Jesus til nye generasjoner

Vi vil være en inkluderende kirke. Vi trenger alle generasjoner, men vil ha et særlig fokus på dem under 40 år. Hos oss er alle ledere mentor for yngre ledere.

Vi ser etter det beste i hverandre og sier det gode vi ser. Vi gir rom for å prøve og feile, og verdsetter forsøkene. Vi rekrutterer og utruster unge ledere, slik at vi kan lede sammen på tvers av generasjoner og sikre både kontinuitet og fornyelse. 

Synodemøtet i 2017 vedtok Frikirkens målplan. Denne gjelder for 2018-2024. Planen skal hjelpe oss å fokusere på de viktigste tingene de neste årene. Del 2 handler om fornyelse og om utrustning av unge ledere.

Målplanen har denne punktlisten for å føre evangeliet videre til neste generasjon:

Utrustning

  1. Det er utarbeidet en plan for rekruttering og utrustning av ledere, nasjonalt og lokalt.
  2. Alle unge ledere har en mentor.
  3. Det er laget en opplærings- og oppfølgingsplan for pastorer og for eldste.
    Se pastorprogrammet her
  4. Vi har etablert samarbeid med folkehøyskoler og utdanningsinstitusjoner om studietilbud med fokus på bibel og tjeneste.

Generasjoner leder sammen

  1. 40 prosent av lederne i menighetene er under 40 år.
    Gå til Horisont lederutviklingsprogram.
  2. 20 prosent av medlemmene med regionale og nasjonale tillitsverv er under 40 år. 

Klikk her for å høre flere pastorer fortelle om hvorfor de er pastorer