Agenda1

Agenda 1 er et misjonalt verktøy og læringsfellesskap som Frikirken anbefaler, og som flere menigheter allerede benytter seg av.

«I Agenda 1 kommer du sammen med lederteamet i din lokale kirke eller fellesskap, og jobber med å utvikle praksiser og kultur for disippelgjøring og misjonalt liv. I Agenda 1 står dere sammen med andre kirker og fellesskap, i deres område, bygger enhet og hjelper, ansvarliggjør og heier på hverandre for å nå lenger ut».
Geir Langen, leder for menighetsutvikling i Frikirken og for Agenda 1 i Møre & Romsdal.

Les hva Frikirkens målplan sier om å nå nye mennesker.