Materiell for gudstjenester og møter

Her finner du liturgier og andre ressurser for gudstjeneste og samlinger i menigheten.

Liturgier

Frikirken har en veiledende gudstjenesteliturgi og liturgier for livshendelser og kirkelige handlinger. Her kan du laste dem ned.

Nedenfor kan du laste ned Word-versjoner av de vanligste liturgiene på bokmål.

🔗 Gudstjenesteliturgien på bokmål
🔗 Dåpsliturgien på bokmål
🔗 Nattverdsliturgi på bokmål
🔗 Ordning for gravferd på bokmål
🔗 Ordning for vigsel på bokmål

Nedanfor kan du laste ned Word-versjonar av dei mest vanlege liturgiene på nynorsk.

🔗 Gudstenesteliturgien på nynorsk
🔗 Dåpsliturgien på nynorsk
🔗 Nattverdsliturgi på nynorsk
🔗 Ordning for gravferd på nynorsk
🔗 Ordning for vigsel på nynorsk

Pdf-versjoner av alle Frikirkens liturgier ligger på egne sider for bokmål og nynorsk.

🔗 Gå til pdf-utgavene for bokmål.
🔗 Gå til pdf-utgåvene for nynorsk.

Hjemmekirke

I forbindelse med koronaepidemien har FriBU og Frikirkens hovedkontor laget ressurser for "Hjemmekirke". Se øverst i menypunktet "Ressurser". Du finner andakter, gudstjenester, presentasjoner og tips til hvordan vi er kirke når vi ikke kan samles til gudstjeneste.

🔗 Gå til Hjemmekirke.