Jesus til nye generasjoner

Synodemøtet i 2017 vedtok Frikirkens målplan for 2018-2023. Planen skal hjelpe oss å fokusere på de viktigste tingene de neste årene. Del 2 handler om fornyelse og om utrustning av unge ledere.

Vi vil være en inkluderende kirke. Vi ser etter det beste i hverandre og sier det gode vi ser. Vi gir rom for å prøve og feile, og verdsetter forsøkene. Vi rekrutterer og utruster unge ledere, slik at vi kan lede sammen på tvers av generasjoner og sikre både kontinuitet og fornyelse. Vi trenger alle generasjoner, men vil ha et særlig fokus på dem under 40 år. Hos oss er alle ledere mentor for yngre ledere.

Målplanen har denne punktlisten for å føre evangeliet videre til neste generasjon:

Utrustning

  1. Det er utarbeidet en plan for rekruttering og utrustning av ledere, nasjonalt og lokalt.
  2. Alle unge ledere har en mentor.
  3. Det er laget en opplærings- og oppfølgingsplan for pastorer og for eldste.
  4. Vi har etablert samarbeid med folkehøyskoler og utdanningsinstitusjoner om studietilbud med fokus på bibel og tjeneste.

🔗 Gå til Horisont lederutviklingsprogram.

Generasjoner leder sammen

  1. 40 prosent av lederne i menighetene er under 40 år.
  2. 20 prosent av medlemmene med regionale og nasjonale tillitsverv er under 40 år.