Opphavsrett i koronatiden

Mange menigheter i Frikirken strømmer nå gudstjenester, siden det ikke er mulig med normale samlinger. TONO har laget egne bestemmelser knyttet til opphavsrettigheter i koronatiden.

Mange menigheter i Frikirken strømmer nå gudstjenester på internett. I forbindelse med koronaepidemien har TONO lempet på bestemmelser knyttet til opphavsrettigheter. TONO har gitt dispensasjon på denne måten:

1) Gudstjenestelige samlinger "kan strømmes vederlagsfritt så lenge det gjøres på menighetens egen hjemmeside. Gudstjenester kan ligge tilgjengelig i én uke frem til neste gudstjeneste gjøres tilgjengelig."

2) "Menigheten må huske å rapportere på vanlig måte, og merke rapporten med KORONA LIVESTRØMMING." Last ned rapporteringsskjema fra Tono på lenken under.

Det er viktig å merke seg at "muligheten til vederlagsfri strømming er begrenset til denne akutte fasen av den unntakssituasjon Norge nå står i". Strømming til nett har en innarbeidet tariff hos TONO på kr 300 per gudstjeneste. TONO oppfordrer menigheter til selv å "ta initiativ til å inngå en avtale dersom de ønsker å videreføre tilbudet når coronoa-situasjonen er over."  Les mer på Tonos nettside, der det også er interessante avsnitt om strømming på Facebook og Youtube.

🔗 Gå til Tonos nettside om spesielle regler under koronaepidemien
🔗 Gå til veiledning om bruk av opphavsrettslig materiale i Frikirkens menigheter (fra 2018, men fortsatt aktuell).