Norge

Innvandrerarbeid. Frikirken 219 397 kr til dette i 2019

Som Frikirke ser vi at vi har et ansvar for å møte våre nye landsmenn på en god måte. Flere og flere menigheter ønsker å jobbe aktivt med innvandrerne - enten uformelt gjennom relasjonsbygging eller ved å ha organiserte aktiviteter rettet mot flyktningene.

Frikirkens innvandrerkonsulent er kontaktperson for disse menighetene, og skaffer relevante ressurser, rådgivning og opplæring til menighetene og til innvandrerne.  

Kontakt oss gjerne på [email protected] om dette.

ikon_innvandrer_web