Et folk i Sentral-Asia

Fra 2012 har Frikirken vært engasjert i et land i området. Vi samarbeider med organisasjoner og kirker innen evangelisering og disippelbygging, barne- og ungdomsarbeid, samt kristent mediearbeid. Målet er å forkynne evangeliet i ord og gjerning for et folk som trenger Jesus. Vi ønsker også å bidra til sunne og bærekraftige menigheter. Av en befolkning som teller mange titalls millioner mennesker er mindre enn en promille kristne.

Frikirken har to utsendinger i landet, men i 2019 er de i permisjon i forbindelse med adopsjon. Utsendingene arbeider gjennom en organisasjon som har den samme målsettingen som oss; å dele det glade budskap med folket. Sammen ønsker vi å se folk som kommer til tro og følger Ham som er veien, sannheten og livet.

Sat 7. Frikirken samler inn 250 000 kr til dette i 2019

I Midtøsten har man kultur for å se masse på TV. Programmene fra Sat7 retter seg mot kristne og muslimer, med særlig fokus på kvinner og barn. Sat-7 har en klar evangelisk målsetting, både ved å nå ut til de som ikke har hørt om Jesus før, men også ved å gi god bibelsk input til de som allerede tror. Videre ønsker de å formidle at bibelen er troverdig og vektlegger de kristnes dype røtter og historie i området. Sistnevnte er viktig fordi mange ser kristendom som en vestlig tro, og fordi mange tenker at å være muslim er den eneste muligheten.

FriBU: Tree of Life. Frikirken/FriBU samler inn 40 000 kr til dette i 2019

Dette er en organisasjon som arrangerer leirer for barn og ungdom. I dette landet er de fleste som følger Jesus ganske alene om det i sine nærmiljø, og det er så viktig at barn og unge får komme sammen og oppleve at de ikke er alene, og at det finnes mange andre som også har valgt samme livsvei.

🔗 Se presentasjon av Tree of life-prosjektet på fribu.no.

FriBU: Teen Street. Frikirken/FriBU samler inn 24 000 til dette i 2019

De siste årene har en gruppe ungdommer fra dette landet hvert år fått reise til store Teen Street samlinger i Europa, som samler tusenvis av troende. FriBU samler inn penger til 8 flybilletter så ungdommene skal få mulighet til å reise.

🔗 Se presentasjon av Teen Street-prosjektet på fribu.no.