Materiell for gudstjenester og møter

Frikirken er en kirke bestående av små og store menigheter, med stor variasjon i gudstjenesteform- og uttrykk. På denne siden samler vi ressurser til bruk i gudstjenester og samlinger i menighetene.

Prosjekt søndag

FriBU har utarbeidet et dokument med tittelen «Prosjekt søndag». Dette er ment å være til inspirasjon og hjelp for menighetene i å nå aldersgruppene mellom 0–35 år.

Gå til prosjekt søndag 

Hjemmekirke

I forbindelse med koronaepidemien har FriBU og Frikirkens hovedkontor laget ressurser for «Hjemmekirke». Se øverst i menypunktet «Ressurser». Du finner andakter, gudstjenester, presentasjoner og tips til hvordan vi er kirke når vi ikke kan samles til gudstjeneste.

Gå til Hjemmekirke.