Frikirken – aktiv i misjon

kart-verden-10-40-small
10/40-vinduet

Vil nå de unådde

Frikirken er med på å nå de unådde folkeslagene med evangeliet. I 2020 har Frikirken ti egne utsendinger; seks av dem i Japan og fire på flere steder i Midtøsten. Alle er i det såkalte 10-40-vinduet (se illustrasjonskart), der Frikirken også dekker lønnsmidler for flere nasjonale medarbeidere.

🔗 Se oversikt over misjonsland.
🔗 Se dybdeartikkel om unådde folkeslag.

1500x1000px_pinsekampanje-nettannonse

Pinsekampanje 2021

I pinsen 2021 samler vi inn penger for å hjelpe koronapandemi-rammede i Palestina.

Se mer informasjon og finn video og materiell på kampanjesiden.

🔗 Gå til siden til pinsekampanjen

Be for utsendinger og arbeid

bonnefolder

Flere av Frikirkens engasjementer er i områder med stor risiko for utsendingene. Informasjonen på nettsidene er begrenset, og nyheter spres på en rekke alternative måter. Les mer under "Misjonsressurser".

Mange lokalmenigheter i Frikirken har medlemmer i tjeneste for andre utsendere. Disse kan meldes inn i kontaktmisjonærordningen.

Bønn er det som bærer hele vårt misjonsarbeid. I bønnefolderen deler vi viktige områder og konkrete behov som du og din bønnegruppe kan be for. Bønnebehov fra folderen kan også brukes i gudstjenesten.

Folderen oppdateres to ganger i året, sist 2. september 2020. Takk for at du er med og ber!

🔗 Se Misjonsressurser.
🔗 Se informasjon om Frikirkens kontaktmisjonærordning.
🔗 Lenke til bønnefolder våren 2021 (pdf).