Jesus til nye mennesker

Synodemøtet i 2017 vedtok Frikirkens målplan for 2018-2023. Planen skal hjelpe oss å fokusere på de viktigste tingene de neste årene. Del 3 handler om å dele evangeliet med alle; de vi treffer i vår hverdag og de vi treffer ved å oppsøke dem, i Norge og ute i verden.

Vi vil være til for andre. Vi ønsker å velsigne alle vi møter i hverdagen vår. Oppdraget vårt er å bringe budskapet om Guds tilgivelse og nåde til alle mennesker. Vi vil ha et spesielt fokus på flyktninger og innvandrere nasjonalt, og muslimer og unådde folkegrupper internasjonalt. Vi engasjerer oss i frivillig arbeid for sårbare grupper i nærmiljøet, og for undertrykte og nødlidende i verden.

Målplanen har denne punktlisten for å gi evangeliet videre:

Diakonal og misjonal kirke

 1. Menighetene er engasjert i frivillig arbeid for sårbare grupper i nærmiljøet.
 2. 20 nye menigheter har deltatt i en læringsprosess med fokus på å være misjonal kirke.
 3. Frikirken fremmer enhet blant kristne kirker for at verden skal tro.

Menighetsvekst

 1. Alle menigheter har startet minst ett nytt fellesskap, smågruppe eller større fellesskap, som når nye mennesker.
 2. Det er etablert studentfellesskap i syv byer med høskole/universitet.
 3. Det er plantet åtte nye menighetsfellesskap.
 4. Det er vekst i antall medlemmer i aldersgruppa 0-40 år.

🔗 Gå til side om Frikirkens arbeid med å danne nye menighetsfellesskap.

Misjon

 1. Samtlige menigheter har regelmessig kontakt med minst én av utsendingene våre.
 2. Vi har gjennomgått og fornyet misjonsstrategien og forankret den i menighetene våre.
 3. Vi har styrket misjonsarbeidet vårt blant muslimer i Norge.
 4. Vi har styrket misjonsinnsatsen i Midtøsten.
 5. Vi har økt misjonsgaven.

🔗 Gå til presentasjon av Frikirkens misjonsarbeid.