Eldstekurset Del 1

Velkommen til kurset med fokus på eldstetjeneste og lederskap.

Læringsmål for hele kurset er å gi innføring i viktige sammenhenger for lederskap i menigheten, for inspirasjon, refleksjon, utvikling av ferdigheter, og ansvarliggjøring.  

Kurset gir innføring innen temaene sunt og sant lederskap, utrustende lederskap og luthersk. Vi ønsker å gi impulser til å reflektere over viktige sammenhenger, og arbeide videre med egne og styrets ferdigheter. Kurset vil også oppmuntre til å tenke konkret og til å hjelpe hverandre med å stå til ansvar for det et liv i ledelse innebærer.  

Modulene kan sees alene og hver for seg, men læringsutbyttet økes ved å se alle modulene og resten av Frikirkens eldstekurs. Å se deler sammen i styret kan også være nyttig, men ikke minst å reflektere sammen med andre i samme situasjon. Sammen kan styrets medlemmer dele konkrete ferdigheter som man ønsker å jobbe med for sin egen del, og hjelpe hverandre ved å holde hverandre ansvarlig.  

Læringsmålet med denne kursdelen er:

 1. Sunt og sant lederskap. Du har en klar forståelse av hvor avgjørende sunnhet i lederens eget liv er, og hvilke fallgruver en leder risikerer.
 1. Utrustende lederskap. Du har en klar forståelse av det bibelske stoffet om utrustende lederskap, og hvordan tjenende lederskap er Jesu eksempel.
 1. Luthersk lederskap. Du har en klar forståelse av hva en leder er forpliktet på etter den evangelisk lutherske lære og har bekreftet ved ordinasjon og innsettelse. 

Last ned kompendium med oppgaver for del 1

Nedenfor kan du høre tidligere tilsynsmann Geir Øystein Andresen forklare deg mer om innholdet i denne modulen.

 

Sunt og sant lederskap

Lederskap med tungepunkt i hverdagene  

Lederskap handler om Jesus. Om ditt forhold til Ham. I hverdagen. Sammen med andre mennesker. Ingen av oss kan gå forbi eller utenom vårt eget liv, vår egen hverdag, vårt eget hjem, på vei ut til plattform, styrerom, arrangementer eller i kalenderen. 

Sunnhet i lederens eget liv, og hvilke fallgruver en leder risikerer. Utgangspunktet i Bibelens forventninger til en leder. Underbygge viktigheten av å beholde selvbilde som disippel og at vårt kall først og fremst er å følge Jesus. 

Oppgaver:

 • Hva er de praktiske valgene du vil ta for å utvikle hverdagsrelasjonen med Jesus? 
 • Hvilke hverandre-kvaliteter (se kompendium) setter dere mest pris på i lederfellesskapet deres? Hvilke hverandre-kvaliteter vil dere satse på å styrke det neste halvåret? 
 • Hvordan kan du bli enig med de du lever nærmest, om hvordan dere holder dere «trofast til apostlenes lære og fellesskapet, til brødsbrytelsen og bønnene» i hjemmet og menighetsfellesskapet? 

Utrustende lederskap

Du skal få utruste noen få.

Oppdraget styrer. Salige er dere så sant dere kommer tett på folkene deres, blir møkkete på hendene, tjener dem, vasker dem, løfter dem opp. Tør vi å stole på at vi utruster hele menigheten ved å investere i noen få? 

Det bibelske stoffet om utrustende lederskap, og hvordan tjenende lederskap er Jesu eksempel. Hva sier Bibelen om utrustende lederskap? Hvilke eksempel viste Jesus oss i sitt lederskap? 

Oppgaver:

 • Reflekter og evaluer ærlig om kulturen i deres menighet: Leder vi primært fra plattform eller relasjonelt fra hjemmene våre? Tenk over 1-2 personer dere kan begynne å investere i personlig. 

Hør Eirik Austeng, pastor i Hamar Frikirke, snakke om utrustende lederskap nedenfor.

Luthersk lederskap

Ja til bibel, bekjennelse og kristen enhet.

Oppgaver du ønsker de skal gjøre

Hva betyr det i praksis når du har svart ja på dette spørsmålet: Gir du din tilslutning til den lære som er uttrykt i de lutherske bekjennelsesskrifter? Dåpen og troen er basis. Menigheten velger, ordinerer og innsetter eldste i tjeneste.  

En leder er forpliktet på den evangelisk lutherske lære og har bekreftet dette ved ordinasjon og innsettelse. Hva lover man der? Hva betyr det? 

Oppgaver:

 • Del med hverandre i eldsterådet noen situasjoner der den enkelte av dere opplever at det er vanskelig å lede i kjærlighet.  
 • Bruk Luthers lille katekisme når dere reflekter om menighetens bevissthet om evangelisk luthersk lære og praksis, og kristen enhet. 

Hør Geir Øystein Andresen snakke om sunt og sant lederskap nedenfor.

 

Møt eldste i Frikirken

Møte tre eldste som forteller om eldstetjenesten.

Hør hva eldste sier om sin tjeneste i en lokal menighet. De svarer kort på spørsmål om kursets tematikk, ut ifra lokalmenighetsperspektiv: Spørsmålene de har fått er hva det betyr for de å:

 • å være leder i en luthersk frikirke i vår tid? 
 • hvordan utrustende lederskap ser ut i praksis?  
 • praksiser som er viktige for deg selv som sunn og sann leder  

Se filmene under og la deg inspireres.

Tilbakemelding på del 1

Vi er svært glad for at du nå har fullført første kursdel med tema: Lederskap. Vi håper du har mulighet til å gi oss en kort tilbakemelding på denne kursdelen. Det vil ta deg 2-3 minutter og du finnner link til tilbakemelding skjema her. Min tilbakemelding.

Lykke til med de neste modulene

 

Gå til Del 2: Frikirkens forfatning og reglement