Frikirken – aktiv i misjon

Enstemmig vedtak om å nå unådde med evangeliet

Frikirkens synodemøte (generalforsamling) valgte i juni 2022 å gi sin tilslutning til Frikirkens misjonsstrategi om å nå mennesker som defineres som unådde, med evangeliet. Samtidig ønsket ikke Synoden å redusere «misjonsgavens» betydning, men fastslo at «Frikirkens felles misjonsarbeid finansieres også i fortsettelsen av misjonsgaver fra menighetene.»

Les mer om synodens vedtak og debatten rundt Frikirkens misjonsstrategi i Frikirkens magasin VEIEN. 
 

Både utfordring og glede i Mali

I Mali har en allerede utfordrende situasjon forverret seg. Internt fordrevne flyktninger har økt til opp mot 1 million mennesker. En krise som vi knapt nok hører om i norske media. Arbeidet blant flyktningene er nettopp det vi skal samle inn til under årets sommerfestival i Stavern, VIDERE Sommer. Vi har satt oss et høyt mål; 250 000 kroner! Mer om dette livsnødvendige arbeidet siden.  

De fleste rapporter om situasjonen i Mali er nedslående lesning, men det er ting å glede seg over, blant annet i ungdomsarbeidet kirken i Sévare driver. I flere år har vår samarbeidsorganisasjon MELM jobbet blant Fulanifolket. Langsiktig arbeid ser ut til å gi resultater. Vi ble veldig inspirert av den siste meldingen vi fikk fra lederen for arbeidet i Sévare; en misjonær fra Nigeria; Solomon Valla Iliya.  

Prosjektet med ungdomsgruppa i Sévare handler ifølge Solomon om disippelskap, etterfølgelse, både åndelig og praktisk. Opplegget består av ukentlige møter der de studerer Bibelen, og ber sammen, de lærer om og snakker om etterfølgelse. Den praktiske delen handler om å bevisstgjøre ungdommene på sine talenter, nådegaver. Medlemmene i gruppa gir et lite beløp (1, 5 kroner) hver gang som går i et felles fond. Solomon selv gir 30 kroner hver uke. Ved hjelp av fondet gis de muligheten til å etablere seg ved å ta opp lån. To stykker har kjøpt kuer og håper at det er starten på et større dyrehold. Ei jente har kjøpt symaskin og tar enkle syoppdrag. 10 % av det de tjener, går tilbake til fondet. Vi får høre at både innsamlingen og tilbakebetalingen fungerer veldig bra! For tiden har fondet økt til cirka 30 000 norske kroner!  

Den sammensveisede gruppa bruker også tid på å hjelpe til i nabolaget og å besøke i fengsel.  

Denne måten å jobbe på, opplever de at fungerer svært godt. Menigheter i området har lagt merke til dette, og for kort tid siden hadde Solomon sitt første digitale møte med en ny menighet for å etablere tilsvarende prosjekt. Han forteller at det er fantastisk å se ungdommer ta ledelse i eget liv og bli klar over sine egne styrker; talenter som kan få dem både åndelig trygge og økonomisk uavhengige! Selv har ungdommene laget en handlingsplan for inneværende år som innebærer både bibelstudier, evangelisering, diakonalt arbeid blant syke og mennesker i fengsel, og rydding av søppel.   

Vi i Misjonsteamet benytter gjerne anledningen til å si tusen takk for din viktige støtte, både økonomisk og gjennom forbønn!   

Med ønske om en god sommer, og med håp om å treffes på VIDERE Sommer!  

kart-verden-10-40-small
10/40-vinduet

Be for utsendinger og arbeid

bonnefolder_hosten2021-1

Flere av Frikirkens engasjementer er i områder med stor risiko for utsendingene. Informasjonen på nettsidene er begrenset, og nyheter spres på en rekke alternative måter. Les mer under «Misjonsressurser».

Mange lokalmenigheter i Frikirken har medlemmer i tjeneste for andre utsendere. Disse kan meldes inn i kontaktmisjonærordningen.

Bønn er det som bærer hele vårt misjonsarbeid. I bønnefolderen deler vi viktige områder og konkrete behov som du og din bønnegruppe kan be for. Bønnebehov fra folderen kan også brukes i gudstjenesten.

Folderen oppdateres to ganger i året, sist mars 2022. Takk for at du er med og ber!

Se Misjonsressurser.
Se informasjon om Frikirkens kontaktmisjonærordning.
Lenke til bønnefolder vår/sommer 2022 (pdf).

1julegave2021_500x262px

Julegaveaksjon 2021

Til julen 2021 samlet vi inn penger til Frikirkens partnere i Israel.

Se mer informasjon og finn materiell på kampanjesiden.

Gå til siden til julegaveaksjonen