Jesus i hverdagen

Synodemøtet i 2017 vedtok Frikirkens målplan for 2018-2023. Planen skal hjelpe oss å fokusere på de viktigste tingene de neste årene. Del 1 handler om hverdagslivet. Les nedenfor om hvordan Arendal frikirke jobber med dette.

Vi vil være et fellesskap der vi hjelper hverandre til å vokse i troen på Jesus og følge ham. Bibellesning og bønn er en naturlig del av hverdagen, og i fellesskapet tjener vi med de gavene vi har fått. Vi vil være en ressurs for barnefamilier og hjelpe mennesker til å leve godt sammen. Vi er medvandrere som åpent og ærlig deler liv og tro. Sammen vil vi hjelpe hverandre til å leve ut troen i hverdagen.

Målplanen har denne punktlisten for det daglige livet med Jesus:

Trosliv

  1. Vi ser en økning i bruk av bibel og bønn i menighetene.
  2. Menighetene opplever en økning i gudstjeneste- og smågruppe-deltakelse.

Tro på hjemmebane

  1. Menighetene er en ressurs for barnefamilier og hjelper dem til å leve ut troen i hjemmet.
  2. Vi tilbyr samlivskurs og foreldrekurs gjennom flere av menighetene våre.
  3. Menighetene følger trosopplæringsplanende har utarbeidet ut fra kirkens felles plan.
  4. Det er utarbeidet en trosopplæringsplan for voksne.