Fokus

Ny bønnefolder

Ny bønnefolder

2. september 2020

Misjonsarbeidet er avhengig av mennesker som ber. Bønnefolder for høsten 2020 og vinteren 2021 er klar. Bønnefolderen er et godt redskap til å be for konkrete...

Takk for gavene!

Takk for gavene!

9. juni 2020

Vårens misjonsaksjon innbragte over 510.000 kroner. Det betyr mye for Frikirkens misjonsarbeid, som snart sender ut nye utsendinger.

Frikirken og koronaviruset

Frikirken og koronaviruset

21. april 2020

Norges Kristne Råd har kommet med oppdaterte råd i koronasituasjonen og deler noen gode verktøy.

Opphavsrett i koronatiden

Opphavsrett i koronatiden

20. april 2020

En del menigheter i Frikirken begynte å strømme gudstjenester da koronapandemien slo til. TONO hadde egne bestemmelser knyttet til opphavsrettigheter fram til...

Visjon 2020 avlyst

Visjon 2020 avlyst

30. mars 2020

Synodestyret gjorde 28. mars vedtak om å avlyse årets Visjon i Stavern grunnet koronapandemien.

Horisont 2020

Horisont 2020

5. mars 2020

Frikirken ønsker flere kompetente og dedikerte ledere. Horisont er et lederprogram for å videreutvikle og skape et nettverk av unge ledere i Frikirken. Neste...

Fra synodestyret

Fra synodestyret

10. februar 2020

Synodestyret (Frikirkens hovedstyre) møtes jevnlig for å ta avgjørelser etter sitt mandat. Protokollene fra styremøtene er åpne for alle.

Misjonskonferanse

Misjonskonferanse

19. januar 2020

Fredag 17. - lørdag 18. januar var representanter fra presbyterier, synodestyret, FriBU-styret og tilsynsmennene i Frikirken samlet til misjonskonferanse.

Nettsider i Cornerstone

Nettsider i Cornerstone

2. september 2019

Frikirkens menigheter kan få svært rimelige nettsider gjennom Cornerstone, medlemsverktøyet som ble rullet ut i august 2019.

Opphavsrett

Opphavsrett

12. november 2018

Frikirkens hovedkontor har utarbeidet en veiledning til hvordan vi bruker innhold som har opphavsrett knyttet til seg.