Jesus til nye mennesker

Vi vil være til for andre. Vi ønsker å velsigne alle vi møter i hverdagen vår. Oppdraget vårt er å bringe budskapet om Guds tilgivelse og nåde til alle mennesker.

Vi vil ha et spesielt fokus på flyktninger og innvandrere nasjonalt, og muslimer og unådde folkegrupper internasjonalt. Vi engasjerer oss i frivillig arbeid for sårbare grupper i nærmiljøet, og for undertrykte og nødlidende i verden.

Synodemøtet i 2017 vedtok Frikirkens målplan. Denne gjelder for 2018-2024. Planen skal hjelpe oss å fokusere på de viktigste tingene de neste årene. Del 3 handler om å dele evangeliet med alle; de vi treffer i vår hverdag og de vi treffer ved å oppsøke dem, i Norge og ute i verden.

Målplanen har denne punktlisten for å gi evangeliet videre:

Diakonal og misjonal kirke

 1. Menighetene er engasjert i frivillig arbeid for sårbare grupper i nærmiljøet.
 2. 20 nye menigheter har deltatt i en læringsprosess med fokus på å være misjonal kirke.
 3. Frikirken fremmer enhet blant kristne kirker for at verden skal tro.

Menighetsvekst

 1. Alle menigheter har startet minst ett nytt fellesskap, smågruppe eller større fellesskap, som når nye mennesker.
 2. Det er etablert studentfellesskap i syv byer med høskole/universitet.
 3. Det er plantet åtte nye menighetsfellesskap.
 4. Det er vekst i antall medlemmer i aldersgruppa 0-40 år.

Gå til side om Frikirkens arbeid med å danne nye menighetsfellesskap.

Misjon

 1. Samtlige menigheter har regelmessig kontakt med minst én av utsendingene våre.
 2. Vi har gjennomgått og fornyet misjonsstrategien og forankret den i menighetene våre.
 3. Vi har styrket misjonsarbeidet vårt blant muslimer i Norge.
 4. Vi har styrket misjonsinnsatsen i Midtøsten.
 5. Vi har økt misjonsgaven.

Gå til presentasjon av Frikirkens misjonsarbeid.

Eksempler på arbeidet med Jesus til nye mennesker

FriMat

Østsida Frikirkes matutdelingskonsept FriMat har spredd seg siden 2013, nå er det sju menigheter rundt i landet som deler ut mat til de som trenger det. Mat fra butikker og bakerier som ellers skulle kastes blir fordelt mennesker i lokalområdet som har behov for det.

Les mer om FriMat her

 

Misjonal bålpanne
En lørdag i måneden tenner Credo Frikirke i Trondheim opp bålpanna og tilbyr forbipasserende grillede pølser, vafler, te, kaffe og en hyggelig prat.

For drøyt to år siden var Credo Frikirke i Trondheim med i prosjektet «Misjonale menigheter». balpanne-credo-illustrasjonsfoto
I den forbindelse etablerte menigheten et sosialt treffpunkt på fortauet ved Credohjørnet.
En lørdag i måneden tenner de opp i bålpanna og tilbyr forbipasserende grillede pølser, vafler, te, kaffe og en hyggelig prat.

– Overraskende mange stanser opp og prater med oss. I løpet av en lørdag kan vi komme i prat med flere kirkefremmede på Heimdal enn vi gjør på et helt år, og noen av dem har begynt å gå regelmessig i Credo, forteller pastor Bjørn K. Jellestad.

Ildsjelene i menigheten møtes lørdag formiddag til rigging, fordeling av oppgaver og bønn. Etter noen timer på Credohjørnet runder de av og rigger ned, og avslutter med evaluering og bønn. De lokale smittevernreglene har i perioder satt bålpanneprosjektet på pause.

 

Disippelgrupper i Hønefoss Frikirke