paske

Hjemmekirke

Koronaepidemien utfordrer oss til å leve kirke på en annen måte. Som kristne er vi vant til å samles. Samlingen om Jesus og Guds ord er noe av det mest sentrale for oss. Hvordan er vi kirke når vi ikke kan gjøre dette? På denne siden legger vi ressurser og tips til måter å gjøre det på. Del dine tips med oss.

🔗 Send oss e-post med tips

12020-03-20-hjemmekirke-fokus

Menigheter med nettsendinger

En rekke av Frikirkens menigheter har ulike sendinger i koronatiden, gudstjenester og samlinger for barn og ungdom. Disse ligger på Facebook eller Youtube, eller blir lagt ut som video eller lydfiler. Se liste i den lenkede artikkelen.

🔗 Lenke til gudstjenesteliste.

nattverd-i-hjemmet---photo-by-james-coleman-on-unsplash

Nattverd

Tilsynsmennene har laget en veiledning om nattverd i hjemmene.
Kjersti Petersen, pastor i Ørsta Frikyrkje, har omsette rettleiinga til nynorsk.
Her er også et forslag fra Stavern og Oslo Østre frikirker til nattverd Skjærtorsdag.

🔗 Last ned veiledningen på bokmål (pdf).
🔗 Last ned rettleiinga på nynorsk (pdf).
🔗 Last ned forslag til nattverdfeiring Skjærtorsdag (pdf).

Lev kirke hjemme

Lev kirke hjemme

Tilsynsmann Geir Øystein Andersen gir fem konkrete råd for bærekraftige dager i hjemmet.

Hold liv i ungdomsarbeidet

Hold liv i ungdomsarbeidet

Stein Arve Graarud i Kristiansand Frikirke forteller hvordan menigheten gjør ungdomsarbeid under koronaepidemien (video).

Barneklubber på nett

Barneklubber på nett

Halsa Frikirke har laget egen Awanasamling som de gjerne deler med andre, så slipper hver menighet «snekre» dette sammen selv.

Tips på SnapChat

Tips på SnapChat

Flere bruker nye kanaler for å formidle tro på hjemmebane. Nå på Snap!

Hjemmekirke i påsken

 

Koronaepidemien utfordrer oss til å leve menighetsliv på en annen måte. En kirke som ikke kan samles, kan fortsatt være kirke. Og den kan fortsatt feire påske.

I videoen ovenfor deler synodeformann Jarle Skullerud en måte å feire påskemåltid på. Lenke til et opplegg han nevner, ligger nedenfor. Skullerud har også en påskehilsen til menighetene, med takk for alt godt arbeid den siste tiden. Den finner du lenger ned på siden.

Oversikten over menigheter som har gudstjenester, barnesamlinger og andre sendinger på nett er oppdatert.
FriBUs hjemmekirke på YouTube fylles stadig på med sendinger både for barn og ungdom – og hele familien. 

🔗 Gå til return2sender for et enkelt opplegg til påskemåltidet.