Arrangementer og møter

Hovedkontorets medarbeidere tilrettelegger og gjennomfører en rekke møter og arrangementer i Frikirken.

I desember 2019 vedtok synodestyret "Reise og møtepolicy for Frikirken". Denne gjelder Frikirkens hovedkontor og synodestyret, og Frikirkens menigheter oppfordres til å innarbeide den. Policyen inneholder blant annet fem spørsmål til møtearrangører:

1. Er møtet nødvendig?
2. Kan møtet arrangeres som nettmøte?
3. Kan noen av deltakerne være med på nett?
4. Kan møtet tilrettelegges slik at deltakerne velger mer miljøvennlig, offentlig transport?
5. Kan møtet tilrettelegges slik at deltakerne velger privatbil (med samkjøring) framfor fly?

🔗 Se eller last ned hele dokumentet "Reise og møtepolicy for Frikirken" (pdf).

Større arrangementer

Visjon

Hver sommer i uke 29 arrangerer Frikirken sommerfestivalen Visjon. Dette er en inspirasjonssamling for alle aldersgrupper, med et omfattende opplegg for barn og ungdom. Festivalen samler vanligvis i overkant 1000 mennesker. Sommeren 2020 ble arrangementet avlyst på grunn av koronapandemien. Visjon skulle ha vært fra onsdag 15. til søndag 19.juli.

🔗 Se egen side for Visjon.

Synodemøtet

Synodemøtet er Frikirkens generalforsamling og arrangeres hvert tredje år. Det var synodemøte 2. til 5. november 2017. Neste Synodemøte er i 3. til 6. juni 2021. Synodedokumentene, både sakspapirer og protokoller, ligger på egen side.

🔗 Se side med synodedokumentene.

Lederkonferanse

Dette er en intern samling for ansatte og frivillige med lederansvar i Frikirkens menigheter. Samlingen 2. til 4. juni 2020 ble avlyst på grunn av koronapandemien. En digital lederkonferanse ble arrangert 23. september 2020.

🔗 Se sesjonene fra lederkonferansen.

Pastorsamling

Dette er en intern samling for pastorer og personer med forkynneransvar i Frikirkens menigheter. Neste samling er 1. til 3. juni 2021.