Påskemusikalen «Lys Levende»

«Lys Levende» er en påskemusikal som første gang ble oppført i 2009. På grunn av pandemien har ikke musikalen blitt framført de to siste årene. Derfor ble det i 2021 laget en «digital» versjon av musikalen som vi også presenterer i 2022 med nye episoder hver dag i påsken! Episodene vil du kunne se på Facebook-siden til FriBU og Frikirken i Norge. Første del sendes lørdag 9. april. 
PS! Ressurser for hver dag i uken før påske ligger allerede nå på 
www.fribu.no/hjemmekirke