandene

Frikirkens arbeid er rettet mot evangelisering og langsiktig menighetsbyggende arbeid i de områder av verden som er minst nådd med evangeliet. Sammen med våre partnere bidrar vi med å forbedre levevilkår gjennom diakonalt arbeid og bistandsprosjekter. 

Frikirken har ti utsendinger; seks i Japan, to i Midtøsten og to i Sentral-Asia. Frikirken støtter også  lokale medarbeidere i Mali, Israel og Palestina. I tillegg har Frikirken kontakt med søsterkirker i Kina, Etiopia og Taiwan. Vi har også en innvandrerkonsulent som støtter menighetenes arbeid blant innvandrere i Norge.

Ønsker du å bli utsending for Frikirken? Kontakt misjonsteamet!

📧 E-post til Frikirkens misjonsteam

Israel

Allerede i 1910 startet Frikirken et arbeid blant jøder i Norge og har siden 2. verdenskrig vært engasjert i Israel. I dag er Frikirkens hovedfokus å hjelpe lokale organisasjoner til å nå ut til sitt eget folk med evangeliet. Våre partnere er Bibelselskapet i Israel og Tel Aviv Outreach Center. Frikirken støtter også organisasjonen Netivah, en organisasjon som driver ungdomsarbeid for hele den messianske, eller Jesustroende, bevegelsen. Fra 2021 støtter vi også kvinneprosjekt gjennom en organisasjon som heter Musalaha. Musalaha er arabisk og betyr «forsoning». Dette er en kristen organisasjon, som vi kjenner godt gjennom samarbeid tidligere. De driver forsoningsarbeid og dialogarbeid blant israelere og palestinere, både mellom troende og mellom mennesker med ulik religionstilknytning.

Les mer om arbeidet til Musalaha i Frikirkens magasin VEIEN. Her kan du også lese om en jøde som misjonsteamet møtte i høst. Han ønsket å få bli kjent med Bibelen!

illustrasjon-palestina

Palestina

Frikirken har siden 2002 hatt en samarbeidsavtale med Det Palestinske Bibelselskapet (PBS), som er vår hovedsamarbeidspartner i landet. PBS ønsker å styrke den marginale kristne minoriteten i Palestina, og bygge broer til den muslimske majoriteten. Det gjør de blant annet gjennom bistandsprosjektene som Frikirken og den kristne paraplyorganisasjonen Digni støtter, og gjennom andre humanitære og sosiale prosjekter. PBS er genuint engasjert i sitt samfunn og ønsker å bety en positiv forskjell der de er både på Vestbredden, på Gaza og i Øst-Jerusalem.

Japan

Frikirken startet sitt misjonsarbeid i Japan i 1950, og samarbeidet i mange år med Kinki-kirken. Utsendingene våre er Ruth Kari og Knut Ola Topland og Helga Irene og Andreas. De bor i storbyen Nagoya, og arbeidet består for en stor del i evangelisering og utrusting av nye kristne i husfellesskap og storsamlinger. Frikirken og Frikirkens barn og unge (FriBU) samler inn penger til ulike prosjekter i Japan. Prosjektene går ut på å dele ut mat og annen hjelp til hjemløse, å etablere et bønnesenter og å dele ut bibler og traktater på japansk.

Sentral-Asia

Sentral-Asia er et område med mange unådde folkeslag, og land med til tider sterke restriksjoner på religionsfrihet. Frikirken hadde utsendinger i et land i Sentral-Asia fra 2012 til 2021, og er fortsatt sterkt involvert i dette landet gjennom lokale partnere. Sommeren 2021 reiste en ny familie ut til et annet land i regionen. De har nå etablert seg i en by med svært få kristne, der de jobber sammen med noen av de få lokale troende. I oppstartsfasen lærer de språk, kultur og er i gang med å bli kjent med menneskene i nærområdet sitt.

s-asia-kvinner.

Et folk i Sentral-Asia

Da Laila og Jarle i vinter informerte oss om at de ville avslutte sin tjeneste i juni i år, var det med blandede følelser vi mottok beskjeden. Først og fremst kjente vi på stor takknemlighet for tjenesten de har fått stå i. Vi har sett at de har fått være til stor velsignelse for mange, ikke bare gjennom tjenesten ute, men også for alle oss som utgjør frikirkefamilien i Norge. Vårt misjonsarbeid har vært og er i stor endring, og dere har med stort engasjement deltatt i den prosessen. Ikke minst gjennom svært god kontakt med mange av våre menigheter, har dere bidratt til et økt engasjement for vårt felles misjonsarbeid. Frikirken vil fortsatt være sterkt til stede i landet gjennom lokale partnere som Sat7 og Tree of Life, men for en periode uten egne utsendinger. I skrivende stund er Laila og Jarle godt i gang med nye jobber som lærere i drammensområdet, og vi ber om at de to og datteren Hannah får en god overgang fra livet som utsendinger til et nytt liv her i Norge.

midtosten-1-kopi.

Et land i Midtøsten

Frikirken har drevet misjonsarbeid her siden 2012. Landene i regionen har en lang kristen historie. I hvert land er det en kristen minoritet. Midtøsten er generelt sett ikke åpen for kristen misjon. Men Frikirkens motivasjon er å forkynne evangeliet for de unådde. Dette gjelder også i områder der dette er krevende. Frikirken er tilknyttet en barnehage for fattige lokale barn og for syriske flyktningbarn. For barna som går der, representerer barnehagen en mulighet for læring gjennom lek, et varmt måltid og positiv kontakt med trygge voksne. I tillegg støtter Frikirken andre prosjekter i området. 

mali-douentza (1499x778)

Mali

Frikirken har drevet arbeid blant det muslimske fulanifolket i Mali siden 1989. Det er 1,5 – 2 millioner fulanier i Mali, et folk med en lang og stolt historie som i all hovedsak lever som nomader. Landet er i en svært ustabil politisk situasjon og har vært utsatt for flere terrorangrep de siste årene. Vi har for tiden ingen norske utsendinger der, men bidrar med lønnsmidler til utsendinger fra våre afrikanske partnere i MELM.

 

Norge

Folk fra alle verdenshjørner har kommet til Norge. Flere og flere menigheter ønsker å inkludere innvandrere i menighetene - enten uformelt gjennom relasjonsbygging eller ved å ha organiserte aktiviteter rettet mot flyktningenr og innvandrere. Vi har ansatt en innvandrerkonsulent som er kontaktperson for disse menighetene, og som skaffer relevante ressurser, rådgivning og opplæring til menighetene og til innvandrerne. Innvandrerkonsulenten er også med på å bygge et utvidet nettverk blant menigheter i Norge som jobber med denne type arbeid.