Materiell for gudstjenester og møter

Her finner du liturgier og andre ressurser for gudstjeneste og samlinger i menigheten.

I forbindelse med koronaepidemien har FriBU og Frikirkens hovedkontor laget ressurser for "Hjemmekirke". Se øverst i menypunktet "Ressurser". Du finner andakter, gudstjenester, presentasjoner og tips til hvordan vi er kirke når vi ikke kan samles til gudstjeneste.

🔗 Lenke til Hjemmekirke.

Liturgier

Frikirken fikk ny gudstjenesteliturgi i oktober 2016.

🔗 Last ned Frikirkens liturgi på bokmål
🔗 Last ned Frikirkens liturgi på nynorsk

Nedenfor kan du lese og laste ned Frikirkens liturgier for livshendelser og kirkelige handlinger på bokmål og nynorsk i pdf-versjoner. Nattverdliturgien, konfirmasjonsliturgien og "Ordning for medlemsopptak" finnes bare på bokmål.

🔗 Lenke til "Nattverdliturgi.
🔗 Lenke til "Ordning for medlemsopptak"
🔗 Lenke til konfirmasjonsliturgi.