Frikirkens utsendinger arrangerer bålturer

Japan

Utsendingene våre er Ruth Kari og Knut Ola Topland med deres tre jenter, Ingebjørg og Nathan Mikaelsen, Marianne Jacobsen som flytter tilbake til Norge sommeren 2019, og i mars 2019 sender vi ut en ny familie til langtids tjeneste: Helga Irene og Andreas, med en liten sønn.

Utsendingenes virksomhet består for en stor del i evangelisering, utrusting av kristne, husfellesskap og storsamlinger. 

FriBU, Evangeliseringsparty. Vi samler inn 7.000 kr i 2019

I Japan elsker de party! Å invitere til evangeliseringspartyer hjemme er en fin måte å evangelisere på. Derfor inviteres det til temakvelder med lett servering. Tema kan være ´International party´, ´Game night´, Thanksgiving, ´friendship party´, ´Norwegian party´ osv. På disse partyene blir man bedre kjent med hverandre og man får muligheten til å fortelle om Jesus. Drømmen er at disse på sikt skal utvikle seg til å bli små husfellesskap. Det koster litt å arrangere disse, og derfor ville det vært kjempefint om FriBU kan hjelpe oss å finansiere dem. Det planlegges 10 partier, og kostnad er ca. 50 kr per pers per gang. 15 kr er egenandel, og vi samler inn 35 kr. Dermed blir kostnad 700 kr per gang.

🔗 Se presentasjon av evangeliseringspartyprosjektet på fribu.no.

FriBU, Evangeliseringsleir. Vi samler inn 20.000 kr i 2019

Gjennom arbeidet som utsendingene driver blant familier og unge, kommer de i kontakt med mange. Hvert år prøver de å samle disse til en leir for å få muligheten til å bygge fellesskapet med hverandre og å snakke mer detaljert om troen og livet. Disse leirene har troende som øver seg på å formidle troen sin, og folk som enda ikke har bestemt seg for å følge Jesus. FriBU ønsker å være med og sponse deler av leiren slik at det blir mulig for hver enkelt å være med.

🔗 Se presentasjon av evangeliseringsleirprosjektet på fribu.no.

FriBU, båltur. Vi samler inn 4.000 kr i 2019

Utsendingene våre inviterer jevnlig de som vil ut på ´båltur´. Altså, man drar ut og gjør aktiviteter sammen. Det kan være ulike grupper, for eksempel familier, unge - voksne/studenter, barn osv. Hovedaktiviteten blir å lage bål når det ligger til rette for det, lage mat på bålet, bygge fellesskap og skape et forum for å snakke om liv og tro. Speideren i Japan har også fokus på disippelgjøring av ledere, og det har også bålturene. Gjennom hele 2018 ser vi at bålbrenning gir naturlige møteplasser for fremmede for evangeliet og en kontekst for troende å dele sin tro med nye.

🔗 Se presentasjon av båltur-prosjektet på fribu.no.

FriBU, julegave til hjemløse. Frikirken/FriBU samler inn 5000 kr i 2019

To ganger i måneden er misjonærene med og gir mat og forteller om Jesus til hjemløse i sentrum av Nagoya. Rundt 50 - 60 mennesker samles først til gudstjeneste og etterpå får alle mat og drikke. Hver måned feires månedens bursdager med bursdagssang og kake til alle. I 2019 samler FriBU inn penger til julegaver til de hjemløse som utsendingene har kontakt med gjennom hele året. Aktuelle julegaver er: undertøy, ullsokker eller noe annet varmt tøy til vinteren.

🔗 Se presentasjon av julegaveprosjektet på fribu.no.