Materiell for gudstjenester og møter

Her finner du liturgier og andre ressurser for gudstjeneste og samlinger i menigheten.

Hjemmekirke

I forbindelse med koronaepidemien har FriBU og Frikirkens hovedkontor laget ressurser for "Hjemmekirke". Se øverst i menypunktet "Ressurser". Du finner andakter, gudstjenester, presentasjoner og tips til hvordan vi er kirke når vi ikke kan samles til gudstjeneste.

🔗 Gå til Hjemmekirke.