Frikirken – aktiv i misjon

kart-verden-2-de-store-religionene-10-40
10/40-vinduet

Vil nå de unådde

Frikirken er med på å nå de unådde folkeslagene med evangeliet. I 2018 har Frikirken ni egne utsendinger; fem av dem i Japan og fire på flere steder i Midtøsten. Alle er i det såkalte 10-40-vinduet (se illustrasjonskart).

🔗 Lenke til oversikt over misjonsland.

Gi en gave

Frikirkens misjonsarbeid trenger givere. Det er mange måter å gi på.logo-frikirkens-misjonsarbeid-100-ar-2016-transparent-utxt-01

Du kan for eksempel bruke Vipps til 7777. Fast givertjeneste er det mest gunstige for misjonen. Faste givere kan be om skattetrekk for gavene.

    🔗 Gå til registreringsside for fast givertjeneste.
På grunn av bytte av programvare vil det ikke være anledning til elektronisk signering av giveravtaler før etter 03.april 2019.

🔗 Lenke til side med andre måter å gi på, bl.a. til prosjekter.

Be for utsendinger og arbeid

bonnefolder-vaar2018-tekst

Flere av Frikirkens engasjementer er i områder med stor risiko for utsendingene. Informasjonen på nettsidene er begrenset, og nyheter spres på en rekke alternative måter. Les mer under "Misjonsressurser".

Mange lokalmenigheter i Frikirken har medlemmer i tjeneste for andre utsendere. Disse kan meldes inn i kontaktmisjonærordningen.

Bønn er det som bærer hele vårt misjonsarbeid. I bønnefolderen deler vi viktige områder og konkrete behov som du og din bønnegruppe kan be for. Bønnebehov fra folderen kan også brukes i gudstjenesten.

Folderen oppdateres to ganger i året, sist 4. mars 2019. Takk for at du er med og ber!

🔗 Lenke til Misjonsressurser.
🔗 Lenke til informasjon om Frikirkens kontaktmisjonærordning.
🔗 Lenke til bønnefolder vår/sommer 2019 (pdf).