Jesus til nye mennesker

Synodemøtet i 2017 vedtok Frikirkens målplan for 2018-2023. Planen skal hjelpe oss å fokusere på de viktigste tingene de neste årene. Del 3 handler om å dele evangeliet med alle; de vi treffer i vår hverdag og de vi treffer ved å oppsøke dem, i Norge og ute i verden.

Vi vil være til for andre. Vi ønsker å velsigne alle vi møter i hverdagen vår. Oppdraget vårt er å bringe budskapet om Guds tilgivelse og nåde til alle mennesker. Vi vil ha et spesielt fokus på flyktninger og innvandrere nasjonalt, og muslimer og unådde folkegrupper internasjonalt. Vi engasjerer oss i frivillig arbeid for sårbare grupper i nærmiljøet, og for undertrykte og nødlidende i verden.

Målplanen har denne punktlisten for å gi evangeliet videre:

Diakonal og misjonal kirke

 • Menighetene er engasjert i frivillig arbeid for sårbare grupper i nærmiljøet.
 • 20 nye menigheter har deltatt i en læringsprosess med fokus på å være misjonal kirke.
 • Frikirken fremmer enhet blant kristne kirker for at verden skal tro.

Menighetsvekst

 • Alle menigheter har startet minst ett nytt fellesskap, smågruppe eller større fellesskap, som når nye mennesker.
 • Det er etablert studentfellesskap i syv byer med høskole/universitet.
 • Det er plantet åtte nye menighetsfellesskap.
 • Det er vekst i antall medlemmer i aldersgruppa 0-40 år.

🔗 Gå til side om Frikirkens arbeid med å danne nye menighetsfellesskap.

Misjon

 • Samtlige menigheter har regelmessig kontakt med minst én av utsendingene våre.
 • Vi har gjennomgått og fornyet misjonsstrategien og forankret den i menighetene våre.
 • Vi har styrket misjonsarbeidet vårt blant muslimer i Norge.
 • Vi har styrket misjonsinnsatsen i Midtøsten.
 • Vi har økt misjonsgaven.

🔗 Gå til presentasjon av Frikirkens misjonsarbeid.