Connect - læringsnettverk for flerkulturelt arbeid

I 2019 gjennomførte Frikirken den første runden av Connect. Våren 2024 går vi, i samarbeid med Misjonssambandet og DELK, i gang med den tredje runden.

Utgangspunktet for læringsnettverket er i punkt 22 i Frikirkens målplan, under "Jesus til nye mennesker":

Vi har styrket misjonsarbeidet vårt blant muslimer i Norge

Om Connect 

Connect er et læringsnettverk for menigheter i Frikirken, Misjonssambandet og DELK som enten har, eller ønsker å komme i gang med, et innvandrerarbeid. Hovedfokuset vil være på muslimer i Norge.  

Hvordan kan menighetene utvikle gode relasjoner og dele evangeliet med muslimer? Hvordan kan vi vise omsorg for nye troende og disippelgjøre dem? Hvordan kan vi sørge for å ha gode fellesskap, hvor nye troende finner sin plass? 

Dette er noen av spørsmålene det vil jobbes med i læringsnettverket. I tillegg til å dele erfaringer med hverandre, vil det gis undervisning og opplæring på dette feltet. Deltakerne fra hver menighet vil sette seg mål for innvandrerarbeidet i egen menighet.  

Målet er at hver enkelt menighet som deltar skal kunne bli bedre utrustet til å utvikle et godt innvandrerarbeid blant muslimer, ved å lære av hverandre, bli inspirert og dyktiggjort. 

Læringsnettverket er et to-årig løp, med én fellessamling i hvert semester. Tre av samlingene skal være i Oslo, mens én blir på et leirsted i Sandefjord.  
 

Innhold og datoer

Første semester: 15. - 16. mars 2024

Fokus: Relasjonsbygging med ­muslimer

Andre semester: 18. - 20. oktober 2024

Fokus: Hvordan dele evangeliet?

Tredje semester: 14. - 16. mars 2025

Fokus: Disippelgjøring

Fjerde semester: 17. - 19. oktober 2025

Fokus: Ledertrening og utvikling av felles­skap
 

Forutsetninger og forventninger

Forutsetninger

  • Deltakere må prioritere deltakelse på alle fellessamlingene
  • Menigheten må stille med 3-6 personer for å delta, og én av dem må være kontaktperson og hovedansvarlig for hele gruppen 
  • Deltakelse må være forankret i menighetens ledelse. 
  • Det er ikke noe krav om at noen fra ledelsen må delta, men det forutsettes at gruppen som deltar gjør det i tett samarbeid med ledelsen i egen menighet  

Forventninger

  • God undervisning og en god ramme for samlingene 
  • Oppfølging mellom hver fellessamling 
  • Bli utfordret til å sette seg mål, og bli evaluert i ettertid 
  • Inspirasjon og godt fellesskap 

Påmelding og priser

Påmelding til læringsnettverket gjøres ved å sende en e-post til Frikirkens innvandrer­konsulent: [email protected].
I e-posten må det oppgis hvilken menighet som melder seg på og navnene på ­deltakerne.

Påmeldingsfrist: 1. desember 2023 

Frikirken dekker utgifter knyttet til deltakelsen på fellessamlingene for deltakerne fra Frikirken. Dette inkluderer mat og undervisning på alle fellessamlingene, samt en del undervisningsmateriell. 

Kostnader til reise og overnatting må deltakerne (eller deres menighet) dekke selv. 
Kostnader til overnatting anslås til rundt 5-6000 kr for alle fellessamlingene.  
 

Visjon

Sammen for å inspireres, motiveres og utrustes til å dele Jesu kjærlighet med muslimer og invitere dem til å følge etter ham.