Et land i Midtøsten

Landene i regionen har en lang kristen historie. I hvert land er det en kristen minoritet. Midtøsten er generelt sett ikke åpen for kristen misjon. Men Frikirkens motivasjon er å forkynne evangeliet for de unådde. Dette gjelder også i områder der dette er krevende. Våre utsendinger er tilknyttet en barnehage for fattige lokale barn og for syriske flyktningbarn, og de følgende prosjektene er knyttet til denne barnehagen.

FriBU barnehagemateriell. Frikirken/FriBU samler inn 10 000 kr til dette i 2019

Det er flott for barna og oppleve at de kan bli spandert på en flott avslutningsfest, julefest og andre aktiviteter som gir verdi for dem. Pengene brukes også til materiell til klasseromsundervisning, og håndarbeid. Denne potten brukes av vår utsending som jobber i barnehagen, til ting han ser tjenlig - etter avtale med misjonsleder og eventuelt giverne.

🔗 Se presentasjon av materiellprosjektet på fribu.no.

FriBU sponsing av fattige barn. Frikirken/FriBU samler inn 100 000 til dette i 2019

Dette er en stipendordning der fattige familier kan søke om stipend til barnehageplass. Syriske flyktningfamilier har særlig behov for dette.

🔗 Se presentasjon av barnehageplassprosjektet på fribu.no.

FriBU Toppscorer/driftsstøtte til barnehagen. Frikirken/FriBU samler inn 300 000 til dette i 2019. 

Fra 2019 har Frikirken garantert disse midlene til barnehagen, for at barnehagen skulle få fortsette. Dette er midler til generell drift av barnehagen: Til lønninger, lokaler, materiell, transport, renhold osv. Bare lønninger av stab brødfør mange fattige familier. I barnehagen får barna kjærlighet, trygge rammer og en god forberedelse for skolestart. Slik får vi være med på å gi dem verdighet og en god start i livet. 

Toppscorer er navnet på fast givertjeneste i FriBU-regi. Følg lenken nedenfor, klikk FriBU-prosjekt øverst og velg "Toppscorer".

🔗 Gå til registreringsside for fast givertjeneste.