Forsangere leder lovsang under gudstjeneste

Nettgudstjenester skal igjen TONO-lisensieres

TONO ga et midlertidig fritak for lisensiering av musikk i nettgudstjenester i sammenheng med smittevernstiltakene som kom i desember. Dette fritaket utløp 1. februar.

Siden det nå igjen er mulig å gjennomføre fysiske gudstjenester går TONO tilbake til vanlig lisensiering for musikk i gudstjenester både digitalt og fysisk.

Vi minner også om at all bruk av musikk, digital og fysisk, må rapporteres digitalt til TONO. Det kan du lese mer om her

Alle menighetene er fra 1.1.2022 pålagt å benytte elektronisk rapportering av sanger og salmer som benyttes på gudstjenester, konserter og som ligger ute på nettsider.
I løsningen til TONO har Frikirken nå fått inn kirkesamfunnets salmebok, «ÆRE VÆRE GUD»  Dette vil forenkle rapporteringen for alle menighetene i Frikirken, ved at vi får tilslag på salmen/sangen og slipper å lete manuelt og legge inn sangtittel og rettighetshavere på tekst og melodi.

Slik forklarer Tono at vi skal gjøre det: 
«Dere finner salmeboken under «Verkslister» og må aktivere den der. Alle salmene har et prefiks D84. Merk at dere bare finner de salmene som Tono forvalter. Får dere ikke treff på salmen, betyr det at dere ikke trenger å rapportere denne til Tono. Merk også at salmens tittel kan være forskjellig fra det som står i salmeboken. Det skyldes at Tono bruker originaltittel i våre systemer, mens det kan være en alternativ tittel som er brukt i salmeboken deres. Så lenge salmenummeret stemmer, så kan dere trygt velge salmen. Her er ett eksempel på hvordan en salme i et søk vil se ut for dere: 030 D84 SYNG FOR HERREN SOL OG MÅNE

Kort sagt: For å rapportere bruk av salmer fra Ære Være Gud i Tonos system skriver man salmenummeret så D84 (f. eks 001 D84 eller 324 D84). Om man ikke får noe treff betyr det at salmen ikke lenger er beskyttet under åndsverksloven (gjelder mange av de eldre salmene).»
 

Trenger du hjelp til digital innrapportering?
Klikk her for å se en PDF med forklaring eller klikk her for å se en videodemonstrasjon av løsningen