Frikyrkjas liturgiar – nynorsk

På denne sida finn ein Frikyrka si gudstenesteliturgi og liturgiar for livshendingar og kyrkjelege handlingar. Alle er i pdf-format og på nynorsk. Bokmålsutgåvene ligg på eiga side. Filer i wordformat ligger på sida "Materiell for gudstjenester og møter". 

Gudstenesteliturgien er frå oktober 2016, da boka "Fest i Guds hus" kom ut. 

Sjå Frikyrkjas liturgi på nynorsk

Andre liturgiar på nynorsk

Dåp
Vigsel
Forbønn for borgarleg inngått ekteskap
Gravferd
Ordinasjon og innsetjing av forstandar og/eller eldste i same gudsteneste
Innsetjing av forstandar og/eller eldste som er ordinert
Vigsling av diakon
Vigsling av evangelist
Vigsling av tilsynsmann
Vigsling til misjonær
Vigsling til andre tenester