Misjonslandene

Frikirkens arbeid er rettet mot evangelisering og langsiktig menighetsbyggende arbeid i de områder av verden som er minst nådd med evangeliet. Sammen med våre partnere bidrar vi med å forbedre levevilkår gjennom diakonalt arbeid og bistandsprosjekter. 

Frikirken har ti utsendinger; seks i Japan og fire i Midtøsten. Planen er å sende ut to nye utsendinger til Midtøsten høsten 2021. Frikirken støtter også  lokale medarbeidere i Mali, Israel og Palestina. I tillegg har Frikirken kontakt med søsterkirker i Kina, Etiopia og Taiwan. Vi har også en innvandrerkonsulent som støtter menighetenes arbeid blant innvandrere i Norge.

Ønsker du å bli utsending for Frikirken? Kontakt misjonsavdelingen!

📧 E-post til Frikirkens misjonsavdeling

Japan

Frikirken startet sitt misjonsarbeid i Japan i 1950, og samarbeidet i mange år med Kinki-kirken. Utsendingene våre er Ruth Kari og Knut Ola Topland, Ingebjørg og Nathan Mikaelsen og Helga Irene og Andreas. De bor i storbyen Nagoya, og arbeidet består for en stor del i evangelisering og utrusting av nye kristne i husfellesskap og storsamlinger. Frikirken og Frikirkens barn og unge (FriBU) samler inn penger til ulike prosjekter i Japan. Prosjektene går ut på å dele ut mat og annen hjelp til hjemløse, å etablere et bønnesenter og å dele ut bibler og traktater på japansk.

israel-girl-conference. (800x495)

Israel

Allerede i 1910 startet Frikirken et arbeid blant jøder i Norge og har siden 2. verdenskrig vært engasjert i Israel. I dag er Frikirkens hovedfokus å hjelpe lokale organisasjoner til å nå ut til sitt eget folk med evangeliet. Våre partnere er Bibelselskapet i Israel og Tel Aviv Outreach Center. Frikirken støtter også organisasjonen Netivah, en organisasjon som driver ungdomsarbeid for hele den messianske, eller Jesustroende, bevegelsen. Fra 2021 støtter vi også kvinneprosjekt gjennom en organisasjon som heter Musalaha. Musalaha er arabisk og betyr «forsoning». Dette er en kristen organisasjon, som vi kjenner godt gjennom samarbeid tidligere. De driver forsoningsarbeid og dialogarbeid blant israelere og palestinere, både mellom troende og mellom mennesker med ulik religionstilknytning.

illustrasjon-palestina

Palestina

Frikirken har siden 2002 hatt en samarbeidsavtale med Det Palestinske Bibelselskapet (PBS), som er vår hovedsamarbeidspartner i landet. PBS ønsker å styrke den marginale kristne minoriteten i Palestina, og bygge broer til den muslimske majoriteten. Det gjør de blant annet gjennom bistandsprosjektene som Frikirken og den kristne paraplyorganisasjonen Digni støtter, og gjennom andre humanitære og sosiale prosjekter. PBS er genuint engasjert i sitt samfunn og ønsker å bety en positiv forskjell der de er både på Vestbredden, på Gaza og i Øst-Jerusalem.

s-asia-kvinner.

Et folk i Sentral-Asia

Fra 2012 har Frikirken vært engasjert i et land i denne regionen. Vi samarbeider med organisasjoner og kirker innen evangelisering og disippelbygging, barne- og ungdomsarbeid, samt kristent mediearbeid. Målet er å forkynne evangeliet i ord og gjerning for et folk som trenger Jesus. Vi ønsker også å bidra til sunne og bærekraftige menigheter. Av en befolkning som teller mange titalls millioner mennesker er mindre enn en promille kristne. Våre utsendinger driver oppfølging av nye internasjonale og nasjonale arbeidere, hvor målet er å utruste nye arbeidere til tjeneste. Samlinger skjer fire ganger i løpet av året i ulike deler av landet. Et eget innsamlingsprosjekt til dette arbeidet samler inn midler til å dekke reise og opphold for våre utsendinger i forbindelse med kurs.

midtosten-1-kopi.

Et land i Midtøsten

Frikirken har drevet misjonsarbeid her siden 2012. Landene i regionen har en lang kristen historie. I hvert land er det en kristen minoritet. Midtøsten er generelt sett ikke åpen for kristen misjon. Men Frikirkens motivasjon er å forkynne evangeliet for de unådde. Dette gjelder også i områder der dette er krevende. Våre utsendinger er tilknyttet en barnehage for fattige lokale barn og for syriske flyktningbarn. For barna som går der, representerer barnehagen en mulighet for læring gjennom lek, et varmt måltid og positiv kontakt med trygge voksne. Frikirken støtter denne barnehagen og andre prosjekter i området. 

mali-douentza (1499x778)

Mali

Frikirken har drevet arbeid blant det muslimske fulanifolket i Mali siden 1989. Det er 1,5 – 2 millioner fulanier i Mali, et folk med en lang og stolt historie som i all hovedsak lever som nomader. Landet er i en svært ustabil politisk situasjon og har vært utsatt for flere terrorangrep de siste årene. Vi har for tiden ingen norske utsendinger der, men bidrar med lønnsmidler til utsendinger fra våre afrikanske partnere i MELM.

 

Norge

Folk fra alle verdenshjørner har kommet til Norge. Flere og flere menigheter ønsker å inkludere innvandrere i menighetene - enten uformelt gjennom relasjonsbygging eller ved å ha organiserte aktiviteter rettet mot flyktningenr og innvandrere. Vi har ansatt en innvandrerkonsulent som er kontaktperson for disse menighetene, og som skaffer relevante ressurser, rådgivning og opplæring til menighetene og til innvandrerne. Innvandrerkonsulenten er også med på å bygge et utvidet nettverk blant menigheter i Norge som jobber med denne type arbeid.