Frikyrkjas liturgiar – nynorsk

På denne sida finn ein Frikyrka si gudstenesteliturgi og liturgiar for livshendingar og kyrkjelege handlingar. Alle er i pdf-format og på nynorsk. Bokmålsutgåvene ligg på eiga side. Filer i wordformat ligger på sida "Materiell for gudstjenester og møter". 

Gudstenesteliturgien er frå oktober 2016, da boka "Fest i Guds hus" kom ut. 

🔗 Sjå Frikyrkjas liturgi på nynorsk

Andre liturgiar på nynorsk

🔗 Dåp
🔗 Vigsel
🔗 Forbønn for borgarleg inngått ekteskap
🔗 Gravferd
🔗 Ordinasjon og innsetjing av forstandar og/eller eldste i same gudsteneste
🔗 Innsetjing av forstandar og/eller eldste som er ordinert
🔗 Vigsling av diakon
🔗 Vigsling av evangelist
🔗 Vigsling av tilsynsmann
🔗 Vigsling til misjonær
🔗 Vigsling til andre tenester