Opphavsrett i koronatiden

En del menigheter i Frikirken begynte å strømme gudstjenester da koronapandemien slo til. TONO hadde egne bestemmelser knyttet til opphavsrettigheter fram til 1. juli. Nå gjelder vanlige regler.

Mange menigheter i Frikirken strømmer nå gudstjenester på internett. I forbindelse med koronaepidemien lempet TONO lempet på bestemmelser knyttet til opphavsrettigheter. Denne fasen er over.

Strømming til nett har en innarbeidet tariff hos TONO på kr 300 per gudstjeneste. TONO har også et tilbud på halvårsavtale for inntil 10 gudstjenester og helårsavtale for inntil 26 gudstjenester. 

Tonos tilbud er bare aktuelt for menigheter som strømmer rettighetsbelagt innhold. Les mer på Tonos nettside, der det også er interessante avsnitt om strømming på Facebook og Youtube.

🔗 Gå til Tonos nettside om gudstjenestestrømming.
🔗 Gå til veiledning om bruk av opphavsrettslig materiale i Frikirkens menigheter (fra 2018, men fortsatt aktuell).