Materiell for gudstjenester og møter

Her finner du liturgier og andre ressurser for gudstjeneste og samlinger i menigheten.

Liturgier

Frikirken fikk ny gudstjenesteliturgi i oktober 2016.

🔗 Last ned Frikirkens liturgi på bokmål
🔗 Last ned Frikirkens liturgi på nynorsk

Nedenfor kan du lese og laste ned Frikirkens liturgier for livshendelser og kirkelige handlinger på bokmål og nynorsk i pdf-versjoner. Nattverdliturgien, konfirmasjonsliturgien og "Ordning for medlemsopptak" finnes bare på bokmål.

🔗 Lenke til "Nattverdliturgi.
🔗 Lenke til "Ordning for medlemsopptak"
🔗 Lenke til konfirmasjonsliturgi.