Foto: Budbæreren arkiv.

Nytt TONO-fritak

TONO gir nytt midlertidig covid-19-fritak for digitale gudstjenester frem til 1. juni. Menigheter som direktesender gudstjenester må bare rapportere hva som blir fremført.

Fritaket gjelder i første omgang fra 1. januar 2021 frem til 1. juni dette år, eller tidligere dersom det igjen blir mulig å arrangere ordinære gudstjenester før den tid, skriver TONO på sine nettsider.

Fritaket gjelder fremføringsrettigheter ved direktesendte gudstjenester på nett, men også synkroniseringsrettighetene når videoopptakene av gudstjenestene blir liggende tilgjengelig på nett i inntil en uke etter arrangementet. Dette betyr at TONO viderefører det fritaket NCB ga menighetene frem til 31. desember 2020, opplyser TONO.

Strømming til nett har normalt en innarbeidet tariff hos TONO på kr 300 per gudstjeneste. TONO har også et tilbud på halvårsavtale for inntil 10 gudstjenester og helårsavtale for inntil 26 gudstjenester. 

Menigheter som har inngått halvårsavtaler og betalt  vederlag for 1. halvår 2021 eller betalt for enkeltstående strømmegudstjenester fra og med 01.01 2021, bes ta kontakt med TONOs Online Media avdeling på e-post [email protected] for refusjon av betalt vederlag.

🔗 Gå til veiledning om bruk av opphavsrettslig materiale i Frikirkens menigheter (fra 2018, men fortsatt aktuell).