Styremedlem Steinar Voreland og styreleder Rune Tobiassen i FriMat. (Foto: Torstein Øen).

Oppfordrer menigheter til å bli med

Synodestyret gelder seg over den diakonale satsingen gjennom konseptet FriMat, og oppfordrer Frikirkens menigheter til å starte med matutdeling.

Konseptet tok først form våren i 2013, og året etter kontaktet FriMat et asylmottak hvor de leverte matposer til alle som ønsket det.

Pastor i Østsida Frikirke Rune Tobiassen er initiativtaker bak FriMat, der målet helt enkelt er å dele ut mat som skulle vært kastet til noen som trenger den. Tobiassen er styreleder i FriMat, og sitter i synodestyret.

Høsten 2021 informerte han synodestyret om FriMat, og arbeidet med å gjøre konseptet landsomfattende. Per juni 2021 var det sju menigheter i Kristiansand, én i Arendal og én i Bamble som var med i FriMat-fellesskapet. FriMat har avtale med Matsentralene, samt 45 dagligvarebutikker og bakerier om å hente overskuddsmat. Ca. 2.000 kg. matvarer omfordeles hver uke til ca. 500 matposer. FriMat Norge er nylig etablert, og har til formål å hjelpe menigheter med en diakonal satsing gjennom å starte matutdelinger. Initiativet kommer fra Kristiansand Frikirke, Hånes Frikirke og Østsida Frikirke. FriMat Norge ønsker å være en ressurs for alle kristne forsamlinger og menigheter som ønsker å være mer diakonale ved å starte matutdeling.

I september 2021 gjorde synodestyret følgende vedtak:

«Synodestyret gleder seg over den diakonale satsingen gjennom FriMat, og oppfordrer Frikirkens menigheter til å starte med matutdeling. FriMat er en praktisk måte å bry seg om sårbare grupper i nærmiljøet, og samtidig ta vare på miljøet ved å forhindre matsvinn. FriMat legger også til rette for å komme i kontakt med våre nye landsmenn, slik at de kan bli inkludert som en ressurs i våre menigheter».

Les mer på FriMat sine hjemmesider.

FriMat er et godt eksempel på å jobbe etter mål 13. i målplanen: "Menighetene er engasjert i frivillig arbeid for sårbare grupper i nærmiljøet."