Jesus i hverdagen

Vi vil være et fellesskap der vi hjelper hverandre til å vokse i troen på Jesus og følge ham. Vi vil være en ressurs for barnefamilier og hjelpe mennesker til å leve godt sammen.

Synodemøtet i 2017 vedtok Frikirkens målplan. Denne gjelder for 2018-2024. Planen skal hjelpe oss å fokusere på de viktigste tingene de neste årene. Del 1 handler om hverdagslivet.

Bibellesning og bønn er en naturlig del av hverdagen, og i fellesskapet tjener vi med de gavene vi har fått.  Vi er medvandrere som åpent og ærlig deler liv og tro. Sammen vil vi hjelpe hverandre til å leve ut troen i hverdagen.

Se Frikirkens Bibelleseplan for 2024

Målplanen har denne punktlisten for det daglige livet med Jesus:

Trosliv

  1. Vi ser en økning i bruk av bibel og bønn i menighetene.
  2. Menighetene opplever en økning i gudstjeneste- og smågruppe-deltakelse.

Tro på hjemmebane

  1. Menighetene er en ressurs for barnefamilier og hjelper dem til å leve ut troen i hjemmet.
  2. Vi tilbyr samlivskurs og foreldrekurs gjennom flere av menighetene våre.
  3. Menighetene følger trosopplæringsplanen de har utarbeidet ut fra kirkens felles plan.
  4. Det er utarbeidet en trosopplæringsplan for voksne.  

Eksempler på arbeidet med trosliv og tro på hjemmebane

Mammatrening i Bryne Frikyrkje

Åpent hus i Hånes Frikirke

Samlivskurs i Råde Frikirke

I samarbeid med Awana har FriBU utviklet samtaleboksen «Input». Boksen inneholder spørsmål om og utfordringer knyttet til tro på hjemmebane, og den kan brukes av hele familien. 
Les Budbærerens artikkel om samtaleboksen Input 

Tønsberg, Oslo Østre, Hamar, Namsos og Kristiansand er bare noen av Frikirkens menigheter som har arrangert, eller vært medarrangører, av samlivskurs. Østsida og Volda frikirker har våren 2021 arrangert nettbaserte samlivskurs i samarbeid med organisasjonen «Solide samliv», med til sammen 51 påmeldte par.

forside-arendal-menighetsblad-2-18

Arendal Frikirke skriver i sitt menighetsblad om hvordan de jobber med Frikirkens mål. Deres utgangspunkt er at "uten Jesus i hverdagen vil måldokumentet være uten mening".
Les utdrag fra menighetsblad for Frikirken i Arendal (pdf)

På Budbærerens nettside kan du lese om bakgrunnen for dette punktet i målplanen, og litt om synodelederens personlige erfaringer.
Les Budbærerens artikkel