Søknad til utviklingsfondet for 2019

Til Frikirkens menigheter og andre som kan søke om støtte fra utviklingsfondet.
Søknadsfristen gikk ut 3. september 2018