Frikirkens liturgier - bokmål

På denne siden ligger Frikirkens gudstjenesteliturgi og liturgier for livshendelser og kirkelige handlinger. Alle er i pdf-format og på bokmål. Nynorskutgavene ligger på egen side. Filer i wordformat ligger på siden "Materiell for gudstjenester og møter". 

Gudstjenesteliturgien kom i oktober 2016, da boka "Fest i Guds hus" ble utgitt. 

🔗 Last ned Fest i Guds hus.

Andre liturgier på bokmål:

🔗 Nattverd.
🔗 Ordning for medlemsopptak
🔗 Konfirmasjon.
🔗 Dåp
🔗 Vigsel
🔗 Forbønn for borgerlig inngått ekteskap
🔗 Gravferd
🔗 Samtidig ordinasjon og innsettelse til forstander-eldste
🔗 Innsettelse av forstander og/eller eldste som er ordinert
🔗 Vigsling av diakon 
🔗 Vigsling av evangelist
🔗 Vigsling av tilsynsmann 
🔗 Vigsling til misjonær
🔗 Vigsling til andre tjenester