Arrangementer

Hovedkontorets medarbeidere er sentrale i tilrettelegging og gjennomføring av større og mindre arrangementer i Frikirken.

Visjon

Hver sommer i uke 29 arrangerer Frikirken sommerfestivalen Visjon. Dette er en inspirasjonssamling for alle aldersgrupper, med et omfattende opplegg for barn og ungdom. Festivalen samler vanligvis i overkant 1000 mennesker. Sommeren 2018 er Visjon fra onsdag 18. til søndag 22.juli.

🔗 Lenke til egen side for Visjon.

Synodemøtet

Synodemøtet er Frikirkens generalforsamling og arrangeres hvert tredje år. Det var synodemøte 2. - 5. november 2017. Neste Synodemøte er i 3.-6.juni 2021. Synodedokumentene, både sakspapirer og protokoller, ligger på egen side.

🔗 Lenke til side med synodedokumentene.

Pastorsamling

Dette er en intern samling for pastorer og personer med forkynneransvar i Frikirkens menigheter. Arrangeres 4.-6.juni 2019. Se egen side.

🔗 Gå til side for pastorsamlingen 2019.