Medspiller

HVA ER MEDSPILLER?

Frikirken og FriBU jobber sammen om å nå de minst nådde folkeslagene med evangeliet. Vi  oppmuntrer deg til å støtte arbeidet gjennom Medspiller, vår felles fastgivertjeneste. Hvis dere ønsker å engasjere dere som familie, oppfordrer vi dere til å bli med i Medspiller familie.

Som Medspiller tar du del i andres historie ved å bidra med å dekke grunnleggende behov, gi verdighet og fortelle om Jesus til de minst nådde i Japan og Midtøsten. FriBU har laget egne Medspillerfilmer, som er godt egnet til bruk i barnekirke, gudstjenesten eller misjonskveld. Du finner filmene HER

VI HAR ALLE EN HISTORIE

  • Som Medspiller gir du et pledd, en sovepose, sko eller mat for å dekke grunnleggende behov.
  • Du bidrar til verdighet gjennom å bygge selvtillit og gjennom kurs om psykisk helse.
  • Du er med på å nå de minst nådde med budskapet om Jesus.

Bli en medspiller her!