Frikirkens liturgier - bokmål

På denne siden ligger Frikirkens gudstjenesteliturgi og liturgier for livshendelser og kirkelige handlinger. Alle er i pdf-format og på bokmål. Nynorskutgavene ligger på egen side. Filer i wordformat ligger på siden "Materiell for gudstjenester og møter". 

Gudstjenesteliturgien kom i oktober 2016, da boka "Fest i Guds hus" ble utgitt. 

Last ned Fest i Guds hus.

Andre liturgier på bokmål:

Nattverd.
Ordning for medlemsopptak
Konfirmasjon.
Dåp
Vigsel
Forbønn for borgerlig inngått ekteskap
Gravferd
Samtidig ordinasjon og innsettelse til forstander-eldste
Innsettelse av forstander og/eller eldste som er ordinert
Vigsling av diakon 
Vigsling av evangelist
Vigsling av tilsynsmann 
Vigsling til misjonær
Vigsling til andre tjenester