Palestina

Vår hovedsamarbeidspartner er Det Palestinske Bibelselskapet (PBS). PBS ønsker å styrke den marginale kristne minoriteten i landet. Videre ønsker de å bygge broer over til den muslimske majoriteten. Dette gjør de blant annet gjennom bistandsprosjektene som Frikirken/Digni støtter, og andre humanitære- og sosiale prosjekter. PBS er genuint engasjert i sitt samfunn og ønsker å bety en positiv forskjell der de er – både på Vestbredden, på Gaza og i Øst-Jerusalem.

Conflict Transformation in Palestinian Areas (CTPA) III. Frikirken samler inn 270 000 til dette i 2019

CTPA III er en etterfølger av prosjektet vi hadde helt siden 2003 (OPCY). I dag er prosjektet tungt inne i utdanningssystemet i De Palestinske områdene der de har stor tillitt og får lære opp sosialarbeiderne i skole etter skole til hvordan de kan takle konflikter i skolene, barn med ulike vanskeligheter osv. De jobber i en kontekst som har vært preget av konflikter i flere tiår, og flere generasjoner er preget av dette. CTPAIII bruker undervisningsmetoder som er nye i en palestinsk kontekst, blant annet noe som heter Valuing differences og Social Emotional Training. Videre driver de med ledertrening av ungdom. Dette prosjektet sponses 90 % av Norad/Digni gjennom oss. Når vi skaffer egenandelen på 270 000 kr selv, stiller Norad med de resterende 2,43 millioner kroner til prosjektet. 

Jerusalem Unites Us (JUU). Frikirken samler inn 145 000 til dette i 2019

JUU har fortsatt fokus på Øst Jerusalem. Bydelen preges av mangel på lederskap og den er neglesjert og overlatt til seg selv på mange måter. Vold og sosiale problemer er utbredt. JUU jobber gjennom skoler, sivilsamfunnsgrupper (kristne og muslimske) og gjennom et tidsskrift som fokuserer på kristne og muslimers positive bidrag til byen gjennom årenes løp og i dag. De ønsker også å få kristne og muslimer til å ta initiativer sammen for å forbedre samfunnet sitt. Også her betaler Norad 90 % av kostnadene, så når vi samler inn egenandelen på 145 000 kr, stiller Norad med 1, 305 mill kr.