Horisont 2020

Frikirken ønsker flere kompetente og dedikerte ledere. Horisont er et lederprogram for å videreutvikle og skape et nettverk av unge ledere i Frikirken. Neste runde starter høsten 2020, med påmeldingsfrist den 1. mai 2020.

Formålet med Horisont er å identifisere og videreutvikle unge mennesker i Frikirken med særlig lederpotensial. Horisont fokuserer både faglig og praktisk på hva ledelse innebærer.

Målet vårt er en gruppe unge ledere som tenker team i sitt engasjement for Frikirken, og forstår hvordan god endring og utvikling foregår. Unge ledere som blir pastorer, ledere i menighet, eldste eller går inn i sentrale verv i kirkesamfunnet.

Hva kan du forvente av kurset?

 • Fire langhelger i skoleåret 20/21 på ulike steder i Norge.
 • Undervisning og oppgaver om å lede deg selv, team og organisasjon.
 • Et nettverk av unge ledere å stå sammen med.
 • Oppfølging etter kurset.

🔗 Les om erfaringene fra første runde av Horisont.

Hvem er du?

 • Du er i starten av 20-årene.
 • Du ser for deg lederjobb/engasjement i Frikirken.
 • Du ønsker å videreutvikle dine lederevner.

Hva kreves av deltaker?

 • Du står i en lederrolle hvor du praktiserer det du lærer mellom hver samling.
 • Deltakelse på alle fire langhelger.
 • Forberedelser før hver samling.
 • 1500,- i egenandel per deltaker.

Hva kreves av sendemenighet?

 • Deltakere har en lokal Frikirke som sendemenighet.
 • Møte med eldsteråd før, under og etter kurset.
 • Oppfølgingssamtale mellom hver samling med en kontaktperson i menighetens eldsteråd.
 • 5000,- i egenandel fra sendemenighet.

Hvordan søke?

Fyll ut søknaden på lenken nedenfor. Din pastor må dessuten fylle ut referanseskjema. Søknad blir ikke behandlet før pastorreferanse er mottatt. 

🔗 Gå til søknadsskjema.
🔗 Gå til referanseskjema.

Søknadsfrist: 1. mai 2020.