Misjonslandene

Frikirkens arbeid er rettet mot evangelisering og langsiktig menighetsbyggende arbeid i de områder av verden som er minst nådd med evangeliet. Sammen med våre partnere bidrar vi med å forbedre levevilkår gjennom diakonalt arbeid og bistandsprosjekter. Vi har også en innvandrerkonsulent som støtter menighetenes arbeid blant innvandrere i Norge.

Per august 2020 har Frikirken ti utsendinger; seks i Japan og fire i Midtøsten (to av disse er permittert på grunn av Korona). Planen er å sende ut to nye utsendinger til Midtøsten høsten 2021. Frikirken støtter også  lokale medarbeidere i Mali, Israel og Palestina. I tillegg har Frikirken kontakt med søsterkirker i Kina, Etiopia og Taiwan.

Ønsker du å bli utsending for Frikirken? Kontakt misjonsavdelingen!

📧 E-post til Frikirkens misjonsavdeling

2019-11-japan-teamet-websmall

Japan

Utsendingene våre er Ruth Kari og Knut Ola Topland, Ingebjørg og Nathan Mikaelsen og Helga Irene og Andreas. Arbeidet består for en stor del i evangelisering og utrusting av nye kristne i husfellesskap og storsamlinger.

israel-girl-conference. (800x495)

Israel

Allerede i 1910 startet Frikirken et arbeid blant jøder i Norge og har siden 2. verdenskrig vært engasjert i Israel. I dag støtter Frikirken flere prosjekter med fokus på evangelisering. 

illustrasjon-palestina

Palestina

Vår hovedsamarbeidspartner er Det Palestinske Bibelselskapet (PBS). PBS ønsker å styrke den marginale kristne minoriteten i landet. Videre ønsker de å bygge broer over til den muslimske majoriteten. Dette gjør de blant annet gjennom bistandsprosjektene som Frikirken/Digni støtter, og andre humanitære og sosiale prosjekter. PBS er genuint engasjert i sitt samfunn og ønsker å bety en positiv forskjell der de er – både på Vestbredden, på Gaza og i Øst-Jerusalem.

s-asia-kvinner.

Et folk i Sentral-Asia

Fra 2012 har Frikirken vært engasjert i et land i denne regionen. Vi samarbeider med organisasjoner og kirker innen evangelisering og disippelbygging, barne- og ungdomsarbeid, samt kristent mediearbeid. Målet er å forkynne evangeliet i ord og gjerning for et folk som trenger Jesus. Vi ønsker også å bidra til sunne og bærekraftige menigheter. Av en befolkning som teller mange titalls millioner mennesker er mindre enn en promille kristne.

midtosten-1-kopi.

Et land i Midtøsten

Landene i regionen har en lang kristen historie. I hvert land er det en kristen minoritet. Midtøsten er generelt sett ikke åpen for kristen misjon. Men Frikirkens motivasjon er å forkynne evangeliet for de unådde. Dette gjelder også i områder der dette er krevende. Våre utsendinger er tilknyttet en barnehage for fattige lokale barn og for syriske flyktningbarn.

mali-douentza (1499x778)

Mali

I Mali arbeider Frikirken blant det muslimske fulanifolket. Det er 1,5 – 2 millioner fulanier i Mali, et folk med en lang og stolt historie som i all hovedsak lever som nomader. Landet er i en svært ustabil politisk situasjon og har vært utsatt for flere terrorangrep de siste årene. Vi har for tiden ingen norske utsendinger der, men bidrar med lønnsmidler til utsendinger fra våre afrikanske partnere i MELM.

Norge

Folk fra alle verdenshjørner har kommet til Norge. Flere og flere menigheter ønsker å inkludere innvandrere i menighetene - enten uformelt gjennom relasjonsbygging eller ved å ha organiserte aktiviteter rettet mot flyktningenr og innvandrere. Vi har ansatt en innvandrerkonsulent som er kontaktperson for disse menighetene, og som skaffer relevante ressurser, rådgivning og opplæring til menighetene og til innvandrerne. Innvandrerkonsulenten er også med på å bygge et utvidet nettverk blant menigheter i Norge som jobber med denne type arbeid.