Fokus

Takk for gavene!

Takk for gavene!

9. juni 2020

Vårens misjonsaksjon innbragte over 510.000 kroner. Det betyr mye for Frikirkens misjonsarbeid, som snart sender ut nye utsendinger.

Frikirkens kriseteam informerer

Frikirkens kriseteam informerer

29. april 2020

Norges Kristne Råd har oppdatert informasjon og veiledning som er aktuell for Frikirkens menigheter ved inngangen til sommer og ferietid.

Frikirken og koronaviruset

Frikirken og koronaviruset

21. april 2020

Konfirmantleir på Evje har skapt overskrifter i norske aviser. En konfirmant ble testet for koranasmitte. Prøven var negativ.

Opphavsrett i koronatiden

Opphavsrett i koronatiden

20. april 2020

Mange menigheter i Frikirken strømmer nå gudstjenester, siden det ikke er mulig med normale samlinger. TONO har laget egne bestemmelser knyttet til...

Visjon 2020 avlyst

Visjon 2020 avlyst

30. mars 2020

Synodestyret gjorde 28. mars vedtak om å avlyse årets Visjon i Stavern grunnet koronapandemien.

Horisont 2020

Horisont 2020

5. mars 2020

Frikirken ønsker flere kompetente og dedikerte ledere. Horisont er et lederprogram for å videreutvikle og skape et nettverk av unge ledere i Frikirken. Neste...

Ny bønnefolder

Ny bønnefolder

28. februar 2020

Misjonsarbeidet er avhengig av mennesker som ber. Bønnefolderen er et godt redskap til å for konkrete og aktuelle saker som utendinger og samarbeidspartnere er...

Fra synodestyret

Fra synodestyret

10. februar 2020

Synodestyret (Frikirkens hovedstyre) møtes jevnlig for å ta avgjørelser etter sitt mandat. Protokollene fra styremøtene er åpne for alle.

Misjonskonferanse

Misjonskonferanse

19. januar 2020

Fredag 17. - lørdag 18. januar var representanter fra presbyterier, synodestyret, FriBU-styret og tilsynsmennene i Frikirken samlet til misjonskonferanse.

Nettsider i Cornerstone

Nettsider i Cornerstone

2. september 2019

Frikirkens menigheter kan få svært rimelige nettsider gjennom Cornerstone, medlemsverktøyet som ble rullet ut i august 2019.

Opphavsrett

Opphavsrett

12. november 2018

Frikirkens hovedkontor har utarbeidet en veiledning til hvordan vi bruker innhold som har opphavsrett knyttet til seg.