Arrangementer og møter

Større arrangementer

Sommerfestival

Hver sommer i uke 29 arrangerer Frikirken sommerfestival. Dette er en inspirasjonssamling for alle aldersgrupper, med et omfattende opplegg for barn og ungdom. Festivalen samler vanligvis i overkant 1000 mennesker. 

Se egen side for sommerfestivalen.

Synodemøtet

Synodemøtet er Frikirkens generalforsamling og arrangeres hvert tredje år. Det var digitalt synodemøte 4.–5. juni 2021. Synodedokumentene, både sakspapirer og protokoller, ligger på egen side.

Se side med synodedokumentene (krever pålogging).
Se side med synodedokumentene (uten pålogging).

Lederkonferanse

Dette er en intern samling for ansatte og frivillige med lederansvar i Frikirkens menigheter. Digital lederkonferanse ble arrangert 21. september 2021

Se mer info på lederkonferansens egne sider.

VIDERE

Dette er en lederkonferanse for alle ansatte og frivillige i Frikirken. Første samling er i februar 2022.

Se mer info om VIDERE-konferansen.

Arrangementer og møter

Hovedkontorets medarbeidere tilrettelegger og gjennomfører en rekke møter og arrangementer i Frikirken.

I desember 2019 vedtok synodestyret «Reise og møtepolicy for Frikirken». Denne gjelder Frikirkens hovedkontor og synodestyret, og Frikirkens menigheter oppfordres til å innarbeide den. Policyen inneholder blant annet fem spørsmål til møtearrangører:

1. Er møtet nødvendig?
2. Kan møtet arrangeres som nettmøte?
3. Kan noen av deltakerne være med på nett?
4. Kan møtet tilrettelegges slik at deltakerne velger mer miljøvennlig, offentlig transport?
5. Kan møtet tilrettelegges slik at deltakerne velger privatbil (med samkjøring) framfor fly?

Se eller last ned hele dokumentet «Reise og møtepolicy for Frikirken» (pdf).