Menigheter med sendinger på nett

Her er en oversikt over menigheter som har gudstjenester og andre samlinger på nett.

Noen av Frikirkens menigheter har hatt dette en stund, og mange startet å publisere gudstjenester og taler da koronapandemien slo til på ettervinteren 2020.

På listen nedenfor står bare menigheter som har bedt om å bli listet. Savner du din menighet eller ønsker menigheten fjernet, ber vi om en e-post fra menighetens kontor.

Send e-post til webmaster om å stå på listen eller bli fjernet.

Tono og publiseringspraksis

Myndighetenes regelverk for nettpublisering av gudstjenester og oppbyggelige samlinger fovaltes av Tono. Reglene gjelder der det brukes opphavsrettslig innhold. Vi ber Frikirkens menigheter følge disse reglene. I koronatiden fra midten av mars til 30. juni 2020 er det et eget regelverk. Fra 1. juli gjelder vanlige publiseringsregler. Merk at ren publisering av prekener ikke omfattes av Tonos regelverk.

Les om Tonos koronaregler (gjelder til 30. juni 2020) og det vanlige regelverket.