Frikirken – aktiv i misjon

kart-verden-10-40-small
10/40-vinduet

Vil nå de unådde

Frikirken er med på å nå de unådde folkeslagene med evangeliet. I 2019 har Frikirken elleve egne utsendinger; sju av dem i Japan (seks fra juni) og fire på flere steder i Midtøsten. Alle er i det såkalte 10-40-vinduet (se illustrasjonskart).

🔗 Lenke til oversikt over misjonsland.

Be for utsendinger og arbeid

bonnefolder-vaar2018-tekst

Flere av Frikirkens engasjementer er i områder med stor risiko for utsendingene. Informasjonen på nettsidene er begrenset, og nyheter spres på en rekke alternative måter. Les mer under "Misjonsressurser".

Mange lokalmenigheter i Frikirken har medlemmer i tjeneste for andre utsendere. Disse kan meldes inn i kontaktmisjonærordningen.

Bønn er det som bærer hele vårt misjonsarbeid. I bønnefolderen deler vi viktige områder og konkrete behov som du og din bønnegruppe kan be for. Bønnebehov fra folderen kan også brukes i gudstjenesten.

Folderen oppdateres to ganger i året, sist 28. februar 2020. Takk for at du er med og ber!

🔗 Lenke til Misjonsressurser.
🔗 Lenke til informasjon om Frikirkens kontaktmisjonærordning.
🔗 Lenke til bønnefolder vår/sommer 2020 (pdf).