Misjonslandene

Frikirkens arbeid fokuserer på å nå de unådde gjennom relasjonsbygging og disippelgjøring. Sammen med våre partnere bidrar vi til å forbedre levevilkår gjennom diakonalt arbeid og bistandsprosjekter. 

Frikirken har åtte utsendinger; fire i Japan, to i Midtøsten og to i Sentral-Asia. Frikirken lønner også lokale medarbeidere i Mali, Israel og Palestina. I tillegg har Frikirken kontakt med søsterkirker i Kina, Etiopia og Taiwan. Vi har også en innvandrerteam som sammen med menighetene arbeider med innvandrere i Norge.

Ønsker du å bli utsending for Frikirken? Kontakt misjonsteamet her.

Israel

Allerede i 1910 startet Frikirken et arbeid blant jøder i Norge og har siden 2. verdenskrig vært engasjert i Israel. I dag er Frikirkens hovedfokus å hjelpe lokale organisasjoner til å nå ut til sitt eget folk med evangeliet. Våre partnere er Bibelselskapet i Israel og Tel Aviv Outreach Center. Frikirken støtter også organisasjonen Netivah, en organisasjon som driver ungdomsarbeid for hele den messianske, eller Jesustroende, bevegelsen. Frikirken støtter også Musalaha, en organisasjon som jobber med dialog og forsoning blant israelere og palestinere, både mellom troende og mellom mennesker med ulik religionstilknytning.

Les mer om arbeidet til Musalaha i Frikirkens magasin VEIEN. Her kan du også lese om en jøde som misjonsteamet møtte i høst. Han ønsket å få bli kjent med Bibelen!

illustrasjon-palestina

Palestina

Frikirken har siden 2002 hatt en samarbeidsavtale med Det Palestinske Bibelselskapet (PBS), som er vår hovedsamarbeidspartner i landet. PBS ønsker å styrke den marginale kristne minoriteten i Palestina, og bygge broer til den muslimske majoriteten. Det gjør de blant annet gjennom bistandsprosjektet som Frikirken og den kristne paraplyorganisasjonen Digni støtter, og gjennom andre humanitære og sosiale prosjekter. PBS er genuint engasjert i sitt samfunn og ønsker å bety en positiv forskjell der de er både på Vestbredden, på Gaza og i Øst-Jerusalem.

Japan

Frikirken startet sitt misjonsarbeid i Japan i 1950, og samarbeidet i mange år med Kinki-kirken. Utsendingene våre er Ruth Kari og Knut Ola Topland og Helga Irene og Andreas. De bor i storbyen Nagoya, og arbeidet består for en stor del i evangelisering og utrusting av nye kristne i husfellesskap og storsamlinger. Frikirken og Frikirkens barn og unge (FriBU) samler inn penger til ulike prosjekter i Japan. Prosjektene går ut på å dele ut mat og annen hjelp til hjemløse, å etablere et bønnesenter og å dele ut bibler og traktater på japansk.

Et land Sentral-Asia

Sentral-Asia er et område med mange unådde folkeslag og land med til tider sterke restriksjoner på religionsfrihet. Frikirken har to utsendinger i regionen, som har etablert seg i en by der det bare er en registrert troende. De er fortsatt i etableringsfasen og fokuserer nå på språk, kultur og relasjonsbygging. I tillegg er Frikirken aktive gjennom økonomisk støtte til den kristne satellitt TV-kanalen Sat-7, som formidler budskapet om Guds rike til mennesker i over 22 land. Frikirken gir også penger til organisasjonen Tree of life, som arbeider blant barn og ungdom.

midtosten-1-kopi.

Et land i Midtøsten

Frikirken har drevet misjonsarbeid her siden 2012. Landene i regionen har en lang kristen historie. I hvert land er det en kristen minoritet. Midtøsten er generelt sett ikke åpen for kristen misjon, men Frikirkens motivasjon er å forkynne evangeliet for de unådde. Dette gjelder også i områder der dette er krevende. Frikirken er tilknyttet en barnehage for fattige lokale barn og for syriske flyktningbarn. For barna som går der, representerer barnehagen en mulighet for læring gjennom lek, et varmt måltid og positiv kontakt med trygge voksne. I tillegg støtter Frikirken andre prosjekter i området. 

CroppedImage

Mali

Frikirken har drevet arbeid blant det muslimske fulanifolket i Mali siden 1989. Det er 1,5 – 2 millioner fulanier i Mali, et folk med en lang og stolt historie som i all hovedsak lever som nomader. Landet er i en svært ustabil politisk situasjon og har vært utsatt for flere terrorangrep de siste årene. Vi har for tiden ingen norske utsendinger der, men bidrar med lønnsmidler til utsendinger fra våre afrikanske partnere i MELM.

 

Norge

Folk fra alle verdenshjørner har kommet til Norge. Flere og flere menigheter ønsker å inkludere innvandrere i menighetene - enten uformelt gjennom relasjonsbygging eller ved å ha organiserte aktiviteter rettet mot flyktningenr og innvandrere. Vi har et innvandrerteam som bistår disse menighetene, og som skaffer relevante ressurser, rådgivning og opplæring til menighetene og til innvandrerne. Innvandrerteamet er også med på å bygge et utvidet nettverk blant menigheter i Norge som jobber med denne type arbeid.