Horisont 2024-25

Frikirken ønsker flere kompetente og dedikerte ledere. Horisont er et lederprogram for å videreutvikle og skape et nettverk av unge ledere i Frikirken. Neste runde starter høsten 2024.

Gjennom Horisont identifiserer og videreutvikler vi unge mennesker i Frikirken med særlig lederpotensial. Målet er flere kompetente og dedikerte ledere i Frikirken, berørt til etterfølgelse av Jesus. Gjennom programmet skal deltakerne utvikle spesifikke lederevner – få redskaper og øvelser som gir dem bedre forutsetninger til å utøve langsiktig, bærekraftig lederskap, men også forsterket motivasjon og ønske om å tjene i Frikirken lokalt eller sentralt.

Deltakerne på Horisont 2021 ute på tur

Sjekkliste for hva man skal se etter i menigheten for å finne potensielle Horisontdeltakere til neste runde

 • Unge ledere mellom 20 og 30 år.
 • Unge ledere som leder ledere eller medarbeidere i team, og ikke bare har en oppgave.  
 • Unge ledere som har potensiale til å fortsette som leder, frivillig eller ansatt i Frikirken, lokalt eller nasjonalt.  
 • Unge ledere som har en plattform å lede ut ifra og muligheten til å ta nye steg i ledelse.  
 • Hvem kan disse være: 
  o   Hoved/område-ledere i barne-, ungdoms- eller studentarbeidet 
  o   Unge eldste eller diakoner 
  o   Ansatte som har en teamlederrolle (for frivillige eller stab) 
  o   Andre unge med teamlederroller i menigheten

lenke til sjekkliste «Kandidater i min menighet til Horisont 2024/25?» (pdf)

Mer om Horisont

Hva kan du forvente av kurset?

 • Fire langhelger i skoleåret 24/25 på ulike steder i Norge
 • Undervisning og oppgaver om å lede deg selv, team, endringsledelse og reproduserende lederskap
 • Et nettverk av unge ledere å stå sammen med
 • Oppfølging etter kurset

Hvem er du?

 • Du er mellom 20 og 30 år
 • Du ser for deg lederjobb/engasjement i Frikirken
 • Du ønsker å følge Jesus og videreutvikle dine lederevner

Hva kreves av deltaker?

 • Du står i en team-lederrolle hvor du praktiserer det du lærer mellom hver samling.
 • Deltakelse på alle fire langhelger.
 • Deltakelse på totalt tre eldsterådsmøter: et før, et under og et etter kurset
 • Forberedelser før hver samling.
 • 1500,– i egenandel per deltaker.

Hva kreves av sendemenighet?

 • Deltakere har en lokal Frikirke som sendemenighet
 • Møte med eldsteråd før, under og etter kurset.
 • Oppfølgingssamtale mellom hver samling med en kontaktperson i menighetens eldsteråd.
 • 5000,– i egenandel fra sendemenighet.

Hvordan søke?

Menighetene utfordrer sine potensielle kandidater til å søke om plass i Horisont. Kandidaten må levere søknad og pastor må levere pastorreferanse innen søknadsfrist. Etter frist og at søknadene er gjennomgått, kalles aktuelle kandidater inn til video-intervju. Når alle intervjuene er gjennomført, får kandidatene beskjed om de blir tilbud plass på Horisont eller ikke.

Ny runde med Horisont er skoleåret 2024/25

 • Søknads- og intervjuprosess skjer våren 2024 
 • Søknadsskjema åpnes (på denne siden) 9. februar 2024 
  Søknad her og pastorreferanse her
 • Søknadsfrist 1. mai 2024 

Samlinger 2024/25

 • Samling 1: 17.-20 oktober
 • Samling 2: 9.-12. januar
 • Samling 3: 27.-30. mars
 • Samling 4: 19.-22. juni

Kontaktpersoner:

André Myhren, 417 64 111, [email protected]
Hanne Marie Moi, 916 37 199, [email protected]